Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

tapuit g

tapuit k

Tapuit , Oenanthe oenanthe

Herkenning

Slanke, fier recht opstaande vogel. De kop en rug zijn grijs, het gezicht heeft een zwart masker en een witte wenkbrauwstreep. De keel en borst zijn geel, de buik is wit van kleur. De vleugels zijn zwart. In de vlucht valt de witte staart met zwarte eindband en zwarte middenstreep erg op. Het ziet er uit als een omgekeerde T, wat een goed kenmerk is. Het vrouwtje heeft geen zwart in haar kleed en is veel fletser. Het mannetje verdedigt het territorium vaak vanaf een paaltje met een krassende zang.
Biotoop: 

Biotoop

 Weiden, heide, omgeploegde akkers en zandige of rotsige open plekken met weinig begroeiing.

Voedsel

Eet voornamelijk insecten, zoals bodemdiertjes. Voor de trek worden ook wel bessen gegeten. Jaagt soms in verticale vlucht met fladderende vleugels op insecten, ook wordt het voedsel rennend gevangen.

Broeden

Maakt zijn nest in holten tussen stenen en in onbewoonde konijnenholen. Het nest kan wel een ingangstunnel hebben van dertig centimeter lengte. Alleen het vrouwtje bouwt aan het nest van gras, worteltjes en mos. Het wordt gevoerd met veertjes of konijnen/schapenharen. De vijf tot zes eieren worden twee weken bebroed en dan komen de bruin gevlekte kuikens uit. Na twee weken voeren verlaten de jongen het nest.

Aantallen in Nederland

Rode Lijst soort. Bij ons voornamelijk doortrekker. Wordt tijdens de trek vaak op omgeploegde akkers gezien, waar hij insecten zoekt. Zomergast, overwintert in midden Afrika. 600 - 800 broedparen in Nederland. In 2004 slechts 400 broedparen. Door de achteruitgang van de konijnenstand gaat hij in aantal achteruit door tekort aan nestgelegenheid. SOVON heeft 2005 uitgeroepen tot jaar van de Tapuit.

Aantallen in onze omgeving

In onze directe omgeving broedt de tapuit niet.  Komt in het voo-en najaar wel voor in de Maashorst.