Week 14 (2 nov - 8 nov)

02-11-2009

Maandag is begonnen met tellen om 7.30 uur en er is geteld tot 10.30 uur. De wind kwam uit het zuidoosten met een kracht 2 maar draaide na 9 uur naar het westen en nam toe tot een kracht 3. Het was vrijwel geheel bewolkt en de temperatuur kwam niet boven de 9 graden. Een Grote Zilverreiger vloog over de telpost. De Kieviten waren in de meerderheid met 404 exemplaren. 19 Geelgorzen waren duidelijk op trek en werden daarom genoteerd, verder bleef het rustig. In totaal werden 1184 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.

03-11-2009

Dinsdag werd begonnen met tellen om 7.20 uur en er werd geteld tot 12.00 uur. Er stond een zuidwestelijke wind kracht 2 tot 3 die later naar het zuidoosten draaide. Het was de hele telling nauwelijks bewolkt en het werd 8 graden. Er was goede trek van Speeuwen, de vogels werden gezien in 3 grote groepen. De eerste groep bestond uit 2500 vogels, de tweede groep uit 5500 vogels en de derde groep uit 2000 vogels. In totaal werden 12.463 Spreeuwen geteld, dit is een nieuw dagrecord. Dankzij de Spreeuwen kunnen we voor de eerste keer dit telseizoen een aantal van boven de 10.000 vogels noteren. Naast de Spreeuwen werden niet veel andere vogels geteld, in totaal vandaag 12808 vogels verdeeld over 23 soorten.

04-11-2009

Woensdag werd begonnen met tellen om 7.00 uur en er werd geteld tot 10.30 uur. Er stond de hele telling een zuidwesten wind met een kracht 3. Het bleef vrijwel geheel bewolkt en af en toe waren er perioden met regen. Het werd niet warmer dan 5 graden. Vanwege het weer erg weinig vogels vandaag. Enige hoogtepuntje was een vrouwtje Blauwe Kiekendief wat werd gezien om 8.05 uur. In totaal werden 540 vogels geteld verdeeld over 16 soorten.

05-11-2009

Donderdag is begonnen met tellen om 7.00 uur en er werd geteld tot 11.00 uur. De wind kwam uit het zuiden en had een kracht 3 tot 4. Het was volledig bewolkt en vanaf 9.30 uur begon het te regenen. Dit duurde tot het eind van de telling. Het werd niet warmer dan 8 graden. Een Grote Zilverreiger kon worden genoteerd. Leuk waren 6 Goudplevieren die recht over de telpost vlogen. Verder bleef het erg rustig, in totaal werden 340 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.

06-11-2009

Vrijdag werd begonnen met tellen om 8.10 uur en er werd geteld tot 12.00 uur. Er stond een zwakke zuidwestelijke wind die geleidelijk toenam tot een kracht 3. Het bleef vrijwel de hele telling volledig bewolkt en het werd niet warmer dan 7 graden. De aantallen werden verzorgd door de Houtduif (656) en de Kramsvogel (459). 3 Grote Zilverreigers vlogen voorbij de telpost om 9.00 uur. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd gezien om 9.22 uur en een tweede vrouwtje Blauwe Kiekendief kon worden genoteerd om 10.39 uur. In totaal werden 1647 vogels geteld verdeeld over 24 soorten.

07-11-2009

Zaterdag werd begonnen met tellen om 7.00 uur en er werd geteld tot 12.00 uur. De wind kwam uit het zuiden en had een kracht 2 tot 3. Het was vrijwel de hele telling volledig bewolkt met uitzondering van een opklaring tussen 10 en 11 uur. Het werd niet warmer dan 9 graden. Leuke aantallen Holenduiven werden gezien. Dit leidde tot een nieuw dagrecord van 175 Holenduiven. Hoogtepuntjes waren een Waterpieper en een Goudplevier. Verder bleef het erg rustig, in totaal werden 648 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.

