Week 3 (24 -30 juli)

24-07-2017

Maandag 24 juli; Niet al te veel wind uit west, zwaar bewolkt maar niet geheel en 18 ˚C. Het eerste uur komen er alleen maar Boerenzwaluwen langsgetrokken, maar het volgende uur gelukkig ook andere soorten. Opvallend zijn de 48 Kieviten, veel voor deze tijd. Na 10 uur beginnen de Gierzwaluwen goed te vliegen, maar er wordt om 12 uur gestopt met tellen. ’s Avonds is er ook geteld, zo’n twee en een half uur. Naast weer de nodige Gierzwaluwen kwamen er al leuke andere soorten langs. De eerste Grote Zilverreiger, enkele Oeverzwaluwen en een Regenwulp.
Vandaag 10 soorten, 649 exemplaren

Gierzwaluw ©Toy Janssen
Gierzwaluw ©Toy Janssen
Gierzwaluw ©Toy Janssen
Gierzwaluw ©Toy Janssen

25-07-2017

Dinsdag 25 juli; Straffe noordwesten wind, veel bewolking, 18 ˚C. In het eerste halve uur is het maar 14 graden, maar er komt toch al een vlinder langsgetrokken, een Kleine Vos. Deze ochtend komen er ook diverse soorten meeuwen over, wel gewone soorten. Vandaag ook verschillende groepen Huiszwaluwen, bijna elk uur wel een groep. Gierzwaluwen vliegen uiteraard ook, in mooie aantallen maar niet meer zoveel als vorige week. Tussen 11 en 12 is het wel een goed uurtje voor ze, mat 139 vogels. In dit uur ook 5 Regenwulpen, terwijl er ook op dat moment Kokmeeuwen over komen. Rond de middag komt de eerste Wespendief op trek overgevlogen en een klein clubje Vinken. Een Koninginnepage sluit de dag mooi af.
Vandaag 12 soorten, 396 exemplaren

26-07-2017

Woensdag 26 juli; Matige westelijke wind, flink bewolkt maar met gaten en maximaal 22 ˚C. Als we net aan het tellen zijn komen de Taurossen voor ons grazen en niet veel later komen daar enkele Gele Kwikstaarten op af. Even lekker wat eten en dan vliegen ze weer verder. Wat later horen we de eerste Wulp van dit jaar roepen. Vanochtend vliegen er niet zoveel Gierzwaluwen meer, zou de grootmacht al vertrokken zijn? We horen Goudplevieren roepen en vinden ze even later in de lucht. Ze komen naar beneden en op de akker achter ons landen ze. Daar zijn ze de hele dag gebleven. Na twaalven vliegen er wel veel Gierzwaluwen, met 190, 295 en 180 als uurtotalen, over de hele dag komen we op 865 Gierzwaluwen en 210 Boerenzwaluwen. ’s Avonds is er ook nog geteld en bleken de Goudplevieren er nog steeds te zitten.
Vandaag 12 soorten, 1182 exemplaren

Boerenzwaluwen ©Martien van Dooren
Boerenzwaluwen ©Martien van Dooren

27-07-2017

Donderdag 27 juli: Stevig briesje uit west, geheel bewolkt en 18 ˚C. Er is totaal 4 uur geteld en in die vier uur zijn er maar 3 soorten gezien. Toch 845 vogels, de meeste Gierzwaluwen en verder Boerenzwaluwen en Spreeuwen.
Vandaag 3 soorten, 845 exemplaren

28-07-2017

Vrijdag 28 juli: Best veel wind uit west, bewolking driekwart en slechts 16 ˚C. Goede trek vandaag van Gierzwaluwen, ze waren dus nog niet op. Tussen 10 en 11 uur zelfs bijna 600 en dat uur wordt er geen andere trek waargenomen. Met al die Gierzwaluwen komt ook een Boomvalk mee. Ook is er trek van echte zwaluwen, onder andere Huiszwaluwen. Een deel daarvan betreft duidelijk juveniele Huiszwaluwen, te zien aan een bruin bandje. Een groep Kneuen vindt het blijkbaar ook al tijd om verder te trekken, op zoek naar een plek met meer eten? Uiteindelijk worden er 1333 gierzwaluwen geteld.
Vandaag 8 soorten, 1420 exemplaren

29-07-2017

Zaterdag 29 juli: Nog steeds veel wind, west zuidwest 4, zwaarbewolkt, maar wel droog. De temperatuur zit weer in de lift en het is uiteindelijk een aangename 21 ˚C geworden. Vandaag alleen door Leo een paar uurtjes geteld van 8 tot 10 toen de temperatuur nog vrij laag was met 15 ˚C. Het eerste uur nog geen Gierzwaluwen, maar wel de eerste 5 Grauwe ganzen van dit jaar. Het volgende uur 1 vroege Boomvalk op trek en 47 Gierzwaluwen. Had Leo langer kunnen blijven dan zou hij misschien veel meer Gierzwaluwen hebben kunnen tellen. In de Biesbosch had telpost Dordtse Biesbosch er die dag ruim 43.000.
Vandaag 7 soorten, 60 exemplaren

Opening telseizoen 2017 ©Martien van Dooren
Opening telseizoen 2017 ©Martien van Dooren

30-07-2017

Zondag 30 juli: De harde west zuidwesten wind van gisteren is gebleven, kracht 3 à 4 Het is half bewolkt en de temperatuur is 17 ˚C oplopend naar 22 rond de middag. Vandaag tellers genoeg, want het is de opening van het telseizoen, zoals gebruikelijk met een feestelijk tintje. De keet is er nog niet, omdat het nog geen 1 augustus is. Maar het is lekker weer. De Gierzwaluwen deden het vanaf het eerste uur goed en het dagtotaal kwam uit op 712, niet slecht voor eind juli. Ook zaten er 10 Oeverzwaluwen tussen de Boerenzwaluwen. Er hingen veel Buizerds in de lucht, maar dat was nog geen trek. Wel 2 Wespendieven, die het hier voor gezien hielden. Het laatste uur nog een mooi groepje van 5 Kleine mantelmeeuwen. Veel tellers vandaag, maar om half 12 was iedereen naar huis. Was wel gezellig en dat is ook belangrijk.
Vandaag 10 soorten, 814 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken
 01. Zwarte Ooievaar  26. Regenwulp
 02. Blauwe Reiger  27. Wespendief
 03. Kievit  28. Vink
 04. Witgat  29. Aalscholver
 05. Kokmeeuw  30. Goudplevier
 06. Stormmeeuw  31. Wulp
 07. Kleine Mantelmeeuw  32. Grauwe Gans
 08. Holenduif  33. Nijlgans
 09. Houtduif  
10. Gierzwaluw  
11. Grote Bonte Specht  
12. Torenvalk  
13. Boomvalk  
14. Zwarte Kraai  
15. Oeverzwaluw  
16. Boerenzwaluw  
17. Huiszwaluw  
18. Spreeuw  
19. Grote Lijster  
20. Gele Kwikstaart  
21. Witte Kwikstaart  
22. Boompieper  
23. Groenling  
24. Kneu  
25. Grote Zilverreiger  

Vlinders
1. Kleine Vos
2. Dagpauwoog
3. Koninginnenpage
4. Klein Koolwitje
5. Atalanta
6. Distelvlinder

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

Nieuwe dagrecords:

  1. 22-07-2017 Gierzwaluw 2137