November 2019

Vorig jaar was een erg goed jaar om in november te tellen, dit jaar beslist niet. Het weer zat niet echt mee, maar vooral de vogels niet. Er vlogen er erg weinig. In het begin hadden we de hoop dat er nog een goede Houtduivendag zou komen, maar die bleef uit. Het bericht dat er recordaantallen Kraanvogels in Frankrijk werden geteld stemde ons ook al niet vrolijk. dat betekend namelijk dat ze al voorbij onze telpost zijn. In totaal telden we 18.934 vogels in 85 uur (10% van topjaar 2014). Dat we dus iets minder uren dan de afgelopen jaren telden is niet zo vreemd. Per uur waren het dan toch nog 223 vogels, wat beter is dan in november 2016 en niet heel veel minder dan vele andere jaren. Wel zagen we maar weinig verschillende soorten en geen enkele vlinder.

De top3 getelde vogels is meestal aangevoerd door de Houtduif en dat is ook dit jaar zo. Op 2 de Vink en op 3 de Spreeuw, ook allebei geregeld in de top3. Geen verrassing dus dit jaar zoals de Keep die vorig jaar in de top3 stond. Die hebben we erg weinig gezien dit jaar, slechts 27 (0,5% van vorig jaar). De aantallen van deze top3-soorten zijn wel veel lager dan vorig jaar.

De november-vogels

November was dus een wat saaie maand en pas op de 11e was er iets vermeldenswaardigs: een groep van 9 Goudplevieren kwam niet alleen overvliegen, maar kwam zelfs naar de grond. Een uurtje later waren ze blijkbaar uitgerust genoeg en vertrokken ze weer. Op de 17e komt er een groep van 16 Grote Zilverreigers over, de grootste groep die we hier ooit gezien hebben en daarmee komen er dit jaar in november nog aardig wat Grote Zilverreigers over. Vanaf 20 november hebben we bijna elke dag goede aantallen Houtduiven en halen we weer regelmatig 1000 vogels op een dag. Op de laatste dag komt er nog een Waterpieper over.

In het lijstje novembervogels staat de Kleine Zwaan als eerste. Die zagen we de afgelopen 2 jaar niet, maar dit jaar gelukkig wel, ook al waren het er maar 2. In oktober vlogen er ook al een paar over. De aantallen Kleine Zwanen zijn de laatste jaren beduidend lager. Een deel van de vogels schijnt niet meer in onze omgeving te overwinteren, maar ergens in Griekenland. Vorig jaar hadden we veel kieviten, maar dit jaar waren het er erg weinig, zelfs minder dan in het slechtste jaar tot nu toe; 2000. De Houtduif vloog wel vrij goed, we zagen ook aan het eind van de maand geregeld mooie groepen overvliegen met op 20 november zelfs een dag met over de 1000 vogels. Kramsvogels leken wel aardig te vliegen, maar gemiddeld hebben we er 2x zoveel in november. Ondanks dat we vorig jaar meer Vinken telden, was het dit jaar niet verkeerd. We telden er bijna 2400, ruim boven het gemiddeld (2000). Dat kan niet gezegd worden van de Keep, die vorig jaar zelfs de top3 haalde. Dit jaar waren het er maar 27, erg weinig.

Weinig soorten die dit jaar goed in november vlogen. De Toendragans hebben we alleen in 2015 meer geteld (2 vogels meer…). Nijlganzen kwamen er wel vrij veel over, Torenvalken zagen we er 3 op trek en dat was nog niet eerder in november gebeurt. Graspiepers en Vinken vlogen er niet in recordaantallen, maar allebei werden wel meer dan gemiddeld geteld. Heel weinig telden we genoeg soorten, opvallend zijn Kievit, Watersnip (1! ooit 31 in 2011), Kok- en Stormmeeuw. De invasie Gaaien leidde trouwens niet tot veel Gaaien op trek in deze maand, we zagen er maar 2...

