Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

 VOGELTREK

Elk jaar vertrekken er ongeveer 3-4 miljard vogels van hun broedgebied naar hun overwinteringsgebied. Bekende trekvogelsoorten zijn o.a. de zwaluwen die hier in de zomer bij ons broeden en de winter in Midden- Zuid-Afrika doorbrengen, maar dit zijn niet de enige trekvogels. Ook zijn er een aantal soorten die noordelijker van ons broeden en nu naar ons toekomen om hier in Nederland te overwinteren of om nog zuidelijker de winter door te brengen. Vandaar dat wij, leden van de Vogelwacht Uden, jaarlijks een vogelteldag organiseren Op een 5-tal plaatsen in de Maashorst staan we om deze overvliegende vogels te tellen. Op deze manier hopen we inzicht te krijgen over allerlei zaken die nog min of meer onbekend zijn over de trekvogels. Een voorbeeld hiervan is dat je door tellingen erachter kunt komen hoe groot de populatie van een bepaalde vogelsoort is.

Naast het tellen op deze dag tellen we op een post in de Brobbelbies, waar we van augustus tot en met november de overtrekkende vogels noteren.

Diverse malen heeft Vogelbescherming samen met de vogelwerkgroepen een landelijke teldag gehouden. Hierbij telde men vanaf Scheveningen tot aan de Duitse grens. Ook Vogelwacht Uden heeft hier al diverse malen aan meegedaan.

PRESTATIES

Wat vogels presteren tijdens de vogeltrek is bewonderenswaardig te noemen.

Zo is er een boerenzwaluw bekend die 20 jaar lang op precies dezelfde plek is teruggekomen om er te broeden. Dat wil zeggen dat deze vogel tijdens de vogeltrek alleen al ongeveer 240.000 km heeft afgelegd. Des te indrukwekkender wordt deze prestatie als u bedenkt dat zo'n boerenzwaluw niet meer weegt dan bijv. een zakdoek. Een rietzanger weegt normaal 10 gram. Kort voordat de reis naar Afrika wordt ondernomen verdubbelt de rietzanger zijn gewicht. Daarna wordt met een gemiddelde snelheid van 40 km/uur de tocht naar Afrika ondernomen. Nadat de vogel ongeveer 100 uur dag en nacht heeft doorgevlogen bereikt de vogel zijn overwinteringgebied.(4000 km verder) Tijdens deze reis heeft de rietzanger precies zijn 10 gram extra gewicht aan energie verbruikt. De kampioen lange afstand afleggen is de noordse stern. Deze vogel broedt in het noordpoolgebied en overwintert in het zuidpoolgebied. Dit is 17.500 km enkele reis. Hier doet de noordse stern wel 8 maanden over en dat betekent dat de soort ongeveer 2 maanden in het broedgebied aanwezig is en 2 maanden in het overwinteringgebied.

De aantallen overtrekkende vogels zijn enorm. In 1 dag op 5 plaatsen tellen in de Maashorst zie je ongeveer 10.000 exemplaren overkomen. Dit is gezien over een breedte van 5 km. De vogeltrek duurt ongeveer 40 dagen. Dat betekent dat alleen al over de Maashorst er elk jaar 400.000 vogels overvliegen. Hierbij is nog niet gerekend dat er vele soorten zijn die alleen maar 's nachts trekken en dat een groot aantal vogels zo hoog vliegt dat wij ze niet eens kunnen zien. Als je deze vogels erbij telt kom je makkelijk op een aantal van 1 miljoen exemplaren.

De sterfte onder de trekvogels is enorm. Voor de kleine vogelsoorten kan je ongeveer stellen dat van de 4 exemplaren die in de herfst vertrekken er maar 1 exemplaar in het voorjaar terugkeert. Toch weegt dit gevaar kennelijk niet op tegen de voordelen, (voedsel in de winter) zodat we ieder jaar getuige mogen zijn van dit prachtige natuurverschijnsel: de vogeltrek.

TELPOST BROBBELBIES

Sinds 2000 hebben diverse leden van Vogelwacht Uden een vast telpunt in de Maashorst ingericht. Vanuit deze telpost worden alle overvliegende vogels, die in het zicht zijn geteld. De telling start op 1 augustus en eindigt op 30 november. Per uur worden de soorten en aantallen bijgehouden op standaard formulieren.

Met behulp van deze telpost willen we kijken welke trekvogels er nu zoal over de Maashorst heen komen. Elk jaar organiseren we een vogelteldag, maar als het weer ongunstig is zie je nauwelijks iets. Ook zie je dat verschillende vogelsoorten in verschillende periodes doortrekken. Door dat we nu over een hele periode gaan tellen krijgen we inzicht wanneer de verschillende vogelsoorten doortrekken. De telgegevens zijn te vinden op de website.

www.trektellen.nl

Telpost

Hoe er te komen;

Per fiets:    Vanaf het zogenaamde vierlandenpunt (kruispunt van fietspaden in het begrazingsgebied) het fietspad richting Nistelrode volgen. Na ca. 1 Kilometer (na de eerste boerderij) rechtsaf het zandpad in. Dit zandpad gaat na 100 meter over in een verharde weg (Palmvenseweg). Na enkele honderden meters kom je bij de telpost (keet).

Per auto:   De Palmvenseweg is het beste te bereiken door in Nistelrode (langs de sportvelden van Prinses Irene) onder de rondweg door te gaan. Vervolgens door buurtschap 't Loo en aan het einde van de weg rijdt men niet rechtsaf de Brobbelbiesweg in maar linksaf de Palmvenseweg. Deze weg helemaal uitrijden, bij de T-splitsing rechtsaf. Aan de linkerhand staat een keet en wat bankjes en daar is de telpost.

GPS: 51° 42.705'  5° 36.327'

 

© Vogelwacht Uden e.o.