Week 1 (14 juli - 22 juli)

Dit jaar is er weer geteld voor 1 augustus, vanwege de trek van Gierzwaluwen die we anders zouden missen. De keet staat er nog niet.

14-07-2018

Zaterdag 14 juli: Het is weer begonnen. Het is schitterend weer met nauwelijks wind, wat er waait komt uit de noordoosthoek en het is onbewolkt, 25 ⁰C. Het eerste uur dit jaar tellen we al 4 soorten, een Blauwe Reiger, een Houtduif, vier Gierzwaluwen en 29 Boerenzwaluwen. De kop is er af. Het tweede uur komen er al 2 Oeverzwaluwen langs en de eerste trekkende roofvogel van dit jaar is een vrouw Bruine Kiekendief. Ook zien we twee lokale Wespendieven. In de laatste 2 uren komt er al een Koninginnepage langs. Werken met de tablet is nog wel wat onwennig en gaat vandaag nog niet helemaal goed. Later is er ook nog even geteld, toen kwamen er alleen Gierzwaluwen langs.
Vandaag 10 soorten, 484 exemplaren

15-07-2018

Zondag 15 juli; Een briesje uit het noorden, geheel onbewolkt en 18 ⁰C. Veel vliegt er niet vandaag, enkele meeuwen, Gierzwaluwen en een Distelvlinder. Misschien dat het ’s middags beter was, maar toen is er niet geteld.
Vandaag 4 soorten, 117 exemplaren

Start van het telseizoen nog zonder keet ©Martien van Dooren
Start van het telseizoen nog zonder keet ©Martien van Dooren

16-07-2018

Maandag 16 juli; Noordoostelijk windje, nauwelijks wolken en 27 ⁰C. Het eerste half uur al aardige trek van Gierzwaluwen en daarna ook enkele andere zwaluwen, waaronder de eerste Huiszwaluw. Er is tot 1 uur geteld en in totaal tellen we vandaag 681 Gierzwaluwen. Niet verkeerd! En er werd een lokale Wespendief gezien.
Vandaag 4 soorten, 762 exemplaren

17-07-2018

Dinsdag 17 juli; 25 ⁰C maximaal vandaag, weer enkele wolken en de wind is iets harder en uit zuidwest. De eerste Grauwe Ganzen komen overgevlogen en later ook de eerste Holen- en Houtduiven, maar de hoofdmoot zijn zwaluwen. Het zijn er wel minder dan gisteren, alleen het laatste uur tellen we veel Gierzwaluwen. De lokale Raven worden ook gezien en maar liefst 5 Wespendieven bij elkaar.
Vandaag 8 soorten, 531 exemplaren

18-07-2018

Woensdag 18 juli; Zuidwesten wind, kracht 2, licht tot half bewolkt, 23 ⁰C. De trek van Gierzwaluwen lijkt al af te nemen, vandaag tellen we er weer minder dan gisteren. Misschien heeft het met de windrichting te maken? Verder zie we een drietal Blauwe Reigers, wat Boerenzwaluwen, een Kokmeeuw en een Atalanta op trek. Ook worden er weer lokale Wespendieven gezien, vandaag zijn dat er 2.
Vandaag 5 soorten, 282 exemplaren

19-07-2018

Donderdag 19 juli; Half bewolkt en een gedraaide wind, eerst westelijk, daarna uit noord, 23 ⁰C. Het is tot nu toe de meest diverse telling, dus veel verschillende soorten. Gierzwaluwen vliegen er niet zo veel, maar we hebben de eerste meesjes op trek (vroeg ja), Kool- en Pimpelmees. Verder enkele vlinders, maar het zijn er maar heel weinig. Het laatste uur komt er nog een Ooievaar over. In eerste instantie wordt er aan een Zwarte Ooievaar gedacht, maar als de vogel beter in de kijker te zien is blijkt het toch om een gewone Ooievaar te gaan. Ook leuk en de eerste van dit jaar natuurlijk. De lokale roofvogels laten zicht ook zien; Havik, Buizerd (3), Wespendief (2) en Torenvalk (3).
Vandaag 12 soorten, 217 exemplaren

20-07-2018

Vrijdag 20 juli; Noordwesten windje, licht bewolkt en 16 - 24 ⁰C. Vrij rustig wat betreft de trek, Gier- en Boerenzwaluwen trekken, maar geen grote aantallen. Het laatste teluur is het leukst, want er komt een Wulp over en een Sperwer en een Boomvalk. Het is ook het uur met de meeste zwaluwen, maar het is ook warm. Bij de telpost vliegen verschillende Gele Kwikstaarten. Een daarvan mist een flink deel van zijn staart, die is zo kort als die van een Boomleeuwerik. De eerste echte Boomleeuwerik hebben we trouwens vandaag over gehad.
Vandaag 7 soorten, 273 exemplaren

Het uitzicht vanaf de telpost na weken droogte ©Martien van Dooren
Het uitzicht vanaf de telpost na weken droogte ©Martien van Dooren

21-07-2018

Zaterdag 21 juli; Onbewolkt en nauwelijks wind, warm 26 ⁰C. Vandaag weinig variatie in de trek. Op een Sperwer na zijn er alleen maar Gierzwaluwen geteld. Tot 12 uur waren de aantallen laag, maar daarna kwamen er veel over, in een uur meer dan 1700! Misschien was om 1 uur stoppen wel te vroeg, maar zonder keet is het wel erg warm.
Vandaag 2 soorten, 1822 exemplaren

22-07-2018

Zondag 22 juli; Onbewolkt en nauwelijks wind, warm 26 ⁰C. Vandaag weinig variatie in de trek. Op een Sperwer na zijn er alleen maar Gierzwaluwen geteld. Tot 12 uur waren de aantallen laag, maar daarna kwamen er veel over, in een uur meer dan 1700! Misschien was om 1 uur stoppen wel te vroeg, maar zonder keet is het wel erg warm.
Vandaag 3 soorten, 652 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grauwe Gans
 2. Nijlgans
 3. Ooievaar
 4. Blauwe Reiger
 5. Sperwer
 6. Bruine Kiekendief
 7. Wulp
 8. Kokmeeuw
 9. Kleine Mantelmeeuw
 10. Holenduif
 11. Houtduif
 12. Gierzwaluw
 13. Boomvalk
 14. Pimpelmees
 15. Koolmees
 16. Boomleeuwerik
 17. Oeverzwaluw
 18. Boerenzwaluw
 19. Huiszwaluw
 20. Spreeuw

Vlinders
 1. Dagpauwoog
 2. Koninginnenpage
 3. Atalanta
 4. Distelvlinder

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week