Week 8 (15 sep - 21 sep)

15-09-2014

Maandag, wind uit noord- tot zuidoost, wisselend bewolkt en maximaal 23 ˚C. Prima teldagje met bijna 3000 Boerenzwaluwen. Het eerste uurtje komt er al een volwassen vrouw Bruine Kiekendief langs. De rest van de ochtend is het aardig druk met de gebruikelijke ochtendtrekkers zoals Tjiftjaffen, Merels, Heggenmussen, kwikstaarten en enkele ganzen. Tussen 9 en 10 vliegen er al bijna 500 Boerenzwaluwen over, het blijven lastig te tellen vogels. Na 10 uur is het al warm genoeg voor vlinders en er komt een Groot Koolwitje langs dat duidelijk op trek is. Een musachtig geluid even verderop langs de weg doet onze zintuigen op scherp springen en na even zoeken zien we de maker van het geluid: vrouwtje Huismus! Die hebben we niet zoveel op deze telpost. Het uur tussen 11 en 12 is topdrukte Boerenzwaluw; er vliegen er 1225 over, vast het beste uur van dit jaar. Er vliegen ook roofvogels met dit weer, elk uur wel enkele, maar geen grote groepen. De Boomvalk is een leuke afwisseling, maar met zoveel zwaluwen hadden dat er ook wel meer kunnen zijn. Aan het eind van de middag komen er ook nog 2 Oeverzwaluwen en een Grote Gele Kwikstaart langs.
Vandaag 39 soorten, 3054 exemplaren

Huismus van de telpost ©Harry Claasen
Huismus van de telpost ©Harry Claasen
Tjiftjaf in mais ©Harry Claasen
Tjiftjaf in mais ©Harry Claasen

16-09-2014

Dinsdag, de wind is matig en uit het oosten, de bewolking varieert, in de ochtend mist, 24 ˚C. Een soortenrijke dag met 45 soorten! Dat begint met de opvallende combinatie in het eerste uur van Grasmus en Kramsvogel. Inmiddels zitten we al weer zo ver in het seizoen dat er geregeld Graspiepers, Vinken en Kieviten op trek langskomen, maar de aantallen zijn nog laag. De grote aantallen Boerenzwaluwen van gisteren halen we vandaag niet meer. Tussen 11 en 12 kunnen we de eerste Groenlingen van dit jaar bijschrijven. Het vliegt allemaal best goed vandaag, maar voor de krenten moeten we toch ver in de middag wachten. Na 4 uur is het pas dat er een Visarend overkomt en ’s avonds komt er nog een Wespendief langs.
Vandaag 45 soorten, 1364 exemplaren

17-09-2014

Woensdag, de wind is eerst noordoost, later zuidoost, bewolking is toenemend tot half bewolkt en 25 ˚C. Ook vandaag weer verschillende soorten, zoals Tapuit, Zanglijster, Boomleeuwerik en nog steeds zwaluwen, maar een kleine 300 in een uur is heel goed. Na 10 uur komt er een Bruine Kiekendief over en het uur daarna nog een. De eerste Stormmeeuwen van het jaar komen tussen 11 en 12, maar de Visarend die dit uur langskomt steelt de show. Eerst verschijnt ie om 10 over 11 in de verte, om richting de Drie Vennen te verdwijnen, maar een kwartiertje later komt ie weer over en dit keer met vis in de poten. Helaas zijn er geen foto’s. Het is voor Buizerds ook een goed uurtje want er trekken er 5 over in dit teluur. ’s Middags is het warm genoeg voor vlinders, er worden dan ook twee Kleine Parelmoervlinders gezien en er trekken twee Oranje Luzernevlinders langs.
Vandaag 34 soorten, 1188 exemplaren

Aalscholvers ©Harry Claasen
Aalscholvers ©Harry Claasen
Bruine Kiekendief ©Henk van de Acker
Bruine Kiekendief ©Henk van de Acker
Slechtvalk ©Martien van Dooren
Slechtvalk ©Martien van Dooren

18-09-2014

Donderdag, zuidelijke wind en warm (25 ˚C) en nauwelijks bewolking, ’s avonds nog steeds lekker, meer bewolking en een oostenwind. De eerste 10 minuten is het al raak: een man adult Smelleken komt vlak over de keet. Een half uur later komt een Roodkeelpieper roepend over. En op de keet zit een vrouwtje Tapuit. Verder zien we aan de overkant van het veld voor de keet al weer een grote groep Kneuen, we schatten dat het er 250 zijn. De zwaluwen vliegen vanmorgen ook, leuk is dat er ook 5 Oeverzwaluwen tussen zitten. Om kwart voor 11 komt er een volwassen vrouw Bruine Kiekendief over, inmiddels zijn het dus niet meer voornamelijk juveniele Kiekendieven. Rond de lunch is het lekker opgewarmd: Oranje Luzernevlinders! Drie in totaal. Er wordt nog tot 4 uur doorgeteld, wat nog een enkele Buizerd en Sperwer oplevert. ’s Avonds wordt er ook geteld en er komt nog een Roodkeelpieper over (We hebben al 2x 3 Roodkeelpiepers op een dag langs gehad, dus geen dagrecord)
Vandaag 36 soorten, 529 exemplaren

