Week 16 (11 nov - 17 nov)

maandag 11-11-2013

De temperatuur begint onder nul, maar loopt op tot 9 °C. Zuidwesten wind en ’s morgens geen bewolking, maar ’s middags is het dichtgetrokken. In de vroege ochtend komen er aardig wat Houtduiven, vinken en Kramsvogels over, later ook Spreeuwen en diverse ganzensoorten. Een eenzame Kleine Zwaan komt rond 9 uur over en dat uurtje vliegen er meer dan duizend Houtduiven. Verder nog diverse meeuwen vandaag: Storm-, Zilver- en Kokmeeuwen. Tussen 10 en 11 komt er een Turkse Tortel over, een ongewone gast hier. ’s Middags is er ook twee uur geteld en ook toen kwamen er een paar groepen ganzen over en zelfs nog wat roofvogels: 2 Buizerds, 2 Torenvalken en een juveniele Smelleken.
Vandaag 37 soorten, 3860 exemplaren.

Het publicatiebord ©Henk van de Acker
Het publicatiebord ©Henk van de Acker
De telpost ©Martien van Dooren
De telpost ©Martien van Dooren

dinsdag 12-11-2013

Vandaag is er niet geteld

woensdag 13-11-2013

Een wolkenloze hemel en dus vrij fris, maar uiteindelijk toch nog 12 °C, met windstil weer. Doordat de zon de grond opwarmt, komt er tussen 9 en 10 grondmist opzetten en is het zicht tijdelijk maar 100 meter richting de bosrand, maar dit is maar van korte duur. In de ochtend vliegt het goed, veel soorten en ook aardige aantallen, onder andere van ganzen. Niet alle ganzen kunnen op naam gebracht worden, want als ze voor de zon langs vliegen is er geen kleur en tekening te zien. Tussen 9 en 10 is een prima uur, er wordt een Roodborst geteld en dit is pas de tweede ooit op deze telpost. Verder komt er een Slechtvalk om kwart over 9 over, dit is een heel donker beest. Een groepje van 4 ganzen met goed licht blijken Kleine Rietganzen te zijn. Na 11 uur zijn de vogels uitgevlogen. ’s Middags is er ook nog geteld en komen er nog een paar Buizerds over.
Vandaag 31 soorten, 2506 exemplaren.

donderdag 14-11-2013

Matige (kracht 2) zuidwesten wind, geheel bewolkt met een klein buitje en 5 °C. De weersvoorspelling was een stuk slechter, maar er is toch nog een poosje geteld. Tussen 9 en 10 vliegt het goed, diverse groepen ganzen, Kieviten, Houtduiven en dergelijke. Er komt zelfs nog laag een Buizerd langs. Kramsvogels vliegen ook goed, het is geen topdag, maar langs alle kanten komen er leuke groepen langs gevlogen. Er moet dan ook regelmatig aan de andere kant van de keet gekeken worden. Ook opvallend is dat er aardig wat Ringmussen langskomen. De Blauwe Kiekendief is vandaag niet gezien.
Vandaag 19 soorten, 960 exemplaren.

De telpost ©Martien van Dooren
De telpost ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Arend Vermaat
Blauwe Kiekendief ©Arend Vermaat
Geelgors ©Harry Claasen
Geelgors ©Harry Claasen

vrijdag 15-11-2013

Weinig wind uit variabele richting, half tot zwaar bewolkt en maximaal 8 °C. Ook deze ochtend weer veel ganzen in de lucht en vlak na 8 uur een groepje van 7 Kleine Zwanen. Volgens mij komen best vaak groepjes van 7 over, maar dat zal wel toeval zijn. Om kwart voor 9 komt er weer een Smelleken over, dat is nummer 28 dit jaar en dat maakt het een gemiddeld jaar. Ook vandaag komt er een Roodborst door de struiken langs, de derde ooit op deze telpost. Verder komen er kleine aantallen zangvogels door, een enkele Graspieper, een Koolmees, een Geelgors, enkele Rietgorzen. De ganzen blijven aardig vliegen en om kwart over 10 vliegt er een Kraanvogel helemaal in zijn eentje recht over de telpost. Helaas zijn er geen goede fotografen aanwezig, anders was er misschien wel een mooi plaatje van gemaakt. De Blauwe Kiekendief was vandaag weer aanwezig.
Vandaag 22 soorten, 709 exemplaren.

zaterdag 16-11-2013

De hele dag mist, nauwelijks wind en maximaal maar 5 °C. Het zicht varieert tussen de 250 meter en 600 meter. Veel trek is er dan ook niet. Toch worden er nog 10 soorten gezien. De leukste soorten zijn de Watersnip, de Sijzen en de Kruisbekken. De locale Blauwe Kiekendief is nog aanwezig en er wordt ook een Patrijs gehoord en er zingt een Roodborst. Ook een van de Raven is gemeld.
Vandaag 10 soorten, 47 exemplaren.

