Week 3 (30 juli -5 augustus)

30-07-2018

Maandag 30 juli:lekker windje, kracht 3 uit de zuidwest hoek. Maar al gauw weer erg warm met temperaturen van tegen de 30 graden nog voor 12.00 uur en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Na gisteren de eerste Blauwe Kiekendief en ook de eerste twee Zwarte Ooievaars boven de telpost gehad te hebben, viel het vandaag ietwat tegen. De Gierzwaluwen raken enigszins op, maar toch nog iets boven de 200. Het recordaantal van ruim 11.000 uit 2017 zullen we niet meer halen, aangezien we nu op circa 7.100 zitten. Er werden tussen de Gierzwaluwen en de 157 Boertjes nog 3 Oeverzwaluwen ontdekt. Verder vloog er niets behalve 2 Kokmeeuwen en een Blauwe Reiger. Wel waren er t.p. enkele Wespendieven in de lucht, alsook de nodige Buizerds.
Vandaag 5 soorten, 370 exemplaren

Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
De warmte trotseren ©Martien van Dooren
De warmte trotseren ©Martien van Dooren

31-07-2018

Dinsdag 31 juli: Normale trek voor deze tijd van het jaar. De Gierzwaluwen zijn grotendeels vertrokken en de Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen gaan het overnemen. Wel opmerkelijk dat er al twee Wespendieven hoog zuid op trek gingen en vier Boompiepers en een Kleine Mantelmeeuw.
Vandaag 10 soorten, 233 exemplaren

1-08-2018

Woensdag 1 augustus: Weer een hete dag met vóór 12 uur al 26 graden op de teller en niet veel wind. Gelukkig was het halfbewolkt. Slechte dag voor de trek, maar daardoor een geluk dat we voldoende tijd hadden om de keet weer te plaatsen. Marc Poulussen bracht hem vanuit de stalling van Staatsbosbeheer met de tractor naar onze plek op de Brobbelbies Noord. Totaal waren we met 5 personen, dus de klus was nog al eens geklaard. Nu kunnen we weer uit de brandende zon zitten. Het meest opmerkelijk was nog een Stormmeeuw en een Kleine Mantelmeeuw tussen 10 en 11 uur, alsmede de eerste Groenling van het jaar.
Vandaag 8 soorten, 217 exemplaren

2-08-2018

Donderdag 2 augustus: Het weerbericht begint eentonig te worden, weer heet met voor de middag al 26 graden, niet veel wind en bijna onbewolkt. Ook de vogels lijken verlamd door de warmte. Wel de gebruikelijke zwaluwen, maar niet in hoge aantallen. Alhoewel 60 Gierzwaluwen voor deze tijd van het jaar niet slecht is. Daarnaast nog 184 Boerenzwaluwen en 1 Huiszwaluw. Tussen 9 en 10 uur 7 Wilde Eenden die waarschijnlijk bij de 3 Vennen te weinig water hadden en richting Hofmansplassen vlogen. De Zwarte Ooievaar van gisteren, die ergens op de Schaijkse Hei overnacht heeft, hebben we niet zien opstijgen. Rond half tien is er wel één boven het bezoekerscentrum op Slabroek gesignaleerd. Tussen 9 en 10 uur ook een groep van 24 Grote Lijsters.
Vandaag 7 soorten, 283 exemplaren

De keet geplaatst voor seizoen 2018 ©Martien van Dooren
De keet geplaatst voor seizoen 2018 ©Martien van Dooren
Even wat uitleg dan kunnen we aan de slag ©Martien van Dooren
Even wat uitleg dan kunnen we aan de slag ©Martien van Dooren

3-08-2018

Vrijdag 3 augustus: Klagen helpt niet, dus lekker weertje vandaag met 30 graden en vrijwel onbewolkt. De Gele Kwikstaarten beginnen op trek te komen, vandaag 9 stuks. Voor het eerst vandaag geen enkele Gierzwaluw kunnen waarnemen, wel 90 Boerenzwaluwen. En een hele bijzondere vandaag, de Spotvogel. Helaas was de fotograaf net even naar huis omdat hij zijn verrekijker was vergeten. Maar de vogel heeft goed zichtbaar op de afrasteringsdraad gezeten en met Wim Gremmen, Jos van de Wijst en Rick Meulendijks was er toch voldoende kennis aanwezig om het met zekerheid te kunnen vaststellen. En vijf minuten later kwam er een Zwarte Roodstaart langs, die even boven op de keet ging zitten alvorens verder te vliegen. Die hadden we de afgelopen twee jaar niet meer gezien en in de hele historie van onze telpost ook maar zo’n 30 stuks. Nauwelijks aantallen vandaag met iets meer dan 100, maar wel een paar heel bijzondere en dat maakt trektellen zo interessant.
Vandaag 6 soorten, 103 exemplaren

4-08-2018

Zaterdag 4 augustus: Vandaag dezelfde klimatologische omstandigheden zoals al de hele week. Heet, zonnig en een licht briesje. De vogels laten het deze zaterdag volledig afweten en onze teller was enigszins ingedut, maar alert genoeg om toch nog een bijzondere waarneming te doen, de eerste Visarend van dit jaar. De vroegste ooit. Dat maakte zijn hele dag weer goed.
Vandaag 7 soorten, 21 exemplaren

5-08-2018

Zondag 5 augustus: Vandaag voor de middag iets minder warm met een temperatuur van 22 graden om 12 uur, half bewolkt en wind Noord 2. Veel tellers vandaag, want het was de officiële opening van het telseizoen met rond half 11 een borreltje (alcoholvrij natuurlijk). Of het aan het aantal tellers lag weet ik niet, maar toch enkele leuke soorten op de telpost. Het eerste Paapje en de eerste Tapuit van dit jaar. Ook een vrouwtje Bruine Kiekendief en een groep van ruim 20 Ooievaars.
Vandaag 15 soorten, 142 exemplaren.

Groep van 11 Grauwe Ganzen ©Martien van Dooren
Groep van 11 Grauwe Ganzen ©Martien van Dooren
Zij waren bij de officiële opening 2018 ©Martien van Dooren
Zij waren bij de officiële opening 2018 ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grauwe Gans  26. Gierzwaluw
 2. Nijlgans  27. Boomvalk
 3. Wilde Eend  28. Slechtvalk
 4. Zwarte Ooievaar  29. Pimpelmees
 5. Ooievaar  30. Koolmees
 6. Blauwe Reiger  31. Boomleeuwerik
 7. Aalscholver  32. Oeverzwaluw
 8. Visarend  33. Boerenzwaluw
 9. Wespendief  34. Huiszwaluw
 10. Sperwer  35. Spotvogel
 11. Bruine Kiekendief  36. Spreeuw
 12. Blauwe Kiekendief  37. Grote Lijster
 13. Rode Wouw  38. Zwarte roodstaart
 14. Buizerd  39. Paapje
 15. Kievit  40. Tapuit
 16. Goudplevier  41. Gele Kwikstaart
 17. Wulp  42. Witte Kwikstaart
 18. Watersnip  43. Boompieper
 19. Zwarte Ruiter  44. Groenling
 20. Kokmeeuw  45. Kneu
 21. Stormmeeuw  
 22. Zilvermeeuw  
 23. Kleine Mantelmeeuw  
 24. Holenduif  
 25. Houtduif  

Vlinders
 1. Kleine Vos
 2. Dagpauwoog
 3. Koninginnenpage
 4. Atalanta
 5. Distelvlinder

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

  1. 03-08-2018 Spotvogel 1