Week 9 (7 september - 13 september)

7-09-2020

Maandag 7 september: licht tot half bewolkt, matige zuidwesten wind, 21 ⁰C. Een twaalftal Canadese Ganzen komt in het begin over. Verder goede trek van Gele en Witte kwikstaarten en op de akker zit een groep van maar liefst 75 Witte Kwikstaarten. Al voor 10 uur zien we de eerste vlinder op trek; een Dagpauwoog. Ook de zwaluwentrek komt nu op gang en er zitten regelmatig Huiszwaluwen bij of eigenlijk boven, want meestal vliegen Huiszwaluwen hoger dan Boerenzwaluwen. Er zitten trouwens ook maar liefst 10 Tapuiten ter plaatse. Er is lang doorgeteld, tot 5 uur ’s middags en er kwamen eigenlijk voornamelijk zwaluwen langs, maar ook nog een Boomvalk.
Vandaag 20 soorten, 782 exemplaren

Mistige start op de telpost ©Martien van Dooren
Mistige start op de telpost ©Martien van Dooren

8-09-2020

Dinsdag 8 september: geheel bewolkt, matige zuidwesten wind, 16 ⁰C. We zien twee groepen Grauwe Ganzen vandaag in het eerste uur. Later op de ochtend komen er diverse groepjes Spreeuwen op trek lang en we zien ook een groep Kieviten. Ondertussen komen er steeds minder Boompiepers over, maar de trek van Gele Kwikstaarten gaat nog wel door. Witte Kwikstaarten beginnen steeds beter te vliegen. Het grijze weer is blijkbaar reden om niet weg te trekken want de tweede helft van de ochtend vliegt er bij niets.
Vandaag 10 soorten, 276 exemplaren

9-09-2020

Woensdag 9 september: geheel bewolkt, matige zuidzuidwesten wind, 18 ⁰C. Al vroeg op de dag Boerenzwaluwen en Gele Kwikstaarten op trek, even later komt er ook een Boomvalk langs. We zien ook twee Paapjes en later nog drie Tapuiten, maar verder is het ook vandaag magertjes. De regen in het noorden van Nederland zal een rol spelen.
Vandaag 9 soorten, 108 exemplaren

10-09-2020

Donderdag 10 september: licht bewolkt, weinig wind eerst zuidwest later noord en wat aantrekkend, 20 ⁰C. Vandaag is het heel ander weer, hopelijk vliegt er ook meer. In elk geval komen er vroeg wat Grauwe Ganzen en een Blauwe en een Grote Zilverreiger over. Verder vliegt het wel lekker met om half 10 een Kleine Bonte Specht overtrekkend, de eerste sinds 2016 en pas de 7e op onze telpost. Voor 10 uur trekken de eerste vlinders al langs en er komt zelfs een Kleine Vos langs, de tweede dit jaar. We zien nog een Oeverzwaluw en tegen twee uur nog een Gierzwaluw. Dan komt er ook een groep Ooievaars over: 39 stuks. Blijkbaar zijn ze nog niet op. Ook het volgende uur trekkende Ooievaars, 109, 24 en 1 en ook een Visarend en een Rode Wouw. In totaal nu 173 Ooievaars, wat meer is dan het voormalige dagrecord (137), wat op 31 augustus verbeterd werd naar 763 Ooievaars. Vervolgens komen er verschillende Bruine Kiekendieven over en op het eind van de middag ook nog een Ortolaan. Even lijkt het of die blijft hangen, maar hij wordt niet meer gehoord of gezien. Prima dagje weer zo.
Vandaag 32 soorten, 892 exemplaren

Een deel van de ooievaars op donderdag ©Toy Janssen
Een deel van de ooievaars op donderdag ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief (adult man) ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief (adult man) ©Toy Janssen

11-09-2020

Vrijdag 11 september: bijna windstil, later iets wind uit zuidwest, half bewolkt. Er zijn weer Graspiepers, ook op trek. Om 8 uur zien we 4 Grote Zilverreigers gezamenlijk overtrekken. Twee roepende Morinelplevieren maken de ochtend direct helemaal goed. Met name de Boerenzwaluw en de Huiszwaluw vliegen goed vandaag, maar er komen ook heel wat andere soorten langs. Na 11 uur beginnen de vlinders ook goed te vliegen, meestal zijn het Atalanta’s. Ook zien we een Koninginnenpage, maar die is eitjes aan het leggen en ze is dus een lokale vlinder. Na de middag vliegt het wat minder, maar op het eind noteren we nog een Bruine Kiekendief en een Zwarte Roodstaart.
Vandaag 25 soorten, 1387 exemplaren

