Jaaroverzicht trektelseizoen 2022

Trektelseizoen 2022 was (weer) een prima jaar op trektelpost Brobbelbies-Noord. Ook in het 23e jaar zien we nog nieuwe soorten en dit jaar waren het er twee, de Valkparkiet en de Hop. De eerste (op 22 juli) is vast ergens ontsnapt, maar de tweede is echt een trekker en opvallend genoeg is er een Hop dit jaar langdurig op de Maashorst aanwezig geweest. Daarnaast is er een diergroep bijgekomen, voor het eerst konden we een zoogdier op trek bijschrijven; op 12 oktober kwam er een Rosse Vleermuis overgevlogen. Vlinders vlogen er minder dan vorig jaar, maar het was toch vergeleken met al die jaren er een goed jaar voor.

Duinpieper ©Alain Hofmans
Duinpieper ©Alain Hofmans
Sperwer ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren

In 2022 zijn er 378.822 vogels, vlinders en vleermuizen geteld in 853 uur en 31 minuten. Per uur komt dat neer op 444 trekkers, een heel gewoon aantal. Ook het aantal getelde uren is vrij standaard. Met 138 soorten was het een soortenrijk jaar, maar drie keer zijn er meer soorten geteld, waarbij 2008 (het marathonjaar) er flink boven uitsteekt. Van die 138 soorten waren er 128 vogelsoorten. dat is één keer eerder voorgekomen en in 2008 waren het er nog meer (141!).

Gemiddeld 2021 2022 Maximum
Aantal 255.729 378.822 675.410
Soorten 119 138 138 143
Per uur 315 734 444 734

Al voordat de keet er stond werd er al een dagrecord verbeterd, op 25 juli kwam er een groep van 12 Bergeenden over, een record van 2008 verbrekend en bijna een verdubbeling van het totaal in alle jaren. Dat is nu 26 Bergeenden. Voor het eerst werden er meer dan één Grauwe Klauwier tegelijk gezien op 11 augustus, een dagrecord dus. Als broedvogel had de Grauwe Klauwier een topjaar op de Maashorst, dit was dus wel te verwachten. Ook het dagrecord van de Kwartel verdubbelde, op 15 augustus. Vijf dagen later werden er 2 Gekraagde Roodstaarten op één dag gezien. Op 25 augustus verbrak de Noordse Kwikstaart (één van de Gele Kwikstaatsoorten) zijn dagrecord, er werden er 3 gezien. Dat betekende ook een verdubbeling van het totaal in alle jaren. In september werd er maar één dagrecord verbroken, er kwam een groep van 6 Visdieven over. Op 4 oktober ging het om heel wat meer vogels, het dagrecord van de Zanglijster kwam op 2788, bijna meer dan in het beste jaar tot nu toe; in heel 2018 kwamen er 2926 Zanglijster over en nu dus bijna net zoveel in één dag. Op de 7e werd er zelf een nationaal record van de Boomleeuwerik gevestigd, 320. Dat is een paar dagen later op telpost de Hamert al met enkele Boomleeuweriken verbeterd. Op 21 oktober twee dagrecords; er werden overal in Nederland veel Blauwe Kiekendieven gezien (al een paar dagen) en werd ons dagrecord verbeterd tot 7. Rietgorzen zien we altijd in kleine groepen en meestal zelfs als eenlingen, het dagrecord werd ook op deze dag verbeterd tot 258. Daags er na kwamen er 7 Wilde Zwanen tegelijk over, die hier zeldzaam zijn. Dit dagrecord is zelfs groter dan het totaal Wilde Zwanen in de 22 jaar hiervoor (5). Het laatste dagrecord is voor de Toendrarietgans. Ze waren laat dit jaar, maar op de 13de november werd het dagrecord op 904 gezet (ook beter dan toen er nog Rietgans spec werd genoteerd).

