Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
invent1risatie

Doel
De werkgroep Inventarisatie organiseert diverse soorten vogeltellingen op verschillende niveaus. Inventarisaties hebben tot doel een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de vogelstand in een bepaald gebied. Op deze manier kan worden vastgesteld welke invloeden biotoopveranderingen hebben. De verkregen informatie wordt ter beschikking gesteld aan het SOVON Vogel Onderzoek Nederland, het Staatsbosbeheer en gemeentelijke instanties. Zij gebruiken de gegevens onder andere ten behoeve van beheersplannen voor de Maashorst en de Wijstgronden.

Activiteit
De inventarisaties variëren van zeer intensief, zoals het Broedvogel Monitoring Project (BMP), tot vrij algemeen. Onze zondagse inventarisatie (de Maashorstwandeling), die zeer goed uit te voeren is door alle leden van de Vogelwacht, valt onder deze laatste categorie. De Maashorstwandeling is ook een manier om de sociale contacten weer aan te halen. Er worden ook bijzondere soorten geïnventariseerd, zoals de geelgors, de veldleeuwerik, de roodborsttapuit, de nachtzwaluw, de kwartel en de uilen. Ook buitengewone waarnemingen in Uden en omgeving worden vastgelegd. Hiervoor bestaat een “telefooncirkel bijzondere waarnemingen” waarbij deelnemers elkaar waarschuwen. Bij zeer bijzondere gevallen wordt de werkgroep publiciteit ingeschakeld. In het voorjaar van 1996 en 2002 is de Maashorst geheel geïnventariseerd op broedvogels. Dit is deels door eigen leden gebeurd. In 2009 en 2010 hebben we de Maashorst in zijn geheel geïnventariseerd. De rapporten die hieruit voortkomen geven ons inzicht hoe het de verschillende broedvogels in de Maashorst vergaat. Bij bedreiging kunnen we deze rapporten overleggen.

Inventarisatierapporten zijn in te zien wanneer je op deze link klikt.

 

© Vogelwacht Uden e.o.