Week 5 (7 augustus -13 augustus)

07-08-2017

Maandag 07 augustus; Nauwelijks wind vandaag, kracht 1 à 2 uit de zuidwesthoek, ook nauwelijks bewolking en een aangename temperatuur van 15˚C oplopend naar 22 in de middag. Ook al is er 7 uur geteld, de teller bleef steken op slechts 139 stuks waarvan ruim de helft Boerenzwaluwen. Onder de geringe aantallen ook geen bijzondere exemplaren. Kortom een prachtige dag maar niet om te vogelen.
Vandaag 13 soorten, 139 exemplaren

Grote zilverreiger ©Martien van Dooren
Grote zilverreiger ©Martien van Dooren

08-08-2017

Dinsdag 08 augustus; Wind is in vergelijking met gisteren naar het noordwesten gedraaid, maar nog steeds zeer zwak met kracht 1 a 2, wel zwaarbewolkt en de temperatuur redelijk met een graad of 17. Qua trek is het nog minder dan gisteren met de aantallen. Het eerste uur alleen een Grote Zilverreiger in zijn eentje, de tweede dit jaar. Maar om 09.40 uur kwam er een roofvogel aan in de verte. Bruine Kiekendief, Zwarte Wouw? Uiteindelijk bleek het een Rode Wouw te zijn, zwaar in de rui. Hij bleef op een behoorlijk grote afstand maar was in de telescoop toch goed te zien. Hoewel weinig vogels, toch begint de trek van de Gele Kwikstaart en de Boompieper op gang te komen met vandaag ieder 6 stuks. Vermeldenswaard is nog de Kleine Karekiet die in de struiken en/of mais zat. Elk jaar tijdens de trek wordt er wel eentje gezien op de telpost.
Vandaag 11 soorten, 41 exemplaren

09-08-2017

Woensdag 09 augustus; Temperatuur blijft een beetje laag voor de tijd van het jaar met 14˚C ’s morgens, oplopend naar nauwelijks 20 in de middag. Wind is vandaag wat aangetrokken tot kracht 3 uit het zuidwesten. Dat vinden de zwaluwen wel lekker. De Gierzwaluwen blijken nog steeds niet allemaal vertrokken te zijn, precies honderd werden er geteld. De Huiszwaluwen deden het behoorlijk goed met 188 stuks en de Boerenzwaluwen bleven wat achter met 123 stuks. Ook weer 2 Kleine Mantelmeeuwen. Geen grote aantallen tot nu toe dit jaar, maar wel regelmatig een paar. Dit jaar al zo’n tachtig totaal. Ook weer enkele Gele Kwikstaarten en Boompiepers, die de naderende trek van deze soorten aankondigt. Niet alledaags was het overtrekkende Witgatje.
Vandaag 16 soorten, 478 exemplaren

Rode wouw ©Martien van Dooren
Rode wouw ©Martien van Dooren

10-08-2017

Donderdag 10 augustus: Temperatuur nog steeds aan de frisse kant met een graad of 15 voor de middag. Wind uit de noordwesthoek kracht 1. Buienradar voorspelt steeds regen, maar die komt niet. Vogels hebben daar schijnbaar toch rekening mee gehouden, want er vliegt bijna niets behalve de boerenzwaluwen, een kleine 140 stuks. Wel een paar Bruine Kiekendieven, die de laatste paar dagen regelmatig over de telpost vliegen. Net als ook weer een paar Kleine Mantelmeeuwen. Toen het rond half elf toch wat begon te miezeren, hielden de tellers het voor gezien. De Visarend, die de vorige avond een visje had verorbert bij restaurant het Palmven werd vandaag niet meer gezien. De hoop was dat hij in de naaste omgeving overnacht zou hebben en vandaag weer zou opstijgen.
Vandaag 9 soorten, 154 exemplaren

