Week 12 (30 september - 6 oktober)

30-09-2019

Maandag 30 september: geheel bewolkt en regelmatig regen, westenwind kracht 3, 14 °C. Er is niet zo lang geteld vandaag, het weer is niet best. Toch al snel een leuke waarneming, een groepje Kramsvogels en dat zijn de eerste van dit jaar. Ook horen we een Witgatje en er is trek van vooral Graspiepers, maar ook nog enkele Gele Kwikstaarten. Twee Goudplevieren vliegen recht over de keet en we horen ze ook. Later horen we nog enkele keren een Goudplevier en er komen nog geregeld Boerenzwaluwen langs.
Vandaag 17 soorten, 359 exemplaren

01-10-2019

Dinsdag 1 oktober: zwaar bewolkt, zuidwesten wind kracht 3, 15 °C. ‘s Morgens is het slecht weer, maar tegen 11 uur is het goed genoeg en is de post weer bemand. Er vliegen aardig wat Gaaien en Kauwen. We zien nog 2 Huiszwaluwen en 3 Pimpelmezen. Een enkele Buizerd en Sperwer trekken over en we zien zelfs nog een Atalanta. Graspiepers vliegen ook goed.
Vandaag 21 soorten, 707 exemplaren

02-10-2019

Woensdag 2 oktober: eerst windstil, daarna redelijke, draaiende wind, licht tot half bewolkt, 15 °C. Dagrecord Gaai alweer verbeterd! En verder een prima dagje, veel soorten en mooie aantallen. Er komen grotere groepen Grauwe en Kolganzen en Aalscholvers over en de eerste Koperwieken worden gehoord en gezien. Om 8 uur zien we een grote groep Spreeuwen van 600 vogels. Zanglijsters vliegen ook goed. Ook de eerste Sijzen komen langs. Tussen 9 en 10 komen er bijna 150 Gaaien langs en rond half 11 is het verse dagrecord verbroken. Uiteindelijk tellen we vandaag 441 Gaaien. Twee Bruine Kiekendieven in datzelfde uur en we horen een Grote Pieper en we zien ‘m ook, de vogel valt in. Later horen en zien we de vogel weer en lukt het ook om een foto te maken. Bij die poging wordt ook een Distelvlinder gezien. Ondertussen trekken er aardig wat Buizerds over, 27 in een uur en in totaal 63. Meest getelde vogelsoort was vandaag de Spreeuw met bijna 2500 vogels, ook veel Graspiepers (1913, maar 4x meer op een dag geteld), Vinken (500) en Kneuen (200) en in totaal 49 soorten op trek.
Vandaag 49 soorten, 6.593 exemplaren

03-10-2019

Donderdag 3 oktober: 16 °C, matige westelijke wind, veel bewolking. De tweede Roodkeelpieper van het jaar en weer is het zo ongeveer de eerste vogel die overkomt, helaas staat de opnameapparatuur nog niet klaar. Even later komen er 2 Beflijsters langs en hebben we een uur met meer dan 1000 Vinken. Diverse Grote Gele Kwikstaarten vandaag en goede trek van Koperwiek en Zanglijster, wel weer weinig Kramsvogels. De Grote Pieper van gisteren zit nog steeds ter plaatse. Ook vandaag veel Gaaien op trek, maar minder dan gisteren (315, derde telling ooit). De Vinken vliegen ondertussen nog beter; 3700; 3000 en 2100, maar na 12 uur valt dat stil. We zien 5 Wulpen over komen, dat zijn pas de eerste van dit jaar! Ook de eerste Huismussen op trek vandaag. Met al die Vinken zijn er ook heel wat Sperwers doorgekomen, in totaal 33 (dagrecord staat veel scherper, namelijk op 101). Meest getelde vogel vandaag is de Vink met meer dan 10.205, en goede tweede de Koperwiek met 1452 en we zijn vandaag dus ruim over de 10.000 vogels gegaan, wat nog altijd voor een binnenlands telpost een mooie prestatie is.
Vandaag 46 soorten, 16.234 exemplaren

04-10-2019

Vrijdag 4 oktober: er is niet geteld.

