Week 1 (28 juli - 03 aug)

28-07-2014

Maandag, niet geteld

29-07-2014

Dinsdag, niet geteld

30-07-2014

Woensdag, niet geteld

31-07-2014

Donderdag, niet geteld

Rups Avondrood ©Harry Claasen
Rups Avondrood ©Harry Claasen

01-08-2014

Vrijdag, In het begin mist, licht tot half bewolkt en de temperatuur loopt van 12 ˚C op naar 26 ˚C. Nauwelijks wind uit het zuidwesten. Nadat gisteren de keet is geplaatst, is er vandaag weer begonnen met tellen. De eerste anderhalf uur is er mist met ongeveer een kilometer zicht en de eerste trekvogel komt pas daarna langs. In dat eerste trekuurtje vliegt er al wel een Watersnip over. Na acht uur kan de eerste Gierzwaluw van dit jaar in de boeken, de vraag is In het begin mist, licht tot half bewolkt en de temperatuur loopt van 12 ˚C op naar 26 ˚C. Nauwelijks wind uit het zuidwesten. Weer. Nadat gisteren de keet is geplaatst, is er vandaag weer begonnen met tellen. De eerste anderhalf uur is er mist met ongeveer een kilometer zicht en de eerste trekvogel komt pas daarna langs. In dat eerste trekuurtje vliegt er al wel een Watersnip over. Na acht uur kan de eerste Gierzwaluw van dit jaar in de boeken, de vraag is hoeveel er al over gekomen zijn voor dat we begonnen met tellen. Tussen 9 en 10 vliegen er al meer Gierzwaluwen (34) en een Goudplevier. Ook de eerste vlinder is genoteerd: een Kleine Vos. Tussen 11 en 12 komen er 2 Oranje Luzernevlinders langs, direct al op de eerste dag. Om 1 uur wordt er gestopt.
Vandaag 15 soorten, 143 exemplaren

02-08-2014

Zaterdag, Weer zuidwesten wind die na 9 uur aantrekt tot kracht 2, licht tot half bewolkt en tussen 15 en 29 ˚C. In de vroege ochtend vliegt er weer nauwelijks wat, later op de ochtend enkele Kleine Mantelmeeuwen, Boerenzwaluwen en een Gele Kwikstaart. Rond het middaguur komt de eerste trekkende roofvogel langs; het is een juveniele Bruine Kiekendief. De vlinders vlogen eigenlijk beter vandaag, 4 soorten waaronder weer 3 Oranje Luzernevlinders.
Vandaag 15 soorten, 124 exemplaren

Torenvalk ©John Hermans
Torenvalk ©John Hermans
Torenvalk ©John Hermans
Torenvalk ©John Hermans

03-08-2014

Zondag, Voornamelijk zuidwestelijke matige wind, 12-29 ˚C en licht bewolkt. Vandaag wel voor 7 uur trek, waaronder een Boompieper. Het volgende uur komt er een Kleine Karekiet langs, voor deze telpost geen algemene soort (het is pas de 10de en evenaring van het vroegste-record). Even na 8 uur het volgende: “Om 08:10 vlogen er drie grote plevieren over met donkere vleugels, lichte buik en donkere keel/ kop, luid roepend, geluid ter plekke gecontroleerd en leek op vorkstaartplevier. De vogels werden helaas te laat opgepikt om goed af te kunnen maken.” Er staat op trektellen.nl nog meer toelichting (zie aldaar, telpost Brobbelbies Noord op 3 augustus). Een spectaculaire waarneming die dus helaas niet tot zekere determinatie leidt. Om twintig over 10 de eerste Zwarte Ooievaar van dit jaar. Het is een juveniel exemplaar en het is een vroege, maar geen record. De volgende uren leveren de nodige Gierzwaluwen op en de eerste Huiszwaluw van dit jaar en om tien voor 4 komt een tweede juveniele Zwarte Ooievaar over. Het lekker weer zorgt ook voor aardig wat vlinders; 13 Kleine Vossen en 13 atalanta’s en 9 Oranje Luzernevlinders.
Vandaag 15 soorten, 120 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken
01. Aalscholver        
02. Blauwe Reiger        
03. Zwarte Ooievaar        
04. Nijlgans        
05. Wilde Eend        
06. Goudplevier        
07. Watersnip        
08. Wulp        
09. Kokmeeuw        
10. Kleine Mantelmeeuw        
11. Holenduif        
12. Gierzwaluw        
13. Boerenzwaluw        
14. Huiszwaluw        
15. Boompieper        
16. Gele Kwikstaart        
17. Witte Kwikstaart        
18. Kleine Karekiet        
19. Rietgors        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Vlinders
01. Oranje Luzernevlinder    
02. Atalanta    
03. Kleine Vos    
04. Klein Koolwitje    
05. Klein Geaderd Witje    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week