 1. Dagrecords 2022
 2. Bergeend 12, 25 juli 2022
 3. Grauwe Klauwier 2, 11 augustus 2022
 4. Kwartel 2, 15 augustus 2022
 5. Gekraagde Roodstaart 2, 20 augustus 2022
 6. Noordse Kwikstaart 3, 25 augustus 2022
 7. Visdief 6, 19 september 2022
 8. Zanglijster 2.755, 4 oktober 2022
 9. Boomleeuwerik 320, 7 oktober 2022 (toen nieuw NL dagrecord, inmiddels verbeterd)
 10. Blauwe Kiekendief 7, 21 oktober 2022
 11. Rietgors 258, 21 oktober 2022
 12. Wilde Zwaan 7, 22 oktober 2022
 13. Toendrarietgans 904, 13 november 2022
Hop ©Alain Hofmans
Hop ©Alain Hofmans
Hop ©Alain Hofmans
Hop ©Alain Hofmans

Roofvogels

Roofvogels op trek trekt nog iets meer dan trek van andere vogels, vandaar wat extra aandacht voor roofvogels. Visarenden zien we tegenwoordig meer dan vroeger. Dit jaar waren het er 21 (vorig jaar 22 en daarvoor 20), ruim boven het gemiddelde (12). Wespendieven kwamen er veel over, 83, bijna het dubbele van het gemiddelde. Sperwers deden het minder dan gemiddeld, Haviken tellen we heel weinig, 2 dit jaar. Veel Bruine Kiekendieven, 102, het derde jaar op rij dat er meer dan 100 werden geteld. Ook Blauwe kiekendieven deden het goed, niet vreemd met een nieuw dagrecord. En 2 Grauwe Kiekendieven is ook goed. Rode Wouwen kwamen wel bovengemiddeld over, maar een paar jaar terug werden er veel meer gezien (2022 14, 2020 33). De 9e Zeearend kwam dit jaar over. Er waren iets meer dan gemiddeld Buizerds geteld (1058, gemiddeld 1018). Torenvalken kwamen iets onder het gemiddelde uit, 24. Wel zijn er op één dag 12 lokale Torenvalken gezien. Boomvalken (15) deden het slecht, de helft van het gemiddelde. Nog veel slechter deed de Slechtvalk het, er trokken er 3 over. Vorig jaar waren het er ook maar 4, daarvoor jaarlijks zo’n 20 vogels. Slechtvalken doen het als broedvogel wel uitstekend in de omgeving, misschien wordt daar nu meer rekening mee gehouden en worden ze niet zo snel als trekvogel opgeschreven.

Zonsopkomst ©Martien v Dooren
Zonsopkomst ©Martien v Dooren
Visarend ©Toy Janssen
Visarend ©Toy Janssen

Krenten

Juli is dit jaar niet heel bijzonder, het duurt 10 dagen voordat er een grote groep Bergeenden (12 vogels) overvliegt. De tweede week van augustus is het beter; Er worden Grauwe Klauwieren gezien, verschillende rietvogels op trek (oa. Bosrietzanger en Kleine Karekiet) en de vierde Tuinfluiter in 23 jaar. Op de 15e worden er twee Kwartels gezien (pas de derde keer Kwartels op trek) en op dezelfde dag wordt de Hop gezien, de eerste Hop op trek op deze telpost. Overigens blijft de Hop wel enige dagen in de buurt, op de 17e wordt hij weer gezien en de volgende dag weer. Een week later komen er op één dag twee Grauwe Kiekendieven over. Later die week een mooie dag met een Ortolaan, Noordse Kwikstaarten en een Morinelplevier. De 27e is de dag met de enige Zwarte Ooievaar dit jaar, een geode dag voor Ooievaars trouwens, want de 351 (Witte) Ooievaars is de op één na beste telling ooit. September begint met een leuke dag met Morinelplevier, Blauwborst en Ortolaan op één dag. De volgende dag komen er 3 Purperreigers tegelijk over. Enige dagen later is er een Velduil bij de telpost en op de 11e september komt er een Meerkoet over, de derde ooit op trek hier. Op de 15e komen er 3 Morinelplevieren en daarmee zijn er dit jaar al 15 overgekomen, een record. Vier dagen later zien we een groep van 6 Visdieven. Op de 21e komt er een Zeearend over, een volwassen vogel en waarschijnlijk de eerste volwassen Zeearend over de telpost. Matkoppen zijn wel broedvogel op de Maashorst, maar het is pas de 6e op trek op 25 september. De volgende dag is het de zesde keer dat er een Bontbekplevier overvliegt. Oktober begint met een maffe Kemphaan, want deze vliegt met een groep stadsduiven mee. De enige Roodpootvalk van dit jaar komt op 4 oktober over, vlak voor een Roodkeelpieper. Drie dagen later komt de eerste van 4 Europese Kanaries langs, op de dag van het Nederlands record Boomleeuweriken. Op de 12e oktober is de al genoemde Rosse Vleermuis een bijzondere waarneming. Vijf dagen later komt de enige IJsgors van dit jaar over, daags erna zien we weer eens een Brandgans. Op de 20ste laat een Velduil zich mooi fotograferen en twee dagen later zien we een groep Wilde Zwanen, 7 vogels en dat is meer dan opgeteld in alle jaren hiervoor. Op de 30ste komen er weer Wilde Zwanen over. De 4e Europese Kanarie van dit jaar komt op 12 november over. De Kemphaan op de 21ste is een hele late, anderhalf maand later dat de laatste tot nu toe en de laatste krent van dit jaar.

