Week 1 (1 - 5 aug)

01-08-2007

Na een jaar kunnen we eindelijk de stellingen weer innemen op de telpost. De telpost op zichzelf ligt er aardig bij. Voor de telpost bevind zich een geoogst veldje Koolzaad wat na ongeveer 250 meter overgaat in maïs. De andere velden rondom de telpost zijn voor 80% bedekt met maïs. Misschien niet ideaal maar kan wel leuk zijn voor invallende zangvogels. Mignon vd Wittenboer heeft vandaag de spits afgebeten. Zij is begonnen met tellen om 5.20 uur. Zij wist in de vroege ochtend al een eerste Boomvalk te noteren, de vogel kwam door om 5.59 uur. Dit was een jonge vogel, wat op zich al bijzonder is zo vroeg in het jaar. De meeste jongen zitten immers nog op het nest. Mignon heeft niet lang hoeven te wachten op gezelschap en al snel waren meerdere tellers aanwezig op de telpost. Teun v Kessel en Thijs Fijen kwamen eerst en daarna volgden Carel vd Sanden, Wim Gremmen en Jos vd Wijst. Een goede bezetting voor de eerste dag. Deze eerste teldag van 2007 is de eerste dag met goed weer sinds we met tellen begonnen zijn. Dit heeft met name goed uitgepakt voor de enorme aantallen Gierzwaluwen die vandaag geteld zijn. In de ochtend werden maar liefst 1137 exemplaren geteld, een verplettering van het oude record wat op 169 stond. De vogels zaten erg hoog en dankzij 2 paar jonge ogen werden zij toch opgemerkt. Tevens werden 5 Oeverzwaluwen en 34 Huiszwaluwen geteld. Dit zijn de vroegste ooit. De vogels vlogen strak in zuidelijke richting. In de tussentijd werden de tellers ook nog vermaakt door meerdere Wespendieven die ter plaatse waren. Net als een roepende Kwartel en een jagende Boomvalk. Een goed en lekker begin!
In de avond is ook geteld. Ook nu kwamen zeer goede aantallen Gierzwaluwen over de telpost. Er werden 692 vogels geteld, dit is opnieuw een verplettering van het oude record. Een eerste Witgatje werd gezien en Blauwe Reigers werden op grote hoogte waargenomen.
Vandaag zijn in totaal 1829 Gierzwaluwen geteld op de Brobbelbies, nooit eerder zijn zulke aantallen geteld bij ons. We tellen sinds 1999 en hadden tot vandaag 1373 Giertjes geteld. In totaal zijn vandaag 2002 vogels geteld, nooit eerder werd in augustus een dergelijk totaal aantal vogels geteld. Deze dag kan niet meer stuk. Verder waren ter plekke nog 2 boomvalken, 3 juv Torenvalken, 3 Wespendieven en 1 Kwartel te zien.

Torenvalk ©Toy Janssen
Torenvalk ©Toy Janssen
Wespendief ©Toy Janssen
Wespendief ©Toy Janssen

02-08-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 14.00 uur. Wim Gremmen wilde niet geloven dat alle Gierzwaluwen al waren verdwenen. Dit werd al snel bevestigd en grote aantallen kwamen ook nu hoog voorbij gevlogen. In totaal werden tot 21.00 uur 894 Gierzwaluwen geteld. Vergeleken met de voorgaande jaren een enorm aantal. Een Regenwulp kwam in de avond voorbij en werd alleen gehoord. Vreemd genoeg kon de vogel niet worden gevonden. Een vroege Buizerd en een vroege Torenvalk werden hoog boven de telpost opgemerkt. Beide vlogen strak richting zuid en werden daarom op de lijst bijgeschreven. Rondom de telpost werden 3 Wespendieven, 2 Boomvalken en vele Kneuen en Groenlingen gezien, dit zijn de zogenaamde TP'ers.

03-08-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 7.15 uur. Het was vanochtend en in de middag schitterend weer. In het maïs werd een Kleine Karekiet ontdekt, deze zal vannacht wel zijn ingevallen en één dezer dagen zijn reis voortzetten. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. Verder werd in de ochtend nog een Boomvalk en een Watersnip geteld. Ook leuk was een Scholekster die over de telpost vloog, deze zien we niet veel en is goed voor de jaarlijst. Van Gierzwaluwen was voor 12.00 uur nog weinig te bekennen. Na het middaguur werd dit snel anders. In 2 uur tijd kwamen grote groepen Gierzwaluwen over de telpost. Om 14.00 uur werd gestopt met tellen en waren 1192 Gierzwaluwen geteld. Wederom een gigantisch aantal. Verder werden vandaag veel Wespendieven gezien op de telpost. Op één moment werden zelfs 3 Wespendieven tegelijk vlinderend waargenomen.
In de avond heeft John Hermans geteld. Weer een leuk aantal Gierzwaluwen, John wist er 191 bij te schrijven. Verder was het een rustige maar zeer aangename avond aldus John zelf.

