Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
vlu

Doel

Vrijwillig Landschapsbeheer Uden houd zich bezig met het herstel en beheer van kleine landschapselementen (zoals knotwilgen) in de omgeving van Uden om de natuur- en landschapswaarde van het buitengebied van Uden te vergroten. Als nevendoel geven we ook voorlichting over de samenhang in natuur en landschap, met name voor wat betreft kleine landschapselementen in de omgeving van Uden. Zodoende vergroten we de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving en het hele leefmilieu . Op aanvraag wordt er ook advies gegeven aan boeren en particulieren met grote erfbeplantingen en landschapstuinen in het buitengebied. Dit advies gaat dan over de inrichting, beheer en onderhoud.


 

Activiteit

De werkgroep is een samenwerkingsverband tussen IVN (afd. Uden) en Vogelwacht Uden e.o. .Het VLU houdt zich vooral bezig met het knot ten van knotwilgen, knotberken en leilinden en het afzetten van houtwallen en elzensingels.

Ook het aanplanten en het verdere beheer van de Udense kersenboogerd is in VLU-verband uitgevoerd.


kersenboomgaard2

Daarnaast richt het VLU zich ook op natte elementen, zoals het graven en onderhouden van poelen.

Een goed beheer is noodzakelijk om deze elementen in de toekomst hun waarde te laten behouden. Door middel van vrijwillig landschapsbeheer draagt de werkgroep V .L.U. hieraan een steentje bij.

© Vogelwacht Uden e.o.