Week 2 (9 aug - 15 aug)

Het dagrecord Gierzwaluwen vorige week zondag op de telpost was een landelijke trend. Overal werden zondag en maandag vele Gierzwaluwen geteld. Vooral langs de kust werden zelfs duizenden vogels geteld. Onze telpost telde weliswaar minder vogels maar verhoudingsgewijs zijn we toch representatief voor het trekpatroon. Dit is al vaker voorgekomen.

Zonsopkomst ©Toy Janssen
Zonsopkomst ©Toy Janssen
Noordelijk uitzicht geblokt door mais ©Toy Janssen
Noordelijk uitzicht geblokt door mais ©Toy Janssen

Deze week wilden we op maandag avond zeker een sessie houden. Drukke werkzaamheden kwamen echter in de weg. Dinsdag gooide het weer roet in het eten. Woensdag waren we weer present. Er viel niet veel te tellen op deze avond. Wel trok een eerste Zomertortel over de telpost. Later op de avond kwamen nog luid roepend een volwassen Boomvalk met 2 juveniele exemplaren over de telpost. Dit waren zogenaamde TP'ers.

Donderdag avond is er geteld van 19.00 tot 21.00 uur. Ook deze telling leverde niet veel op. Een eerste Tapuit werd deze avond wel geteld. Er verscheen ook een licht gekleurde Vos op de telpost. Vanuit de verte leek het haast een rode kat.

Vooraan William vd Velden ©Toy Janssen
Vooraan William vd Velden ©Toy Janssen
Naamplaatje voor ons benske ©Toy Janssen
Naamplaatje voor ons benske ©Toy Janssen
Zonsopkomst ©Toy Janssen
Zonsopkomst ©Toy Janssen

Zaterdag ochtend is er begonnen om 06.00 uur. Na 2 uur tellen stond de stand op 2 vogels. De Vos kwam deze ochtend weer een kijkje nemen.

Zondag ochtend weer begonnen om 06.00 uur. Ook vandaag niet verder gekomen dan 16 vogels na 3 uur tellen. Het is wachten op betere tijden..

Soorten tot nu toe op de telpost in 2004:

Statistieken
 01. Aalscholver
 02. Blauwe Reiger
 03. Grauwe Gans
 04. Wilde Eend
 05. Kievit
 06. Watersnip
 07. Houtsnip
 08. Regenwulp
 09. Kokmeeuw
 10. Stormmeeuw
 11. Kleine Mantelmeeuw
 12. Zilvermeeuw
 13. Koekoek
 14. Gierzwaluw
 15. Boerenzwaluw
 16. Huiszwaluw
 17. Boompieper
 18. Gele Kwikstaart
 19. Witte Kwikstaart
 20. Ringmus
 21. Zomertortel
 22. Tapuit

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

  1. Koekoek

Dagrecords

  1. 03-08-2004 17 Watersnippen
  2. 03-08-2004 169 Gierzwaluwen