Week 13 (25 okt - 31 okt)

25-10-2010

Maandag is begonnen met tellen om 08.00 uur en er is geteld tot 17.00 uur. De wind draaide nogal van ZO -> W -> ZW -> NW en uiteindelijk op het eind van de telling kwam hij uit het noorden. De windkracht liep uiteen van 1 tot 3. De dag begon onbewolkt maar na 13.00 uur kwam er bewolking opzetten. Het werd 10 graden. Het werd een leuke dag met een goed aantal vogels en een paar leuke soorten. Een Smelleken vloog voorbij om 13.50 en een adult mannetje Slechtvalk om 13.40 uur. Verder werden 28 Sperwers en 31 Buizerden geteld. De Vinken vlogen aardig en er werden 2794 exemplaren genoteerd. Verder goede aantallen voor de Kramsvogel (1597), Spreeuw (2019), Houtduif (1230) en Veldleeuwerik (430). Leukste soort voor vandaag was een Zwarte Zwaan, dit is een nieuwe soort voor de telpost. In totaal werden vandaag 9552 vogels geteld verdeeld over 41 soorten.

26-10-2010

Dinsdag is begonnen met tellen om 08.00 uur en er is geteld tot 16.00 uur. De wind kwam uit het noordwesten en draaide na 14.00 uur naar het zuidwesten. De ochtend begon half bewolkt maar in de middag trok het vrijwel dicht. Het werd 9 graden. De vogels blijven leuk vliegen en ook vandaag goede aantallen en leuke soorten. De rovers deden het niet zo goed en er werden maar 4 Sperwers en 9 Buizerden geteld. De Vinken daar en tegen deden het erg goed met 12105 exemplaren. Er zaten veel Kepen tussen en er zijn 589 exemplaren toegevoegd aan de lijst. Ook goede aantallen voor de Houtduif (1866) en de Spreeuw (1558). Een Grote Pieper kwam roepend recht over de telpost, dit is de tweede van dit seizoen. In totaal werden 17176 vogels geteld verdeeld over 38 soorten.

Sneeuwgors ©Teun van Kessel
Sneeuwgors ©Teun van Kessel
Sneeuwgors ©Teun van Kessel
Sneeuwgors ©Teun van Kessel
Zondag een dag met regen op de telpost ©Toy Janssen
Zondag een dag met regen op de telpost ©Toy Janssen

27-10-2010

Woensdag werd begonnen met tellen om 08.00 uur en er is geteld tot 16.00 uur. Er stond de hele dag een zuidwesten wind met een kracht 2 tot 4. Het was de hele dag zwaar bewolkt en het werd 11 graden. Na 2 goede dagen was het vandaag erg rustig. Het aantal Vinken kwam niet verder dan 248 vogels. Toch bleven de tellers scherp en om 12.30 uur werd er een Sneeuwgors ontdekt tussen de Kneuen en Veldleeuweriken. Dit is de vierde keer dat we een Sneeuwgors zien op de telpost. De vogel bleef de hele dag aanwezig. Ook leuk was een Zwarte Roodstaart die vlak voor de keet langs vloog. In totaal werden vandaag 444 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.

28-10-2010

Donderdag werd begonnen met tellen om 07.30 uur en er is geteld tot 12.00 uur. Er stond een zwakke zuidwesten wind kracht 1. Het was zwaar bewolkt en het werd 10 graden. Ook vandaag geen grote aantallen. De Sneeuwgors was nog steeds aanwezig. In totaal werden 528 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.

29-10-2010

Vrijdag is begonnen met tellen om 07.30 uur en er is geteld tot 16.00 uur. Er stond de hele telling een zuidoosten wind kracht 1 tot 3 en het voelde erg koud aan. De temperatuur kwam niet verder dan 12 graden. Na 2 rustige dagen vloog het vandaag weer volop. Een Smelleken werd gezien om 8.33 uur. Een adult mannetje Slechtvalk vloog over om 14.27 uur. Een Adult vrouwtje Blauwe Kiekendief werd gezien om 13.50 uur en een tweede exemplaar om 15.42 uur. 2 Rode Wouwen vlogen samen voorbij om 11.14 uur. Verder werden nog 11 Sperwers en 27 Buizerden geteld. De Spreeuwen waren veruit in de meerderheid. In de ochtend kwam een front over waarvan de uiteinden niet te zien waren. We schatten dat dit tenminste 7000 vogels geweest moeten zijn. Er vlogen meerdere grote groepen en op het eind van de telling stond het totaal op 15891 Spreeuwen. Dit is een nieuw dagrecord, het oude record dateert van 3-11-2009 en stond op 12.463 vogels. Ook de Vinken deden het niet verkeerd en er werden 5360 vogels genoteerd. Ook goede aantallen voor de Houtduif (3652), Keep (798) en Kramsvogel (562). In totaal werden vandaag maar liefst 28.105 vogels geteld verdeeld over 42 soorten. Dit is de op één na beste telling voor de telpost, de beste telling dateert van 7-10-2008 en toen telden we 54.316 vogels.