11-08-2017

Vrijdag 11 augustus: ongeveer dezelfde temperatuur als gisteren met 15 tot 20 graden, maar het voelde een stuk aangenamer aan met een west-noordwesten wind, kracht 2 en geen regen. In noord Nederland was het wel slecht weer en dat zou de vogeltrek wel eens nadelig hebben kunnen beïnvloeden. Een paar Buizerds hoog in de lucht en strak naar het zuiden, op trek dus. ’s Morgens vroeg de eerste Tapuit van dit najaar op een akker bij de telpost. Vandaag ook weer een Watersnip en een groep van 10 Blauwe Reigers. De Huiszwaluwen en Boerenzwaluwen hielden elkaar in evenwicht met zo’n 125 stuks. Gierzwaluwen slechts 12 stuks.
Vandaag 10 soorten, 286 exemplaren

Huiszwaluw ©Toy Janssen
Huiszwaluw ©Toy Janssen

12-08-2017

Zaterdag 12 augustus: Een natte start met regen en motregen in de ochtend. Wind zuidwest 3 en temperatuur rond 15 graden. Na de middag werd het pas droog. Er is alleen in de ochtend 1,5 uur geteld. Er vlogen wat Boerenzwaluwen en 3 Witte Kwikstaarten. That’s all.
Vandaag 2 soorten, 61 exemplaren

13-08-2017

Zondag 13 augustus; Een frisse start in de mist met een graad of 11 en zuidwesten wind, kracht 1 a 2. Na het optrekken van de mist werd het een prachtige dag met redelijk wat zon en een aangename temperatuur richting de 20 graden. Vanwege de mist de eerste 2 uur nauwelijks trek waar te nemen. Maar daarna kwam het lekker op gang met 22 Kleine Mantelmeeuwen en 40 Kokmeeuwen. Nog een klein staartje Gierzwaluwen met 9 stuks en de Boerenzwaluwen winnen het vandaag met 205 stuks ruimschoots van de Huiszwaluwen die niet verder kwamen dan 55. De roofvogels zijn wel ruimschoots aanwezig, maar nog geen echte trek. Wel weer 3 Bruine Kiekendieven werden als trekkers genoteerd. Tot slot nog enigszins opmerkelijk de ene Koolmees en de 4 Tjiftjaf/Fitis, soorten die niet zo vaak over de telpost komen.
Vandaag 22 soorten, 371 exemplaren

Wespendief ©Toy Janssen
Wespendief ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken
01. Grauwe Gans 26. Boomvalk 51. Tapuit
02. Nijlgans 27. Kauw  
03. Zwarte Ooievaar 28. Zwarte Kraai  
04. Blauwe Reiger 29. Boomleeuwerik  
05. Grote Zilverreiger 30. Oeverzwaluw  
06. Aalscholver 31. Boerenzwaluw  
07. Wespendief 32. Huiszwaluw  
08. Sperwer 33. Braamsluiper  
09. Bruine Kiekendief 34. Boomklever  
10. Buizerd 35. Spreeuw  
11. Kievit 36. Grote Lijster  
12. Goudplevier 37. Ringmus  
13. Watersnip 38. Gele Kwikstaart  
14. Regenwulp 39. Witte Kwikstaart  
15. Wulp 40. Graspieper  
16. Witgat 41. Boompieper  
17. Kokmeeuw 42. Vink  
18. Stormmeeuw 43. Groenling  
19. Kleine Mantelmeeuw 44. Kneu  
20. Holenduif 45. Putter  
21. Houtduif 46. Rietgors  
22. Gierzwaluw 47. Rode Wouw  
23. Grote Bonte Specht 48. Koolmees  
24. Torenvalk 49. Tjiftjaf  
25. Smelleken 50. Kleine Karekiet  

Vlinders
1. Kleine Vos 7. Groot Koolwitje
2. Dagpauwoog  
3. Koninginnenpage  
4. Klein Koolwitje  
5. Atalanta  
6. Distelvlinder  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

Nieuwe dagrecords:

  1. 22-07-2017 Gierzwaluw 2137
  2. 31-07-2017 Boomklever 1 (evenaring dagrecords 2005 en 2015)
  3. 06-08-2017 Braamsluiper 1 (evenaring dagrecord 2016)
  4. 13-08-2017 Tjiftjaf/Fitis 4