Week 16 (13 nov - 19 nov)

13-11-2006

Maandag is er niet geteld.

14-11-2006

Op dinsdag werd, naast een leuke Vinkentrek en een juveniele man Slechtvalk, een nieuwe mijlpaal voor de telpost bijgeschreven; Om 11:21 uur werd de 200.000ste vogel van dit seizoen geteld. De eer viel te beurt aan een Vink. Nooit eerder werden 200.000 vogels in één seizoen geteld!

15-11-2006

Woensdag was met 534 vogels, waarvan een meerderheid Vink was, niet veel bijzonders.

16-11-2006

Donderdag was een uitzonderlijk warme dag voor november. De vogels reageerden dan ook massaal, het werd een dag met volop trek, het leek wel een beetje oktober... Opvallend was de Kepentrek. Deze kwamen door in grote groepen van 50 tot 60 vogels (uur aantallen: 8-9: 751; 9-10: 422; 10-11: 709; 11-12: 261 en van 12-14 uur: 11) In totaal werden er 2.154 Kepen geteld, een verplettering van het oude dagrecord van 191. Ook de Vinken deden het niet verkeerd met 1.833 vogels. Opvallend waren de 849 Koperwieken die zonder uitzondering allen in noordoostelijke richting vlogen. Ook werden leuke aantallen voor de Kieviten en Spreeuwen, (652 en 1201 vogels, resp) genoteerd. In totaal werden er 8.176 vogels geteld, een hoog aantal voor de tijd van het jaar.

17-11-2006

Vrijdag is er niet geteld.

18-11-2006

Zaterdag begon om 8:00 uur met regen. Het beloofde niet veel goeds maar het werd toch al snel droog. De Houtduiven (554) kwamen in kleine groepjes over en ook werden er nogal wat Holenduiven (87) gezien.

19-11-2006

Zondag is er niet geteld.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2006:

Statistieken
 01. Grauwe Gans  26. Watersnip  51. Zwarte Ooievaar  76. Huismus  101. Kramsvogel
 02. Wilde Eend  27. Witgat  52. Putter  77. Waterpieper  102. Halsbandparkiet
 03. Blauwe Reiger  28. Boomvalk  53. Roodborsttapuit  78. Roodpootvalk  103. Beflijster
 04. Bruine Kiekendief  29. Spreeuw  54. Kemphaan  79. Ekster  104. Kleine Rietgans
 05. Regenwulp  30. Ringmus  55. Tjiftjaf  80. Kauw  105.
 06. Bosruiter  31. Vink  56. Dwergarend  81. Koolmees  106.
 07. Kleine Mantelmeeuw  32. Groenling  57. Boomleeuwerik  82. Grote Zilverreiger  107.
 08. Gierzwaluw  33. Kruisbek  58. Ortolaan  83. Veldleeuwerik  108.
 09. Boerenzwaluw  34. Stormmeeuw  59. Grauwe Kiekendief  84. Keep  109.
 10. Gele Kwikstaart  35. Slechtvalk  60. Torenvalk  85. Knobbelzwaan  110.
 11. Witte Kwikstaart  36. Tapuit  61. Blauwborst  86. Gaai  111.
 12. Boompieper  37. Holenduif  62. Koekoek  87. Merel  112.
 13. Geelgors  38. Kneu  63. Smelleken  88. Velduil  113.
 14. Kokmeeuw  39. Groenpootruiter  64. Havik  89. IJsgors  114.
 15. Kievit  40. Wulp  65. Zwarte Kraai  90. Brandgans  115.
 16. Oeverzwaluw  41. Paapje  66. Blauwe Kiekendief  91. Toendrarietgans  116.
 17. Huiszwaluw  42. Grote Gele Kwikstaart  67. Kolgans  92. Koperwiek  117.
 18. Nijlgans  43. Houtduif  68. Visarend  93. Sijs  118.
 19. Goudplevier  44. Zilvermeeuw  69. Zeearend  94. Kleine Zwaan  119.
 20. Zomertortel  45. Graspieper  70. Pimpelmees  95. Kraanvogel  120.
 21. Aalscholver  46. Tuinfluiter  71. Rietgors  96. Wintertaling  121.
 22. Wespendief  47. Ooievaar  72. Roodkeelpieper  97. Vorkstaartplevier spec.  122.
 23. Sperwer  48. Grote Mantelmeeuw  73. Zilverplevier  98. Roek  123.
 24. Buizerd  49. Turkse Tortel  74. Zanglijster  99. Zwarte Roodstaart  124.
 25. Morinelplevier  50. Duinpieper  75. Grote Lijster  100. Klapekster  125.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Tuinfluiter
 2. Blauwborst
 3. Kraanvogel
 4. Vorkstaartplevier spec.

Dagrecords

 1. 05-08-2006 3 Witgatjes
 2. 17-08-2006 2 Tuinfluiter
 3. 26 augustus 2006 7 Roodborsttapuit
 4. 27-08-2006 5 Witgat
 5. 27-08-2006 11 Groenpootruiter
 6. 29-08-2006 7 Kemphaan
 7. 02-09-2006 66 Oeverzwaluw
 8. 02-09-2006 580 Huiszwaluw
 9. 05-09-2006 29 Wilde Eend
 10. 09-09-2006 1 Blauwborst
 11. 16-09-2006 4 Duinpieper
 12. 23-09-2006 6 Boomvalk
 13. 23-09-2006 5 Torenvalk
 14. 23-09-2006 14 Bruine Kiekendief
 15. 23-09-2006 28 Groenling
 16. 24-09-2006 26 Blauwe Reiger
 17. 30-09-2006 2 Ekster
 18. 02-11-2006 2.016 Kramsvogel
 19. 02-10-2006 37 Groenling
 20. 08-10-2006 15.219 Graspieper
 21. 11-10-2006 4.445 Veldleeuwerik
 22. 12-10-2006 574 Zanglijster
 23. 12-10-2006 7.549 Vink
 24. 12-10-2006 346 Kneu
 25. 12-10-2006 66 Rietgors
 26. 13-10-2006 223 Toendrarietgans
 27. 13-10-2006 5 Torenvalk
 28. 16-10-2006 14 Kraanvogel
 29. 17-10-2006 242 Buizerd
 30. 17-10-2006 1 Vorkstaartplevier spec.
 31. 17-10-2006 5.186 Veldleeuwerik
 32. 17-10-2006 67 Rietgors
 33. 19-10-2006 3 Ekster
 34. 22-10-2006 7.367 Vink
 35. 25-10-2006 12.019 Koperwiek
 36. 26-10-2006 72 Sperwer
 37. 26-10-2006 9.296 Vink
 38. 27-10-2006 599 Aalscholver
 39. 27-10-2006 43 Sperwer
 40. 02-11-2006 2.016 Kramsvogels
 41. 16-11-2006 2.154 Keep