Week 1 (31 jul - 7 aug)

31-07-2011

Het telseizoen is dit jaar geopend op 31 juli, een dag eerder dan normaal. Dit omdat het op een zondag is en er de hele dag geteld kon worden. Het weer had beter gekund maar het bleef in ieder geval droog. Het was de hele dag zwaar bewolkt en het werd niet warmer dan 19 graden. Er stond de hele dag een zeer zwakke zuidwesten wind. De eerste vogel die geteld werd was een Kleine Mantelmeeuw. Een adult vrouwtje Bruine Kiekendief werd gezien. De Gierzwaluwen lijken op te zijn en vandaag werden maar 45 exemplaren geteld. Leuk was nog een groepje van 5 Regenwulpen. Verder bleef het rustig, in totaal werden 248 vogels geteld verdeeld over 15 soorten.

Grote Zilverreiger ©Toy Janssen
Grote Zilverreiger ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief ©Toy Janssen

01-08-2011

Maandag is begonnen met tellen om 6.30 uur en er is geteld tot 15.00 uur. Er stond een zwakke zuidoosten wind die na het middaguur naar het zuidwesten draaide. In de ochtend was het onbewolkt maar met het draaien van de wind nam de bewolking flink toe. De temperatuur liep op tot 23 graden. De eerste 2 Wespendieven op trek werden geteld. Dit geld ook voor een Goudplevier. Leuk waren 2 mannetjes Zwarte Roodstaarten die kort op de telpost verbleven alvorens verder te vliegen. Ook vandaag niet veel Gierzwaluwen, er werden 31 vogels genoteerd.
In de avond werd ook geteld. Een Adult vrouwtje Bruine Kiekendief jaagde kort op het veld voor de telpost. Zij dook neer op een Houtduif die aan dit avontuur alleen een flink aantal veren moest missen. Na ongeveer een half uur verdween de vogel in zuidelijke richting. Een Regenwulp vloog recht over de telpost maar werd alleen gehoord. In totaal werden vandaag 119 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

02-08-2011

Dinsdag is begonnen met tellen om 6.30 uur en er is met tussenpozen geteld tot 21.00 uur. Er stond de hele dag een zuidoosten wind kracht 1 tot 2. Het was de hele dag licht bewolkt en het werd 29 graden. Een mannetje Bruine Kiekendief werd gezien om 12.32 uur. De vogel was bijna geheel grijs wat duid op een oude vogel. Er werden 47 Gierzwaluwen geteld en de eerste Wulpen werden genoteerd. Verder bleef het rustig, in totaal werden 94 vogels geteld verdeeld over 14 soorten.

Zomertortel ©Toy Janssen
Zomertortel ©Toy Janssen
Slechtvalk x Sakervalk ontsnapt exemplaar op de telpost

03-08-2011

Woensdag is begonnen met tellen om 7.00 uur en er is met tussenpozen geteld tot 20.30 uur. Er stond een zwakke zuidoosten wind die in de avond gedraaid was naar het westen en toegenomen was tot een kracht 3. Het was de hele dag zwaar bewolkt en het werd 25 graden. Het eerste Paapje werd genoteerd. Het bleef erg rustig op de telpost maar een bijzondere valk trok de aandacht van Wim Gremmen. Het leek op een jonge Sakervalk en de vogel had een leertje om. Nadat de vogel op waarneming.nl gemeld was kreeg ik later op de avond een mailtje uit het noorden van Nederland. Na uitwisseling van foto’s bleek dit inderdaad de ontsnapte valk te zijn. Het ging om een kruising van een Slechtvalk x Sakervalk. De vogel was 3 weken eerder ontsnapt. Er werd afgesproken dat we de valkenier zouden informeren als we de vogel weer zagen. We hebben de valk echter niet meer waargenomen. In totaal werden vandaag 175 vogels geteld verdeeld over 12 soorten.

04-08-2011

Donderdag is begonnen met tellen om 8.00 uur en er is met tussenpozen geteld tot 18.00 uur. Er stond een zuidwesten wind kracht 1 tot 3. Het was overwegend half bewolkt en het werd 24 graden. Een groepje van 5 Ooievaars werd gezien om 12.05 uur. Iets meer Gierzwaluwen vandaag, er werden 62 exemplaren geteld. 4 Boomvalken konden worden genoteerd. Een Slechtvalk vloog over en de eerste Sperwer werd gezien. In totaal werden 234 vogels geteld verdeeld over 18 soorten.

05-08-2011

Vrijdag is begonnen met tellen om 6.00 uur en er is met tussenpozen geteld tot 20.15 uur. In de ochtend was het windstil maar later op de dag stond er een zuidoosten wind kracht 2. Het was overwegend half bewolkt en het werd 23 graden. De eerste Visarend van het seizoen werd gezien, het was een adult mannetje en vloog over om 8.20 uur. Verder valt er niet veel te vermelden, in totaal werden 53 vogels geteld verdeeld over 10 soorten.

06-08-2011

Zaterdag is begonnen met tellen om 6.00 uur en er is geteld tot 16.00 uur. Er stond een zwakke zuidoosten wind. Het was de hele dag vrijwel geheel bewolkt en het werd 25 graden. Het werd een rustige dag met niet veel bijzonders te vermelden. In totaal werden 64 vogels geteld verdeeld over 13 soorten.

07-08-2011

Zondag is begonnen met tellen om 6.00 uur en er is geteld tot 17.00 uur. Er stond een zuidwesten wind kracht 1 tot 3. Het was de hele dag zwaar bewolkt en het werd 22 graden. Een Purperreiger werd gezien om 10.54 uur, de vogel vloog in noordelijke richting. Later om 14.05 werden 2 Purperreigers gezien, deze vogels vlogen naar het zuiden. Dit is tevens een nieuw dagrecord. Een 2KJ mannetje Bruine Kiekendief werd gezien om 9.54 uur. Verder werden nog 3 Boomvalken genoteerd. De eerste Grote Zilverreiger vloog recht over de telpost. Er verbleven vandaag 3 juveniele Slechtvalken op de telpost. De vogels werden regelmatig gezien waaronder vooral de lokale Wespendieven lastig gevallen werden. In totaal werden 243 vogels geteld verdeeld over 18 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2011:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Graspieper      
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart      
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart      
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart      
05. Ooievaar 34. Paapje      
06. Grauwe Gans 35. Grote Lijster      
07. Nijlgans 36. Grasmus      
08. Wilde Eend 37. Spreeuw      
09. Wespendief 38. Ringmus      
10. Bruine Kiekendief 39. Groenling      
11. Sperwer 40. Putter      
12. Visarend 41. Kneu      
13. Boomvalk        
14. Slechtvalk        
15. Goudplevier        
16. Watersnip        
17. Regenwulp        
18. Wulp        
19. Kokmeeuw        
20. Kleine Mantelmeeuw        
21. Zilvermeeuw        
22. Holenduif        
23. Zomertortel        
24. Gierzwaluw        
25. Boomleeuwerik        
26. Oeverzwaluw        
27. Boerenzwaluw        
28. Huiszwaluw        
29. Boompieper        

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2011:

Nieuwe dagrecords in 2011:

  1. 01-08-2011 2 Zwarte Roodstaarten (evenaring)
  2. 07-08-2011 3 Purperreigers