Het weer in november

Ook dit jaar nog geen ijsdagen in november, wel was het een paar tienden kouder dan het gemiddelde. Het temperatuurverloop volgde het gemiddelde vrij goed, met wat koudere nachten verspreid over de maand. De zon scheen 87.3 uur (in Volkel, het weerstation vlakbij onze telpost), landelijk iets minder, maar dat is zonniger dan gemiddeld. Toch was het een natte maand, landelijk viel er meer regen dan gemiddeld (zo’n 10 %). In Noord-Brabant viel er wel minder dan in De Bilt. Persoonlijk beleefden we het als een vrij grijze maand met regelmatig een waterkoude wind. Dat het iets meer dan gemiddeld regende heeft nog niet tot water in het Palmven geleid, dat staat nog steeds droog.

Overzicht aantallen en uren in november


Jaar Uren november Aantal vogels sep Per uur Soorten november
2000 9:00:00 1.347 150 30
2001 58:00:00 8.715 150 40
2002 38:00:00 10.558 278 44
2003 43:00:00 14.952 348 47
2004 30:07:00 7.916 263 40
2005 40:37:00 19.121 471 53
2006 75:08:00 38.392 511 48
2007 81:30:00 51.394 631 52
2008 280:18:00 63.401 290 71
2009 84:30:00 41.009 485 52
2010 76:55:00 24.822 323 56
2011 80:05:00 30.648 348 60
2012 95:20:00 20.968 220 53
2013 112:05:00 30.762 275 63
2014 119:15:00 178.946 1.500 72
2015 91:00:00 25.829 284 59
2016 89:45:00 16.836 187 59
2017 94:42:00 27.413 289 59
2018 94:04:00 77.528 824 58
2019 84:50:00 18.934 223 50

Top 3 vogelsoort in november

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Veldleeuwerik 336 Spreeuw 224 Houtduif 192
2001 Houtduif 4.247 Kievit 684 Spreeuw 436
2002 Houtduif 6.004 Kievit 1.291 Spreeuw 1.107
2003 Houtduif 10.096 Spreeuw 1.793 Vink 838
2004 Kolgans 2.023 Houtduif 1.723 Grauwe Gans 1.009
2005 Houtduif 11.815 Vink 2.818 Veldleeuwerik 964
2006 Houtduif 10.899 Vink 5.658 Kramsvogel 5.478
2007 Houtduif 33.182 Spreeuw 5.158 Kolgans 2.975
2008 Houtduif 33.137 Spreeuw 7.105 Grauwe Gans 3.664
2009 Spreeuw 16.032 Houtduif 15.759 Kievit 1.680
2010 Houtduif 12.859 Kramsvogel 2.102 Vink 2.037
2011 Spreeuw 17.705 Houtduif 3.837 Kievit 2.535
2012 Houtduif 4.852 Kolgans 4.138 Vink 2.646
2013 Vink 5.184 Houtduif 5.143 Spreeuw 4.932
2014 Houtduif 146.066 Spreeuw 13.102 Vink 4.054
2015 Houtduif 12.734 Spreeuw 2.900 Kolgans 2.092
2016 Spreeuw 8.013 Houtduif 2.042 Rietgans 1.468
2017 Houtduif 16.879 Spreeuw 2.120 Vink 2.178
2018 Houtduif 34.524 Spreeuw 19.898 Keep 5.651
2019 Houtduif 9.857 Vink 2.461 Spreeuw 2.225

Aantal per soort in november

Jaar/Soort Kleine Zwaan Kievit Houtduif Kramsvogel Vink Keep
2000 1 46 192 1 65 0
2001 0 684 4.247 215 647 82
2002 32 1.291 6.004 144 340 8
2003 14 533 10.096 186 838 98
2004 44 423 1.723 3 244 119
2005 15 260 11.815 168 2.818 432
2006 59 2.612 10.899 5.478 5.658 2.322
2007 82 443 32.638 1.719 1.887 699
2008 361 3.170 33.137 1.935 2.916 194
2009 37 1.680 15.759 906 1.340 100
2010 74 597 12.859 2.102 2.037 289
2011 41 2.535 3.837 336 311 87
2012 20 1.902 4.852 906 2.646 109
2013 46 1.846 5.143 3.892 5.184 68
2014 20 2.168 146.066 333 4.054 342
2015 23 1.380 12.734 339 1.359 134
2016 53 506 2.042 1.005 243 16
2017 0 130 16.879 953 2.178 79
2018 0 3.521 34.524 1.009 3.296 5.651
2019 2 38 9.857 593 2.461 27