Week 4 (23 aug - 29 aug)

Deze week werd woensdag voor het eerst geteld. Leo Ballering heeft zijn gebruikelijke woensdag ochtend gehouden. Vaak zijn dit goede uurtjes zo blijkt uit het verleden. Deze ochtend vielen de aantallen tegen. Er werd wel een opmerkelijk aantal Ringmussen geteld, 45 om precies te zijn.

Donderavond werd ook geteld. Jan gaf er na een uur de brui aan. Peter en Toy hebben daarna doorgeteld. Een eerste Bruine Kiekendief werd op de lijst bijgeschreven. We hadden leuke Blauwe Reiger trek. Aan het eind van de avond stond het aantal op 15. Dit is een nieuw dagrecord!!

Vrijdag ochtend is er geteld door Jan Verhoeven. geen bijzondere waarnemingen.

Zaterdag ochtend begon met zware bewolking en mist. Dit beloofde niet veel goeds. Het aantal vogels was niet indrukwekkend. Wel werden een aantal leuke waarnemingen gedaan. 2 Zwarte Roodstaarten, 8 Roodborsttapuiten en een Grasmus werden op de lijst bijgeschreven. Omstreeks 10.00 uur kwam uit de verte een Wespendief aangezeild. Omdat we regelmatig Wespendieven lokaal waarnemen moet er kritisch worden bekeken of dit een doortrekker was. De lichte adulte vogel begon echter voor ons weer op te schroeven om daarna strak zuid snel af te zeilen. 's Avonds is er ook geteld, de eerste Holenduiven werden bijgeschreven en er trok nog een Regenwulp over.

Zondag 29 augustus, alweer de laatste telling van augustus. De eerste Buizerden trokken op grote hoogte over. Ook nog 25 Gierzwaluwen, dit kunnen goed de laatste zijn. Ook vandaag zijn we erin geslaagd een dagrecord te verpletteren. 211 Gele Kwikstaarten werden geteld. Ook op andere telposten in Nederland werden hoge aantallen geteld. Vergeleken met vorig jaar zitten we ongeveer 1000 vogels lager. Dit zal komt ook mede door het slechte weer. Vooral de avondtellingen vielen tegen.

Deze week door privé omstandigheden geen foto's. Volgende week beter.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2004:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Boomvalk
 02. Blauwe Reiger  27. Goudplevier
 03. Grauwe Gans  28. Grote Bonte Specht
 04. Wilde Eend  29. Bruine Kiekendief
 05. Kievit  30. Zwarte Roodstaart
 06. Watersnip  31. Roodborsttapuit
 07. Houtsnip  32. Wespendief
 08. Regenwulp  33. Grasmus
 09. Kokmeeuw  34. Buizerd
 10. Stormmeeuw  35. Holenduif
 11. Kleine Mantelmeeuw  36.
 12. Zilvermeeuw  37.
 13. Koekoek  38.
 14. Gierzwaluw  39.
 15. Boerenzwaluw  40.
 16. Huiszwaluw  41.
 17. Boompieper  42.
 18. Gele Kwikstaart  43.
 19. Witte Kwikstaart  44.
 20. Ringmus  45.
 21. Zomertortel  46.
 22. Tapuit  47.
 23. Paapje  48.
 24. Geelgors  49.
 25. Nijlgans  50.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

  1. Koekoek

Dagrecords

  1. 03-08-2004 17 Watersnippen
  2. 03-08-2004 169 Gierzwaluwen
  3. 22-08-2004 22 Kleine Mantelmeeuwen
  4. 22-08-2004 26 Regenwulpen
  5. 26-08-2004 15 Blauwe Reigers
  6. 28-08-2004 2 Zwarte Roodstaarten
  7. 29-08-2004 211 Gele Kwikstaarten