30-10-2010

Zaterdag is begonnen met tellen om 07.30 uur en er is geteld tot 14.00 uur. Er stond de hele telling een zwakke zuiden wind kracht 1. Het was zwaar bewolkt en af en toe regende het. Het werd 12 graden. Het werd een rustige dag. De Spreeuwen waren in de meerderheid met 1425 exemplaren. In totaal werden 3181 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.

31-10-2010

Zondag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 14.00 uur. Er stond een overwegend zuidoosten wind kracht 1. Het was zwaar bewolkt en een groot gedeelte van de telling moesten we doorbrengen met lichte regen. Het werd 9 graden. Ondanks de regen vlogen de vogels best aardig. 3 Blauwe Kiekendieven werden geteld. Verder werden 8 Sperwers, 1 Buizerd en 1 Torenvalk geteld. De Spreeuwen waren ook vandaag goed vertegenwoordigd en in de ochtend kwam er een front over dat uit zeker 6000 vogels bestond. In totaal werden 8854 Spreeuwen geteld. Ook goede aantallen voor de Vink (1477), Keep (866), Houtduif (1160) en Kramsvogel (886). Een Grote Gele Kwikstaartkwam recht over de keet gevlogen. In totaal werden vandaag 14.145 vogels geteld verdeeld over 37 soorten.

De maand oktober

Oktober is voorbij en het is de op één na beste maand geworden voor het aantal vogels. Alleen tijdens de marathon telling werden meer vogels geteld. Hieronder nog wat gegevens.

Overzicht aantallen en uren oktober:

Jaar Uren oktober Aantal vogels okt Per uur Soorten oktober
2000 44:00:00 14.355 326 44
2001 82:00:00 36.941 450 49
2002 67:00:00 23.643 353 58
2003 115:11:00 34.822 302 74
2004 148:12:00 62.630 423 69
2005 170:38:00 109.131 640 79
2006 193:20:00 157.003 812 83
2007 184:09:00 105.755 574 82
2008 350:18:00 299.530 855 88
2009 204:26:00 89.698 439 77
2010 250:05:00 185.568 742 96

Top 3 vogelsoort oktober:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 4.496 Veldleeuwerik 3.481 Graspieper 1.982
2001 Spreeuw 8.558 Graspieper 6.630 Veldleeuwerik 6.255
2002 Spreeuw 11.699 Vink 3.640 Graspieper 2.616
2003 Vink 8.880 Spreeuw 6.395 Houtduif 5.096
2004 Spreeuw 14.230 Vink 12.363 Graspieper 8.678
2005 Spreeuw 30.375 Vink 23.449 Houtduif 16.366
2006 Vink 47.691 Spreeuw 27.225 Graspieper 22.354
2007 Spreeuw 26.351 Vink 25.091 Houtduif 12.978
2008 Vink 158.361 Spreeuw 32.606 Koperwiek 21.388
2009 Vink 24.545 Spreeuw 22.921 Houtduif 8.036
2010 Vink 79.792 Spreeuw 44.063 Houtduif 14.800

Aantallen per soort in oktober:

Jaar/Soort Aalscholver Kolgans Grauwe Gans Sperwer Buizerd Smelleken Veldleeuwerik Graspieper Koperwiek Keep Rietgors
2000 202 0 6 12 25 0 3.481 1.982 210 58 54
2001 349 20 72 50 86 5 6.255 6.630 425 169 216
2002 700 0 331 28 34 3 1.418 2.616 600 36 135
2003 673 108 629 93 514 8 1.201 2.582 1.459 500 228
2004 1.121 693 1.283 115 218 8 6.764 8.678 3.399 112 174
2005 722 1.523 583 191 541 15 11.636 4.652 6.514 357 322
2006 2.124 698 444 310 972 25 17.322 22.354 17.111 143 376
2007 1.447 1.737 3.499 321 1.040 11 6.500 4.013 6.651 1.854 668
2008 2.947 452 930 462 412 35 21.204 12.187 21.388 1.650 1.061
2009 1.283 2.082 2.275 164 266 17 2.576 5.157 3.667 947 480
2010 1.190 2.323 1.004 480 819 16 7.959 3.329 1.580 2.902 489