19-09-2014

Vrijdag, zuidelijke matige wind met ochtendmist tot circa 11 uur en ’s morgens maximaal 19 ˚C. ’s Avonds opgeklaard en warm; 24 ˚C. Het weer houdt de vogels blijkbaar ook aan de grond, want het is rustig in de lucht. Wat algemene soorten zoals Blauwe Reiger en Gele Kwikstaart en een enkele Watersnip trekken over. Na 11 uur komt er een Smelleken langs, het is een volwassen man. De eerste vlinder van de dag komt ook langs, die heeft voldoende bij kunnen tanken op de rotte appels die op het veld voor de telpost liggen. Maar de vogels willen niet echt en er wordt om half een gestopt met tellen. ’s Avonds worden er wel weer twee uur geteld, wat nog een Watersnip oplevert.
Vandaag 23 soorten, 64 exemplaren

20-09-2014

Zaterdag, Maximaal 24˚C en praktisch geen wind, geheel bewolkt. In de ochtend mist (zicht 200-500m) en regen. Nadat de mist en regen weg zijn, begint het te vliegen, met tussen de Boerenzwaluwen nog twee Oeverzwaluwen. Vermeldenswaardig zijn de Watersnippen die elk uur wel geteld worden en de Ekster die tussen 11 en 12 overkomt. Eksters zien we zelden op deze telpost, waarschijnlijk dankzij de Haviken hier in de buurt. Boerderijen liggen ook allemaal op voldoende afstand. Als het warm genoeg is vliegen er nog Oranje Luzernevlinders en een Distelvlinder. ’s Avonds komt er nog een flinke groep Boerenzwaluwen langs.
Vandaag 30 soorten, 304 exemplaren

Tjiftjaf ©Harry Claasen
Tjiftjaf ©Harry Claasen
Torenvalk ©Henk vd Acker
Torenvalk ©Henk vd Acker

21-09-2014

Zondag, niet al te harde, noordelijke wind, bewolkt maar met opklaringen en 20 ˚C. Bij aankomst zit er een vogel in de mais te zingen, die van alles nadoet. Het is een Bosrietzanger, onze 13e in alle jaren en de laatste ooit. Net na 9 uur komt er een Wespendief over en wat later een Boomvalk. Verder is er wat trek van meeuwen vandaag, dat is al weer even geleden. Het volgende uur is leuk met direct een Visarend en een Wespendief, later een tweede Visarend en ook nog een Bruine Kiekendief. Aan het eind van de telling, tussen 1 en 2, komen er nog drie Buizerds en een Sperwer langs.
Vandaag 23 soorten, 205 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Tjiftjaf 59. Zwarte Kraai 88. Huismus  
02. Blauwe Reiger 31. Matkop 60. Morinelplevier 89. Groenling  
03. Zwarte Ooievaar 32. Ringmus 61. Graspieper 90. Stormmeeuw  
04. Nijlgans 33. Slobeend 62. Koolmees 91. Roodkeelpieper  
05. Wilde Eend 34. Wespendief 63. Vink 92. Ekster  
06. Goudplevier 35. Bruine Kiekendief 64. Kraanvogel 93. Bosrietzanger  
07. Watersnip 36. Visarend 65. Merel    
08. Wulp 37. Koekoek 66. Kauw    
09. Kokmeeuw 38. Boomleeuwerik 67. Purperreiger    
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Duinpieper 68. Kneu    
11. Holenduif 40. Putter 69. Kievit    
12. Gierzwaluw 41. Bergeend 70. Pimpelmees    
13. Boerenzwaluw 42. Grasmus 71. Soepgans    
14. Huiszwaluw 43. Ooievaar 72. Torenvalk    
15. Boompieper 44. Kruisbek 73. Geelgors    
16. Gele Kwikstaart 45. Grote Lijster 74. Oeverzwaluw    
17. Witte Kwikstaart 46. Groenpootruiter 75. Knobbelzwaan    
18. Kleine Karekiet 47. Turkse Tortel 76. Winterkoning    
19. Rietgors 48. Paapje 77. Wintertaling    
20. Grote Zilverreiger 49. Tapuit 78. Zwartkop    
21. Grauwe Gans 50. Spreeuw 79. Zwarte Roodstaart    
22. Sperwer 51. Boomvalk 80. Europese Kanarie    
23. Slechtvalk 52. Roodborsttapuit 81. Zwarte Ruiter    
24. Kleine Plevier 53. Heggenmus 82. Kramsvogel    
25. Goudplevier 54. Smelleken 83 Steppekiekendief    
26. Buizerd 55. Grote Gele Kwikstaart 84. Fitis    
27. Witgat 56. Grote Canadese Gans 85. Gaai    
28. Zilvermeeuw 57. Tureluur 86 Rode Wouw    
29. Houtduif 58. Zanglijster 87. Veldleeuwerik    

Vlinders
01. Oranje Luzernevlinder 06. Dagpauwoog  
02. Atalanta 07. Gehakkelde Aurelia  
03. Kleine Vos 08. Distelvlinder  
Klein Koolwitje 09. Groot Koolwitje  
05. Klein Geaderd Witje    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

  1. 07-08-2014 Kleine Plevier
  2. 22-08-2014 Tureluur
  3. 31-08-2014 Soepgans

Nieuwe dagrecords in 2014:

  1. 07-07-2014 Kleine Plevier
  2. 22-08-2014 Tureluur
  3. 27-08-2014 Atalanta 47
  4. 31-08-2014 Soepgans 1
  5. 02-09-2014 Wintertaling 31
  6. 10-09-2014 Slechtvalk 5