Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
uil1n

Doel

Door menselijke beïnvloeding zijn de laatste decennia veel uilen in aantal achteruitgegaan. Zo zijn er veel houtwallen verdwenen en zijn veel schuren dichtgemaakt, waar uilen vroeger in broedden.

Het doel van de werkgroep is dan ook om deze neergang te stoppen of ervoor te zorgen dat de stand van diverse uilen weer vooruit gaat.

We doen dit niet alleen. Landelijk zijn er vele werkgroepen actief om ervoor te zorgen dat vooral de kerkuil en de steenuil in Nederland blijven broeden.

Activiteit

Door middel van het hangen van broedkasten voor de kerkuil en de steenuil proberen we ervoor te zorgen dat deze soorten in onze omgeving blijven groeien. Vroeger hadden deze vogelsoorten aan broedplaatsen geen gebrek. Vele schuren, boerderijen en knotwilgen boden plaats voor de uilen. Tegenwoordig zijn veel schuren en boerderijen hermetisch afgesloten en zijn veel knotwilgen verdwenen. Als compensatie hiervoor hangen we kasten. Zo hebben we in Uden en omgeving ongeveer 35 - 40 kasten hangen voor de kerkuil, en ongeveer 10 zogenaamde steenuilenpijpen voor de steenuil.

Als er een strenge winter is met veel sneeuw proberen we met de werkgroep ook door middel van bijvoederen de kerkuil te helpen.

Bescherming

De werkgroep probeert ervoor te zorgen dat karakteristieke broedvogels voor onze omgeving; de kerkuil en de steenuil, behouden blijven of zelfs weer meer mogelijkheden krijgen om in aantallen te groeien.

In strenge winters sterven veel kerkuilen, doordat ze onvoldoende voedsel kunnen bemachtigen. Hier proberen we de vogels door middel van bijvoederen te helpen.

Welke uilen?

De uilen die in de Maashorst en omgeving van Uden broeden zijn de ransuil, de bosuil, de kerkuil en de steenuil. Ze heten ook wel nachtstootvogels. De velduil broedt vooral op Ameland en de oehoe in Zuid Limburg en onlangs ook in Gelderland.

Verslagen uilen werkgroep.

De verslagen van de uilen werkgroep zijn hier te vinden

© Vogelwacht Uden e.o.