Week 1 (1 aug - 8 aug)

Dit weekend is zaterdag en zondag geteld. Ook gedurende afgelopen week is er bijna iedere avond geteld. De resultaten vielen toch een beetje tegen. Vooral de avond tellingen zijn erg rustig. Alleen de Watersnippen kwamen in leuke aantallen over de telpost.

Zondagochtend mooie zonsopkomst ©Toy Janssen
Zondagochtend mooie zonsopkomst ©Toy Janssen

Dinsdag hadden we 17 Watersnippen, dit is een nieuw dagrecord. 2 groepjes van 8 vlogen hoog over de telpost. De Koekoek op de openingsdag is een nieuwe soort voor de telpost, het seizoen is dus niet slecht begonnen.

Wil Verbossen en Jan verhoeven ©Toy Janssen
Wil Verbossen en Jan verhoeven ©Toy Janssen
Rechts naar links, Bart v Leeuwen, Jan Verhoeven en Peter vd Braak ©Toy Janssen
Rechts naar links, Bart v Leeuwen, Jan Verhoeven en Peter vd Braak ©Toy Janssen

Donderdag is er op de hele avond 1 Gele Kwikstaart geteld. Dit kan dus ook gebeuren. Zaterdag morgen was het al niet veel beter. 60 vogels in iets meer dan 3 uur is geen vette pot. Toch was de beslissing om naar huis te gaan om 10.00 uur niet slim. Op de andere telpost waar Gerard van Aalst telt werden door hem 2 Reuzensternen gezien. Dit was om ongeveer 11.30 uur. Dit is een nieuwe soort op zijn telpost en waarschijnlijk ook een nieuwe soort voor de Maashorst.

Rechts, William vd Velden ©Toy Janssen
Rechts, William vd Velden ©Toy Janssen
Jan Verhoeven ©Toy Janssen
Jan Verhoeven ©Toy Janssen

Zondagochtend begon ook niet veel beter. Wel werden vroeg in de ochtend de eerste Grauwe Ganzen waargenomen. Een groepje van 14 trok in een mooie V voor ons voorbij. We moesten daarna veel geduld opbrengen. Met de komst van 2 Watersnippen kreeg men nieuwe moed. De eerste Kieviten van het seizoen werden op de lijst bijgeschreven, ook nog wat Kokmeeuwen en 4 Blauwe Reigers. Na elven begonnen de Gierzwaluwen te komen. Grote groepen trokken zeer hoog over. Met het blote oog waren deze nauwelijks te zien. Na een uur was een aantal van 169 bereikt, ook dit is een nieuw dagrecord voor de telpost

Het nieuwe kompas ©Toy Janssen
Het nieuwe kompas ©Toy Janssen

De telpost had zelf ook enig onderhoud nodig. Jan van de Tillaart heeft een nieuw kompas op de weg gespoten. De oude was al bijna verdwenen.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2004:

Statistieken
 01. Aalscholver
 02. Blauwe Reiger
 03. Grauwe Gans
 04. Wilde Eend
 05. Kievit
 06. Watersnip
 07. Houtsnip
 08. Regenwulp
 09. Kokmeeuw
 10. Stormmeeuw
 11. Kleine Mantelmeeuw
 12. Zilvermeeuw
 13. Koekoek
 14. Gierzwaluw
 15. Boerenzwaluw
 16. Huiszwaluw
 17. Boompieper
 18. Gele Kwikstaart
 19. Witte Kwikstaart
 20. Ringmus

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

  1. Koekoek

Dagrecords

  1. 03-08-2004 17 Watersnippen
  2. 03-08-2004 169 Gierzwaluwen