Soorten tot nu toe op de telpost in 2010:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Huiszwaluw 59. Paapje 88. Zanglijster 117. Pijlstaart
02. Blauwe Reiger 31. Boompieper 60. Grauwe Gans 89. Gaai 118. Kraanvogel
03. Zwarte Ooievaar 32. Graspieper 61. Nijlgans 90. Putter 119. Waterpieper
04. Ooievaar 33. Gele Kwikstaart 62. Bosruiter 91. Geelgors 120. Ekster
05. Wintertaling 34. Witte Kwikstaart 63. Turkse Tortel 92. Grote Canadese Gans 121. Kleine Zwaan
06. Wilde Eend 35. Zwarte Roodstaart 64. Koekoek 93. Knobbelzwaan 122. Zwarte Specht
07. Bruine Kiekendief 36. Kramsvogel 65. Duinpieper 94. Grote Zilverreiger 123. Baardmannetje
08. Sperwer 37. Spreeuw 66. Grauwe Klauwier 95. Rode Wouw 124. Sneeuwgans
09. Buizerd 38. Groenling 67. Smelleken 96. Veldleeuwerik 125. Winterkoning
10. Visarend 39. Kneu 68. Morinelplevier 97. Heggenmus 126. Sneeuwgors
11. Torenvalk 40. Kruisbek 69. Koolmees 98. Keep 127. Zwarte Zwaan
12. Boomvalk 41. Stormmeeuw 70. Vink 99. Sijs  
13. Slechtvalk 42. Goudvink 71. Blauwe Kiekendief 100. Toendrarietgans  
14. Scholekster 43. Staartmees 72. Zilverplevier 101. Kolgans  
15. Kievit 44. Rietgors 73. Halsbandparkiet 102. Kleine Rietgans  
16. Watersnip 45. Purperreiger 74. Grasmus 103. Klapekster  
17. Regenwulp 46. Wespendief 75. Tjiftjaf 104. Grote Bonte Specht  
18. Wulp 47. Grauwe Kiekendief 76. Havik 105. Koperwiek  
19. Zwarte Ruiter 48. Roodpootvalk 77. Kleine Jager 106. Huismus  
20. Witgat 49. Goudplevier 78. Gekraagde Roodstaart 107. Appelvink  
21.Zwartkopmeeuw 50. Groenpootruiter 79. Grote Lijster 108. IJsgors  
22. Kokmeeuw 51. Oeverloper 80. Fitis 109. Zwarte Wouw  
23. Kleine Mantelmeeuw 52. Boomleeuwerik 81. Roek 110. Velduil  
24. Zilvermeeuw 53. Grote Gele Kwikstaart 82. Ringmus 111. Draaihals  
25. Holenduif 54. Tapuit 83. Roodborsttapuit 112. Beflijster  
26. Zomertortel 55. Merel 84. Bergeend 113. Barmsijs  
27. Gierzwaluw 56. Kauw 85. Zwarte Kraai 114. Grote Pieper  
28. Oeverzwaluw 57. Pimpelmees 86. Rosse Grutto 115. Strandleeuwerik  
29. Boerenzwaluw 58. Krombekstrandloper 87. Houtduif 116. Lepelaar  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2010:

 1. Zwartkopmeeuw
 2. Krombekstrandloper
 3. Kleine Jager
 4. Baardmannetje
 5. Sneeuwgans
 6. Zwarte Zwaan

Nieuwe dagrecords in 2010:

 1. 03-08-2010 82 Kleine Mantelmeeuwen
 2. 13-08-2010 13 Witgatjes
 3. 28-08-2010 2 Zilverplevieren
 4. 04-09-2010 20 Rosse Grutto's
 5. 23-09-2010 108 Gaaien
 6. 01-10-2010 3 Zilverplevieren
 7. 01-10-2010 3 Slechtvalken
 8. 03-10-2010 5 Rode Wouwen
 9. 03-10-2010 101 Sperwers
 10. 03-10-2010 3 Appelvinken
 11. 04-10-2010 350 Holenduiven
 12. 05-10-2010 353 Holenduiven
 13. 09-10-2010 85 Grote Canadese Ganzen
 14. 10-10-2010 2 Strandleeuweriken
 15. 10-10-2010 1174 Kauwen
 16. 11-10-2010 1456 Kauwen
 17. 15-10-2010 15 Staartmezen
 18. 29-10-2010 15891 Spreeuwen