05-10-2019

Zaterdag 5 oktober: wind, bewolkt. Eurobirdwatch vandaag en de post is goed bemand. We verwachten na het weer van gisteren goede trek. Er zijn dan ook groepen ganzen in de lucht, Canadese, Grauwe, Nijl- en Kolgans. Gaaien vliegen ook weer goed en Spreeuwen en Lijsters vliegen ook lekker. Kwart over 9 komt er een volwassen man Bruine Kiekendief over en een kwartier later een Smelleken. Boerenzwaluwen zien we ook nog veel en er zitten zelfs enkele Huiszwaluwen tussen. Elk uur komen er enkele Blauwe Reigers over en we hebben nu ook groepen Veldleeuweriken die duidelijk op trek zijn. Na 11 uur komt er Buizerdtrek op gang, 17 in een uur, dan 19, 21 en 9. Ondertussen ook nog 2 Smellekens en rond kwart voor 2 een Rode Wouw. En het is blijkbaar aantrekkelijk genoeg voor enkele vlinders, want er komen een paar Atalanta’s en nog een Oranje Luzernevlinder langs. Door ons is de Spreeuw de meest geteld vogel, maar 67 Buizerds is ook goed en het was met 47 soorten een diverse telling. De 7 Knobbelzwanen zijn ook het vermelden waard, we hebben maar 2 keer meer Knobbelzwanen op 1 dag geteld (resp. 9 en 8, allebei in oktober 2004).
Vandaag 47 soorten, 4.932 exemplaren

06-10-2019

Zondag 6 oktober: noordoosten wind, zwaar bewolkt, 9 °C. Ondanks de voorspelling en wat buienradar liet zien is er toch kort geteld. Er kwam voor de tweede keer dit jaar een Wulp langs (van de week pas de eerste keer). Verder een Grote Zilverreiger en wat gebruikelijke zangvogels, maar ook twee groepen Spreeuwen, samen 2300 vogels. Maar binnen het uur begon de regen en is er gestopt met tellen.
Vandaag 12 soorten, 2.496 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Goudplevier  51. Pimpelmees  76. Huismus
 2. Grauwe Gans  27. Morinelplevier  52. Koolmees  77. Ringmus
 3. Toendrarietgans  28. Regenwulp  53. Boomleeuwerik  78. Heggenmus
 4. Kolgans  29. Wulp  54. Veldleeuwerik  79. Gele Kwikstaart
 5. Knobbelzwaan  30. Watersnip  55. Oeverzwaluw  80. Engelse Kwikstaart
 6. Nijlgans  31. Witgat  56. Boerenzwaluw  81. Grote Gele Kwikstaart
 7. Slobeend  32. Groenpootruiter  57. Huiszwaluw  82. Witte Kwikstaart
 8. Wilde Eend  33. Kokmeeuw  58. Fitis  83. Grote Pieper
 9. Grote Zaagbek  34. Zilvermeeuw  59. Tjiftjaf  84. Duinpieper
 10. Zwarte Ooievaar  35. Kleine Mantelmeeuw  60. Tjiftjaf/Fitis  85. Graspieper
 11. Ooievaar  36. Holenduif  61. Kleine Karekiet  86. Boompieper
 12. Blauwe Reiger  37. Houtduif  62. Grasmus  87. Roodkeelpieper
 13. Purperreiger  38. Zomertortel  63. Spreeuw  88. Vink
 14. Grote Zilverreiger  39. Koekoek  64. Beflijster  89. Appelvink
 15. Aalscholver  40. Gierzwaluw  65. Merel  90. Groenling
 16. Visarend  41. Grote Bonte Specht  66. Kramsvogel  91. Kneu
 17. Wespendief  42. Torenvalk  67. Koperwiek  92. Kruisbek
 18. Sperwer  43. Smelleken  68. Zanglijster  93. Putter
 19. Havik  44. Boomvalk  69. Grote Lijster  94. Sijs
 20. Bruine Kiekendief  45. Slechtvalk  70. Roodborst  95. IJsgors
 21. Blauwe Kiekendief  46. Gaai  71. Zwarte Roodstaart  96. Ortolaan
 22. Grauwe Kiekendief  47. Ekster  72. Gekraagde Roodstaart  97. Rietgors
 23. Rode Wouw  48. Kauw  73. Paapje  98.
 24. Buizerd  49. Roek  74. Roodborsttapuit  99.
 25. Kievit  50. Zwarte Kraai  75. Tapuit  100.

Vlinders
 1. Kleine Vos  6. Koninginnenpage  11. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  7. Groot Koolwitje  12. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  8. Klein Geaderd Witje  13.
 4. Dagpauwoog  9. Kleine Koolwitje  14.
 5. Kolibrievlinder  10. Gehakkelde Aurelia  15.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

  1. 05-09-2019 Engelse Kwikstaart

Nieuwe dagrecords:

  1. 20-07-2019 Gierzwaluw 3.680
  2. 24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)
  3. 31-07-2019 Oeverzwaluw 152
  4. 02-08-2019 Grote zaagbek 16
  5. 26-08-2019 Grauwe kiekendief 2
  6. 27-08-2019 Distelvlinder 116
  7. 10-09-2019 Slobeend 9
  8. 22-09-2019 Gaai 324
  9. 02-10-2019 Gaai 442