Toy, Marc, Arend ©Martien van Dooren
Toy, Marc, Arend ©Martien van Dooren
Carel vd Sanden, Peter vd Braak ©Martien van Dooren
Carel vd Sanden, Peter vd Braak ©Martien van Dooren

Meer dan 10.000

Een van de charmes van trektellen is het tellen van veel vogels, soms zelfs heel veel vogels. Honderdduizend Houtduiven bijvoorbeeld op één dag, maar dat lukt niet elk jaar. Er werden dit jaar wel 70.000+ Houtduiven geteld, meer dan gemiddeld (dat is 50.000-), maar vergeleken bij de net geen 200.000 van vorig jaar was het toch wat weinig. Veldleeuweriken en Boerenzwaluwen kwamen allebei boven de 20.000 uit en dat is allebei bovengemiddeld. de Spreeuw deed het ook bovengemiddeld, het waren er 55.000 en dat is wel flink minder dan de 90.000+ van vorig jaar. Koperwieken kwamen bijna aan de 20.000 en Graspiepers iets meer dan 14.000. Vorig jaar werden er ruim meer dan 220.000 Vinken gezien, dit jaar net geen 120.000, maar het was toch al de 9de keer dat we boven de 100.000 uitkwamen. Over 2 jaar staat de totaalteller van de Vink waarschijnlijk op 2 miljoen.

Roodpootvalk ©Toy Janssen
Roodpootvalk ©Toy Janssen
Roodpootvalk ©Martien v Dooren
Roodpootvalk ©Martien v Dooren

Meer dan ooit

Elk jaar zijn er soorten die er meer vliegen dan anders. Dit najaar waren er 16 vogelsoorten die hun beste jaar in 23 telseizoenen kenden. De Grote Zilverreiger blijft toenemen, vorig jaar waren het er precies 100 (toen een record) en nu al 134. In 2003 werd de eerste gezien en toen de enige dat jaar. In 2005 werd er geen één gezien en 2007 voor het eerst meer dan 10. Dat is sindsdien elk jaar gelukt en in 2012 werd de grens van 50 gepasseerd.

 • Wilde Zwaan 12
 • Bergeend 12
 • Kwartel 2
 • Grote Zilverreiger 134
 • Morinelplevier 15
 • Pontische Meeuw 6
 • Visdief 6
 • Grauwe Klauwier 3
 • Boomleeuwerik 1039
 • Zanglijster 5388
 • Blauwborst 2
 • Zwarte Roodstaart 14
 • Gekraagde Roodstaart 5
 • Noordse Kwikstaart 3
 • Putter 252
 • Europese Kanarie 4
 • Rietgors 1432

Arend Vermaat