Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
stootvogel

Doel:

De werkgroep roofvogels probeert om het aantal roofvogels in onze omgeving te behouden, of daar waar we kunnen helpen eventueel uit te breiden. Bovendien proberen we door middel van voorlichting mensen ervan te doordringen dat roofvogels onmisbare schakels zijn in de totale fauna, zodat roofvogels minder dan nu het slachtoffer worden van vergiftiging of afschot.

Welke Roofvogels?

In de Maashorst broeden zes soorten roofvogels, welke speciale aandacht van de werkgroep genieten. Dit zijn de boomvalk, torenvalk, sperwer, havik, buizerd en wespendief. Zij worden ook wel dagroofvogels genoemd. Uilen noemen we ook wel nachtroofvogels. We noemen roofvogels ook wel stootvogels, omdat zij met hun klauwen hun prooi doodstoten.

Verslagen van de werkgroep Roofvogels zijn in te zien door op deze link te klikken.

© Vogelwacht Uden e.o.