Week 4 (31 juli -6 augustus)

31-07-2017

Maandag 31 juli; Rustig briesje, kracht 2, uit de zuidwest hoek. Lekkere zomertemperatuur met een graad of 18 bij de start, oplopend naar ruim boven de 20 in de middag. Er is ’s morgens geteld en ook ’s avonds nog een paar uur. Toch over de hele dag weer 439 Gierzwaluwen. We gaan dit jaar al richting 10.500. Het jaarrecord wordt steeds scherper. Verder noemenswaardig de 2 vroege Boompiepers en vandaag ook weer 9 Kleine mantelmeeuwen in een groep van 6 en 3 stuks. Ook de eerste groep van 11 Kauwtjes zijn vertrokken. Geen spectaculaire dag maar wel de nodige soorten en een redelijk aantal. Wel opmerkelijk was de Boomklever die tussen 9 en 10 uur over kwam. Een zeldzaamheid op de telpost, de derde ooit.Ook weer de dagelijkse Buizerds en Wespendieven, maar allemaal lokaal.
Vandaag 17 soorten, 556 exemplaren

Patrijs ©Marc Gottenbos
Patrijs ©Marc Gottenbos
Patrijs ©Marc Gottenbos
Patrijs ©Marc Gottenbos

01-08-2017

Dinsdag 01 augustus; mooie zomerdag, echter volledig bewolkt, weinig wind, kracht 2 en een temperatuur van 16 ˚C om 08.00 oplopend naar 20 ˚C rond 12.00 uur. Het leek wel of de vogels een collectieve baaldag hadden opgenomen en geen zin hadden om er op uit te trekken naar het zuiden.. Er vloog nauwelijks iets. Zodoende hadden we voldoende tijd om de keet op zijn plaats te zetten. Marc Poulussen had hem uit de winterstalling bij Staatsbosbeheer opgehaald. Na enig manoeuvreerwerk stond hij weer op zijn plaats. Dit jaar iets lastiger omdat de afrastering van de grote grazers er is gekomen afgelopen jaar. Naast vogelwachters zijn we nu ook runderwachters geworden. Mooi dat er weer een stuk natuur is bijgekomen. De groep van 11 luid roepende Nijlganzen konden we niet missen. De Gierzwaluwen lieten het vandaag helemaal afweten. Ze zullen toch nog niet op zijn?
Vandaag 6 soorten, 111 exemplaren

02-08-2017

Woensdag 02 augustus; aangenaam zomerweer. Windje uit het zuidwesten, kracht 2 en een temperatuur van 16 ˚C oplopend naar 22 ˚C na de middag. Augustus doet het rustig aan wat betreft vogeltrek. Ook vandaag niet veel te bespeuren in de lucht. Toch een groep van 33 kieviten op trek. De gierzwaluwen doen het met een kleine honderd stuks redelijk nadat ik er gisteren een vraagteken bij gezet heb. Ook weer een boompieper en een paar gele kwikstaarten. Zeker 4 wespendieven t.p., maar ze zijn vaak moeilijk te determineren omdat ze meestal heel erg ver weg zaten in de lucht. Omdat er zo weinig vloog vandaag hebben we een paar dode boompjes in het bos gehaald en uitnodigend voor de vogels in de buurt van de keet geplant. ’s Avonds is er ook nog een uurtje geteld en werd de eerste Bruine kiekendief waargenomen.
Vandaag 11 soorten, 235 exemplaren

Patrijs ©Martien van Dooren
Patrijs ©Martien van Dooren
Bruine kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine kiekendief ©Martien van Dooren

03-08-2017

Donderdag 3 augustus: Temperatuur nog steeds goed met een graad of 17 en oplopend naar ruim 20 in de middag. Wel staat er een erg stevige wind vanuit het zuidwesten, kracht 3 à 4. Het eerste uur, van 8 tot 9, een groep van 22 kokmeeuwen en een vink. Ook de eerste Rietgors van dit najaar laat zich boven de telpost zien. De Boerenzwaluwen beginnen zich steeds meer te melden voor de trek, het eerste uur zo’n 100 stuks en het dagtotaal loopt op naar 344, maar dat wil niet zeggen dat de Gierzwaluwen allemaal weg zijn. Vandaag toch nog weer 123 stuks. Heel verrassend melde zich na twee uur even een Smelleken, zoals te doen gebruikelijk nauwelijks te volgen, laat staan te fotograferen. De juveniele boomvalk liet zich beter zien, want hij ging rustig in een van de boompjes zitten. Ook de eerste Buizerd op trek kan vandaag genoteerd worden. Als extraatje hebben we ook nog een paar struikjes in de taurossen wei gezet voor de kleinere vogeltjes. Vandaag ook weer 3 vlinders. Ter plaatse 2 volwassen patrijzen zonder jongen.
Vandaag 17 soorten, 489 exemplaren