Witgatje ©Toy Janssen
Witgatje ©Toy Janssen
Buizerd ©Toy Janssen
Buizerd ©Toy Janssen

04-08-2007

Vandaag zijn Leo Ballering en Conny Koenen begonnen met tellen om 5.34 uur. Het begon zeer rustig. Later kwamen meer tellers en ook de vogels begonnen wat beter te vliegen. Een Zilverplevier werd opgemerkt dankzij zijn roep. De vogel kwam uit noordelijke richting op de telpost aangevlogen en viel zelfs even in op een veldje. Dit duurde echter niet lang en de vogel vloog in zuidelijke richting verder. Ook vandaag grote aantallen Gierzwaluwen. De vogels zaten wel enorm hoog dus er zal zeker onderteld zijn, toch wisten we er 617 te noteren. De eerste Zomertortels konden ook op de lijst worden bijgeschreven. Klapstuk van de dag was een Ortolaan die om 11.15 luid roepend voorbij de telpost kwam gevlogen. De vogel ging even in de berm zitten waarna hij verdween. Er was vandaag ook enorm veel roofvogel activiteit rondom de telpost, heel de ochtend hingen veel jonge Buizerden in de lucht vergezeld van Boomvalken en Wespendieven. We hebben nu in de eerste paar dagen van het seizoen al 5202 vogels geteld, dat is net zo veel als vorig jaar heel de maand augustus!!

Buizerd ©Toy Janssen
Buizerd ©Toy Janssen
Goudplevier ©Toy Janssen
Goudplevier ©Toy Janssen

05-08-2007

Zondag is weer vroeg in de ochtend begonnen met tellen. Het was zeer rustig met de vogels. Een lokale Kwartel zat vlak voor de telpost te roepen. Van overvliegende vogels was nog niet veel te zien. Enkele Boerenzwaluwen en Gele Kwikstaarten konden worden genoteerd en het was wachten op de middag. De weersvoorspellingen waren uitermate goed dus er zou veel thermiek zijn. Ook in de middag lieten de vogels het afweten. De Gierzwaluwen lijken een heel eind op te zijn. Er werden toch nog 228 Giertjes geteld, maar de groepen zijn niet meer zo groot. Het zijn nu vaak individuele vogels of groepjes tot 5. Leuk was een groep van 90 Kokmeeuwen die in zuidwestelijke richting voorbij trok. Verder bleef het erg rustig. Er kon in ieder geval wel worden genoten van de lokale Wespendieven die vrijwel de hele dag te zien waren. We zitten na week 1 op 5676 vogels, dit is meer dan vorig jaar in de maand augustus. Dit komt natuurlijk door de Gierzwaluwen waarvan er 4951 konden worden genoteerd. Een fantastisch aantal.

Gierzwaluw ©Toy Janssen
Gierzwaluw ©Toy Janssen
Boomvalk ©Toy Janssen
Boomvalk ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken
01. Aalscholver 24. Wilde Eend      
02. Blauwe Reiger 25. Veldleeuwerik      
03. Nijlgans 26. Kievit      
04. Boomvalk 27. Zilverplevier      
05. Witgat 28. Zomertortel      
06. Kokmeeuw 29. Ortolaan      
07. Kleine Mantelmeeuw 30. Witte Kwikstaart      
08. Holenduif 31. Goudplevier      
09. Gierzwaluw 32. Sperwer      
10. Oeverzwaluw 33. Putter      
11. Boerenzwaluw        
12. Huiszwaluw        
13. Boompieper        
14. Gele Kwikstaart        
15. Tjiftjaf        
16. Torenvalk        
17. Buizerd        
18. Regenwulp        
19. Kleine Karekiet        
20. Ringmus        
21. Scholekster        
22. Watersnip        
23. Graspieper        

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

  1. 03-08-2007 Kleine Karekiet

Nieuwe dagrecords in 2007:

  1. 01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
  2. 03-08-2007 1 Kleine Karekiet