Wespendief ©Toy Janssen
Wespendief ©Toy Janssen
Wespendief ©Toy Janssen
Wespendief ©Toy Janssen

12-09-2020

Zaterdag 12 september: draaiende wind aantrekkend tot west 4, zwaar bewolkt, 18 ⁰C. Een van de eerste vogels die overkomt is een roepende Morinelplevier, die niet gezien werd. Er zitten wat Graspiepers ter plaatse maar er is ook wat trek. Verder komen er vooral Boerenzwaluwen langs, maar ook Huiszwaluwen en één groep van 14 Oeverzwaluwen. De post is een tijdje onbemand maar ’s middags wordt er weer geteld en we zien zowaar weer eens Ringmussen en de 5e Pontische Meeuw, een volwassen vogel. En er is nog steeds zwaluwentrek.
Vandaag 17 soorten, 617 exemplaren

13-09-2020

Zondag 13 september: 22 ⁰C, forse zuidwesten wind, licht bewolkt. Naast de gebruikelijke trek van vooral Gele Kwikstaarten en Boerenzwaluwen is er vandaag ook Graspiepertrek en wat Vinken en Veldleeuweriken op trek. Er komt een onvolwassen Zilvermeeuw over en ’s middags zijn er vooral vlinders op trek. Er komt ook een spannende Kiekendief over, uit de foto’s blijkt het een volwassen vrouw Blauwe Kiekendief.
Vandaag 19 soorten, 207 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Zilverplevier  51. Pimpelmees  76. Kneu
 2. Grauwe Gans  27. Morinelplevier  52. Koolmees  77. Putter
 3. Knobbelzwaan  28. Regenwulp  53. Boomleeuwerik  78. Ortolaan
 4. Nijlgans  29. Wulp  54. Veldleeuwerik  79. Ortolaan
 5. Slobeend  30. Watersnip  55. Oeverzwaluw  
 6. Krakeend  31. Witgat  56. Boerenzwaluw  
 7. Wilde Eend  32. Groenpootruiter  57. Huiszwaluw  
 8. Pijlstaart  33. Kokmeeuw  58. Staartmees  
 9. Zwarte Ooievaar  34. Stormmeeuw  59. Fitis  
 10. Ooievaar  35. Zilvermeeuw  60. Tjiftjaf  
 11. Blauwe Reiger  36. Pontische Meeuw  61. Spreeuw  
 12. Purperreiger  37. Kleine Mantelmeeuw  62. Merel  
 13. Grote Zilverreiger  38. Holenduif  63. Zwarte Roodstaart  
 14. Aalscholver  39. Turkse Tortel  64. Gekraagde Roodstaart  
 15. Visarend  40. Koekoek  65. Paapje  
 16. Wespendief  41. Gierzwaluw  66. Roodborsttapuit  
 17. Slangenarend  42. Draaihals  67. Tapuit  
 18. Sperwer  43. Kleine Bonte Specht  68. Ringmus  
 19. Bruine Kiekendief  44. Grote Bonte Specht  69. Gele Kwikstaart  
 20. Blauwe Kiekendief  45. Torenvalk  70. Grote Gele Kwikstaart  
 21. Grauwe Kiekendief  46. Roodpootvalk  71. Witte Kwikstaart  
 22. Rode Wouw  47. Smelleken  72. Duinpieper  
 23. Buizerd  48. Boomvalk  73. Graspieper  
 24. Kievit  49. Slechtvalk  74. Boompieper  
 25. Goudplevier  50. Roek  75. Vink  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Kolibrievlinder  9. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Koninginnenpage  10.
 3. Citroenvlinder  7. Groot Koolwitje  11.
 4. Dagpauwoog  8. Klein Koolwitje  11.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

  1. 13-08-2020 Slangenarend

Nieuwe dagrecords:

  1. 17-08-2020 Duinpieper 6 (evenaring)
  2. 22-08-2020 Zilverplevier 10
  3. 28-08-2020 Tapuit 26
  4. 28-08-2020 Grauwe Kiekendief 2 (evenaring)
  5. 30-08-2020 Slobeend 9 (evenaring)
  6. 31-08-2020 Ooievaar 763