04-08-2017

Vrijdag 4 augustus: Zelfde weer als gisteren, maar iets minder wind, kracht 3 en temperatuur iets lager met maximum van rond de 20 om 13.00 uur. Vandaag weer weinig trek. Maar wel een paar leuke soorten zoals een 2e kalenderjaar Boomvalk net als gisteren. Maar omdat ik er gisteren toen niet meer was, vergiste ik me nu bijna en dacht in eerste instantie aan een juveniele Roodpootvalk. Niet lang daarna kwam er een juveniele Bruine kiekendief aangezeild. Na een tijdje boven de telpost op jacht te zijn geweest, maakte hij hoogte en verdween achter de einder. Even na negenen kwam de eerste Watersnip van dit jaar overvliegen. Ook leuk een groep van 15 Kokmeeuwen en een Kleine mantelmeeuw tussen 11 en 12 uur. Zo tegen de middag kwamen de lokale Buizerds en Wespendieven weer te voorschijn, maar ze hadden nog geen trekneigingen.
Vandaag 9 soorten, 159 exemplaren

Spreeuwen ©Marc Gottenbos
Spreeuwen ©Marc Gottenbos
Plaatsing van de keet ©Martien van Dooren
Plaatsing van de keet ©Martien van Dooren

05-08-2017

Zaterdag 5 augustus: Wind vandaag verder afgenomen naar een kracht 2 , bewolking 8/8 en een redelijke temperatuur van 15˚C om 07.00 uur oplopend naar een aangename 22˚C om 14.00 uur. Het bleef echter niet droog, in de ochtend wat lichte regen en motregen en na 13.00 uur een flinke regenbui. Vandaag de eerste trekkende Graspieper, de eerste 2 Putters en de eerste Ringmus. Verder moesten we het van de Zwaluwen hebben. Toch nog 30 Gierzwaluwen, 64 Huiszwaluwen en 233 Boerenzwaluwen. Komende week zullen de Boeren- en de Huiszwaluwen wel eens fors in aantallen kunnen toenemen. De Taurossen kwamen na een paar dagen afwezigheid weer eens bij de telpost kijken. Zij waren het niet helemaal eens met wat door ons was aangepast, met name de boompjes en tapuitenheuveltjes vonden ze maar niets.
Vandaag 13 soorten, 353 exemplaren

06-08-2017

Zondag 06 augustus: Een frisse start met een graad of 10, maar al snel oplopend via 15 naar 22 graden ‘s middags, windkracht 2, half bewolkt. Zondag rustdag dachten de vogels. Maar tellers waren er vandaag voldoende actief en uren maakten zij ook nog eens. Alleen niet zoveel trek, wel 21 soorten. Het tweede uur 8 Aalscholvers en 28 Kokmeeuwen. Opmerkelijk was wel de Braamsluiper, pas de tweede ooit oftewel een evenaring van het dagrecord en jaarrecord uit 2016. Ook de eerste Boomleeuwerik van dit jaar kwam over de telpost. Vandaag weer een Bruine kiekendief of was het dezelfde juveniele van vrijdag? De Gierzwaluwen lieten met 74 stuks zien nog niet allemaal weg te zijn. Heel voorzichtig dienen zich ook de eerste trekkende Buizerds en Wespendieven aan. Het laatste tel-uur een elftal Kleine mantelmeeuwen, waarschijnlijk een eerbetoon aan het Nederlandse vrouwen elftal dat vandaag Europees voetbalkampioen is geworden.
Vandaag 21 soorten, 315 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken
 01. Grauwe Gans  26. Spreeuw
 02. Nijlgans  27. Grote Lijster
 03. Zwarte Ooievaar  28. Gele Kwikstaart
 04. Blauwe Reiger  29. Witte Kwikstaart
 05. Grote Zilverreiger  30. Boompieper
 06. Aalscholver  31. Vink
 07. Wespendief  32. Groenling
 08. Kievit  33. Kneu
 09. Goudplevier  34. Sperwer
 10. Regenwulp  35. Bruine Kiekendief
 11. Wulp  36. Buizerd
 12. Witgat  37. Watersnip
 13. Kokmeeuw  38. Smelleken
 14. Stormmeeuw  39. Kauw
 15. Kleine Mantelmeeuw  40. Boomleeuwerik
 16. Holenduif  41. Braamsluiper
 17. Houtduif  42. Boomklever
 18. Gierzwaluw  43. Ringmus
 19. Grote Bonte Specht  44. Graspieper
 20. Torenvalk  45. Putter
 21. Boomvalk  46. Rietgors
 22. Zwarte Kraai  
 23. Oeverzwaluw  
 24. Boerenzwaluw  
 25. Huiszwaluw  

Vlinders
1. Kleine Vos
2. Dagpauwoog
3. Koninginnenpage
4. Klein Koolwitje
5. Atalanta
6. Distelvlinder

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

Nieuwe dagrecords:

  1. 22-07-2017 Gierzwaluw 2137
  2. 31-07-2017 Boomklever 1 (evenaring dagrecords 2005 en 2015)
  3. 06-08-2017 Braamsluiper 1 (evenaring dagrecord 2016)