Week 17 (18 nov - 24 nov)

maandag 18-11-2013

Eigenlijk geen wind, maar wat er te voelen is, komt uit het zuidwesten. Geheel bewolkt en 4 °C. De eerste anderhalf uur komen er maar 3 vogels over, maar na 9 uur wordt het wat leuker. We horen een Goudplevier, maar krijgen ‘m niet in de kijker, dus misschien zijn het er wel meer geweest. Een mooie groep van 39 Kramsvogels komt langs. Tussen 10 en 11 komt er een groepje van 9 Kleine Zwanen over, wat leuk is voor de aanwezige tellers, want die hadden ze dit najaar nog niet gezien, ondanks de vele teluren die zij maken. Er komt ook nog een Zilvermeeuw en een Putter langs en zo is het toch een aardig teldagje.
Vandaag 14 soorten, 111 exemplaren.

dinsdag 19-11-2013

Een regenachtige dag, zuidwesten wind, geheel bewolkt en 3 °C. Na 9 uur wordt het pas droog. Geen echt weer om te trekken, maar enkele Merels, Koperwieken, Vinken en Sijzen kunnen toch worden genoteerd. Ook komt er een Barmsijs over, of het een grote of een kleine is, is niet te zien. Als het droog is geworden komen er nog Veldleeuweriken en Kramsvogels en een Zanglijster voorbij. Om 10 uur wordt er gestopt met tellen.
Vandaag 11 soorten, 64 exemplaren.

woensdag 20-11-2013

Weinig wind, eerst noord- daarna zuidwest, half bewolkt en minimaal min 3°C, maximaal 4 °C. De telling begint met grondmist, die al gauw is opgetrokken. Tussen 8 en 9 komt er nog een Boomleeuwerik over. Om kwart voor 9 komt er een adult vrouwtje Blauwe Kiekendief langs. De juveniel Blauwe Kiekendief, die hier al een hele tijd rondhangt, reageert hierop en even later zijn ze allebei over de bosrand verdwenen. De juveniele, locale Blauwe Kiekendief is daarna niet meer gezien en waarschijnlijk vertrokken. De rest van de ochtend komen er de gebruikelijke groepen ganzen over en ook nog wat Kramsvogels en Koperwieken en wat later op de ochtend nog een Boomleeuwerik. Tussen 11 en 12 worden er nog 2 Roeken gezien.
Vandaag 17 soorten, 297 exemplaren.

donderdag 21-11-2013

De wind draait van zuidoost naar noordoost, het is geheel bewolkt en de temperatuur komt niet hoger dan 3 °C. Om kwart voor 8 komt er in alle vroegte al een juveniel Smelleken langs. In het uur daarna is het een Goudplevier die de moeite waard is. Vervolgens is de telpost een halfuurtje onbemand, maar vanaf half tien wordt er weer geteld en komen er leuke aantallen Kieviten over: 220. Ook diverse ganzen en er kan nog mooi een sperwertje opgeschreven worden. Tussen 10 en 12 komen er ook nog twee Buizerds langs en nog meer Kieviten. Ook leuk zijn de 2 Kruisbekken en verder vliegen er diverse andere zangvogels in kleine aantallen langs.
Vandaag 26 soorten, 845 exemplaren.

vrijdag 22-11-2013

Noordelijke wind, kracht 2, vrijwel geheel bewolkt en maar 3 °C. De wind is guur en er zijn weinig vogels in de lucht, een paar vluchten Kolganzen, Grauwe Ganzen en om 9 uur komt er een Blauwe Kiekendief over. Het is een vrouwtype, maar het is niet het dier dat de afgelopen tijd rond de telpost vloog. Een trekker dus. Om 10 uur wordt er al gestopt, maar een kwartier later is de telpost weer bemand en in het komende uurtje komen er aardig wat Grauwe Ganzen over en zowaar weer wat Holenduiven (bijna elke dag present) en wat Vinken en Kramsvogels.
Vandaag 10 soorten, 389 exemplaren.

zaterdag 23-11-2013

Matige Noordoostenwind, geheel bewolkt en maximaal 7 °C. Het eerste halfuurtje is weer goed voor een paar Kramsvogels en een Merel en een Koperwiek, daarna begint het wat beter te vliegen. Vlak voor 9 uur komt er een mannetje Blauwe Kiekendief langs. Het volgende uur is er een groep van 6 Kleine Zwanen in beeld, twee volwassen dieren en 4 juvenielen. Is dit een gezinnetje? Verder weer groepen ganzen in de lucht, enkele Rietganzen en verder vooral Kol- en Grauwe Ganzen. De Kolganzen blijven tot het eind van de ochtend vliegen.
Vandaag 17 soorten, 781 exemplaren