08-11-2009

Zondag werd begonnen met tellen om 7.00 uur en er werd geteld tot 14.00 uur. Er stond de hele telling een zwakke zuidoostelijke wind die niet verder kwam dan een kracht 2. De temperatuur liep op van -1 tot 8 graden. Het werd een leuke teldag met een goed aantal vogels. Hoogtepuntje waren 3 Waterpiepers en een Grote Gele Kwikstaart. De Spreeuwen waren in de meerderheid met 1684 exemplaren. Ook de Kieviten deden het best en in totaal werden 1110 vogels geteld. Een adult mannetje Blauwe Kiekendief werd gezien om 12.57 uur, 21 Kleine Zwanen werden geteld in 2 groepen van 13 en 8 vogels. In totaal werden vandaag 5540 vogels geteld verdeeld over 38 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2009:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Kleine Karekiet 59. Vink 88. Rotgans  
02. Blauwe Reiger 31. Putter 60. Kievit 89. Smient  
03. Grauwe Gans 32. Buizerd 61. Kneu 90. Wintertaling  
04. Boomvalk 33. Goudplevier 62. Smelleken 91. Pijlstaart  
05. Watersnip 34. Wulp 63. Keep 92. Scholekster  
06. Groenpootruiter 35. Zwarte Ooievaar 64. Grote Zilverreiger 93. Grote Mantelmeeuw  
07. Witgat 36. Visdief 65. Zeearend 94. Roek  
08. Kokmeeuw 37. Wilde Eend 66. Turkse Tortel 95. Grote Pieper  
09. Stormmeeuw 38. Blauwe Kiekendief 67. Grote Lijster 96. zwarte Kraai  
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Sperwer 68. Pimpelmees 97. Kleine Zwaan  
11. Holenduif 40. Visarend 69. Rode Wouw 98. Bonte Kraai  
12. Zomertortel 41. Zilvermeeuw 70. Houtduif 99. Barmsijs  
13. Koekoek 42. Tapuit 71. Veldleeuwerik    
14. Gierzwaluw 43. Spreeuw 72. Roodborsttapuit    
15. Oeverzwaluw 44. Ringmus 73. Merel    
16. Boerenzwaluw 45. Kruisbek 74. Kauw    
17. Huiszwaluw 46. Ooievaar 75. Huismus    
18. Boompieper 47. Torenvalk 76. Boomleeuwerik    
19. Graspieper 48. Slechtvalk 77. Knobbelzwaan    
20. Tjiftjaf 49. Morinelplevier 78. Koolmees    
21. Groenling 50. Grote Bonte Specht 79. Gaai    
22. Rietgors 51. Duinpieper 80. Sijs    
23. Nijlgans 52. Grote Gele Kwikstaart 81. Grote Canadese Gans    
24. Wespendief 53. Heggenmus 82. Waterpieper    
25. Bruine Kiekendief 54. Paapje 83. Koperwiek    
26. Regenwulp 55. Zanglijster 84. Kolgans    
27. Geelpootmeeuw 56. Grasmus 85. Kramsvogel    
28. Gele Kwikstaart 57. Grauwe Klauwier 86. Kleine Rietgans    
29. Witte Kwikstaart 58. Geelgors 87. Rietgans    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2009:

 1. 19-08-2009 Grauwe Klauwier
 2. 30-10-2009 Bonte Kraai

Nieuwe dagrecords in 2009:

 1. 11-08-2009 4 Zwarte Ooievaars (evenaring dagrecord)
 2. 19-08-2009 1 Grauwe Klauwier
 3. 02-09-2009 821 Huiszwaluwen
 4. 01-10-2009 5 Smellekens (evenaring dagrecord)
 5. 05-10-2009 32 Grote Canadese Ganzen
 6. 09-10-2009 4 Turkse Tortels (evenaring dagrecord)
 7. 10-10-2009 2600 Kieviten
 8. 12-10-2009 172 Rietganzen
 9. 18-10-2009 6 Rotganzen