zondag 17-11-2013

Weer een grijze dag, maar niet mistig, zoals gisteren. Nauwelijks wind en maximaal 7 °C. Voor dat de telling begint, wordt er een Bosuil gehoord. Ondanks dat het zicht beter is, vliegen er nauwelijks meer vogels vandaag. Een enkele Kramsvogel, Aalscholver of Kol- of Rietgans. Om komen er 4 Slobeenden over, dat is natuurlijk wel een leuke waarneming. Geen dagrecord, maar dat staat niet veel scherper (dat is 5 Slobeenden op 14 oktober 2011). Tussen 12 en 1 komt er nog een groep van 18 Rietganzen over.
Vandaag 12 soorten, 55 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken
1. Aalscholver 31. Blauwborst 61. Duinpieper 91. Zwarte Kraai  
2. Blauwe Reiger 32. Zwarte Roodstaart 62. Visarend 92. Toendrarietgans  
3. Grauwe Gans 33. Paapje 63. Zilvermeeuw 93. Smelleken  
4. Nijlgans 34. Grote Lijster 64. Gekraagde Roodstaart 94. Keep  
5. Slobeend 35. Fitis 65. Roodborsttapuit 95. Rode Wouw  
6. Wespendief 36. Vink 66. Turkse Tortel 96. Sijs  
7. Zwarte Wouw 37. Groenling 67. Ortolaan 97. Koperwiek  
8. Bruine Kiekendief 38. Putter 68. Morinelplevier 98. Havik  
9. Grauwe Kiekendief 39. Rietgors 69. Grote Bonte Specht 99. Zwarte Mees  
10. Boomvalk 40. Blauwe Kiekendief 70. Buizerd 100. Grote Pieper  
11. Slechtvalk 41. Kneu 71. Torenvalk 101. Roek  
12. Kievit 42. Bosrietzanger 72. Pimpelmees 102. Klapekster  
13. Watersnip 43. Graspieper 73. Geelgors 103. Staartmees  
14. Regenwulp 44. Kruisbek 74. Grauwe/Steppekiekendief 104. Ekster  
15. Wulp 45. Goudplevier 75. Groenpootruiter 105. Goudvink  
16. Witgat 46. Grote Canadese Gans 76. Matkop 106. Kramsvogel  
17. Kokmeeuw 47. Ringmus 77. Kauw 107. Kleine Zwaan  
18. Stormmeeuw 48. Wilde Eend 78. Meerkoet 108. Kleine Rietgans  
19. Kleine Mantelmeeuw 49. Koolmees 79. Kauw 109. Toendraslechtvalk  
20. Holenduif 50. Boomleeuwerik 80. Gaai 110. Kraanvogel  
21. Zomertortel 51. Spreeuw 81. Zeearend 111. Huismus  
22. Koekoek 52. Tapuit 82. Roodkeelpieper 112. IJsgors  
23. Gierzwaluw 53. Sperwer 83. Zanglijster 113. Bonte Kraai  
24. Oeverzwaluw 54. Ooievaar 84. Knobbelzwaan 114. Appelvink  
25. Boerenzwaluw 55. Zwarte Ooievaar 85. Grote Zilverreiger 115. Barmsijs spec.  
26. Huiszwaluw 56. Grote Mantelmeeuw 86. Merel 116. Europese Kanarie  
27. Boompieper 57. Houtduif 87. Zwarte Ruiter 117. Roodborst  
28. Gele Kwikstaart 58. Kleine Karekiet 88. Veldleeuwerik    
29. Grote Gele Kwikstaart 59. Tjiftjaf 89. Kolgans    
30. Witte Kwikstaart 60. Grauwe Klauwier 90. Heggenmus    

Vlinders
 1. Koninginnepage  5. Dagpauwoog  9. Kolibrievlinder
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Distelvlinder  
 3. Atalanta  7. Groot Koolwitje  
 4. Kleine Vos  8. Gehakkelde Aurelia  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2013:

 1. 12-09-2013 Kolibrievlinder
 2. 15-09-2013 Meerkoet
 3. 20-10-2013 Toendraslechtvalk

Nieuwe dagrecords in 2013:

 1. 01-08-2013 Zwarte Wouw 2
 2. 05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27
 3. 21-08-2013 Kleine Vos 25
 4. 09-09-2013 Paapje 16
 5. 11-09-2013 Huiszwaluw 952
 6. 12-09-2013 Kolibrievlinder 1
 7. 24-09-2013 Zwarte Ruiter 3
 8. 14-10-2013 Grote Zilverreiger 20
 9. 16-10-2013 Nijlgans 52
 10. 19-10-2013 Kievit 3744
 11. 19-10-2013 Veldleeuwerik 8204
 12. 20-10-2013 Kleine Rietgans 19
 13. 22-10-2013 Kruisbek 77
 14. 22-10-2013 Ekster 4
 15. 31-10-2013 Ekster 17