zondag 24-11-2013

Noordenwind, maar niet veel, geheel bewolkt en tussen de 5 en 7 °C. De 300.000ste vogel is gepasseerd! Dit jaar zijn er dus meer dan 300.000 vogels geteld op de Brobbelbies. Dat is nog maar twee keer eerder voor gekomen, in 2012 en in het Marathonjaar 2008, toen er zelfs 430.731 geteld werden. Dit jaar komt nu op de derde plaats en dat zal wel zo blijven, want meer dan 30.000 vogels in de laatste week tellen zal niet snel gebeuren (deze week kwamen er maar 3.879 vogels over). Vandaag vlogen de Kolganzen behoorlijk goed, tussen 8 en 9 al 125 exemplaren en het uurtje erna zelfs 685. Ook redelijk wat andere ganzen in de lucht: Grauwe en Rietganzen. In totaal meer dan 1100 Kolganzen. Verder vlogen er nog enkele zangvogels, vooral Spreeuwen en Vinken.
Vandaag 15 soorten, 1427 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken
1. Aalscholver 31. Blauwborst 61. Duinpieper 91. Zwarte Kraai  
2. Blauwe Reiger 32. Zwarte Roodstaart 62. Visarend 92. Toendrarietgans  
3. Grauwe Gans 33. Paapje 63. Zilvermeeuw 93. Smelleken  
4. Nijlgans 34. Grote Lijster 64. Gekraagde Roodstaart 94. Keep  
5. Slobeend 35. Fitis 65. Roodborsttapuit 95. Rode Wouw  
6. Wespendief 36. Vink 66. Turkse Tortel 96. Sijs  
7. Zwarte Wouw 37. Groenling 67. Ortolaan 97. Koperwiek  
8. Bruine Kiekendief 38. Putter 68. Morinelplevier 98. Havik  
9. Grauwe Kiekendief 39. Rietgors 69. Grote Bonte Specht 99. Zwarte Mees  
10. Boomvalk 40. Blauwe Kiekendief 70. Buizerd 100. Grote Pieper  
11. Slechtvalk 41. Kneu 71. Torenvalk 101. Roek  
12. Kievit 42. Bosrietzanger 72. Pimpelmees 102. Klapekster  
13. Watersnip 43. Graspieper 73. Geelgors 103. Staartmees  
14. Regenwulp 44. Kruisbek 74. Grauwe/Steppekiekendief 104. Ekster  
15. Wulp 45. Goudplevier 75. Groenpootruiter 105. Goudvink  
16. Witgat 46. Grote Canadese Gans 76. Matkop 106. Kramsvogel  
17. Kokmeeuw 47. Ringmus 77. Kauw 107. Kleine Zwaan  
18. Stormmeeuw 48. Wilde Eend 78. Meerkoet 108. Kleine Rietgans  
19. Kleine Mantelmeeuw 49. Koolmees 79. Kauw 109. Toendraslechtvalk  
20. Holenduif 50. Boomleeuwerik 80. Gaai 110. Kraanvogel  
21. Zomertortel 51. Spreeuw 81. Zeearend 111. Huismus  
22. Koekoek 52. Tapuit 82. Roodkeelpieper 112. IJsgors  
23. Gierzwaluw 53. Sperwer 83. Zanglijster 113. Bonte Kraai  
24. Oeverzwaluw 54. Ooievaar 84. Knobbelzwaan 114. Appelvink  
25. Boerenzwaluw 55. Zwarte Ooievaar 85. Grote Zilverreiger 115. Barmsijs spec.  
26. Huiszwaluw 56. Grote Mantelmeeuw 86. Merel 116. Europese Kanarie  
27. Boompieper 57. Houtduif 87. Zwarte Ruiter 117. Roodborst  
28. Gele Kwikstaart 58. Kleine Karekiet 88. Veldleeuwerik    
29. Grote Gele Kwikstaart 59. Tjiftjaf 89. Kolgans    
30. Witte Kwikstaart 60. Grauwe Klauwier 90. Heggenmus    

Vlinders
 1. Koninginnepage  5. Dagpauwoog  9. Kolibrievlinder
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Distelvlinder  
 3. Atalanta  7. Groot Koolwitje  
 4. Kleine Vos  8. Gehakkelde Aurelia  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2013:

 1. 12-09-2013 Kolibrievlinder
 2. 15-09-2013 Meerkoet
 3. 20-10-2013 Toendraslechtvalk

Nieuwe dagrecords in 2013:

 1. 01-08-2013 Zwarte Wouw 2
 2. 05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27
 3. 21-08-2013 Kleine Vos 25
 4. 09-09-2013 Paapje 16
 5. 11-09-2013 Huiszwaluw 952
 6. 12-09-2013 Kolibrievlinder 1
 7. 24-09-2013 Zwarte Ruiter 3
 8. 14-10-2013 Grote Zilverreiger 20
 9. 16-10-2013 Nijlgans 52
 10. 19-10-2013 Kievit 3744
 11. 19-10-2013 Veldleeuwerik 8204
 12. 20-10-2013 Kleine Rietgans 19
 13. 22-10-2013 Kruisbek 77
 14. 22-10-2013 Ekster 4
 15. 31-10-2013 Ekster 17