Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

strandleeuwerik g

strandleeuwerik k

Strandleeuwerik, Eremophila alpestris, 16-19 cm.

Herkenning

Iets kleiner dan veldleeuwerik, maar kortere snavel en langere staart. Koppatroon zwartgeel (zwarte kop-, wang- en borstvlek, gele keel) in broedkleed verlengde zwarte veren langs de zijkruin die smalle 'horentjes' vormen. Op de grond met hoog opgeheven poten lopend en rennend. Is hier voornamelijk een wintergast.

Biotoop

Langs de kust op kwelders en braakliggend bouwland en schaars begroeide vlakten.

Voedsel

Voornamelijk insecten en hun larven, in het najaar schakelt hij over op zaden.

Broeden

Broedt in Scandinavië in bergen boven de boomgrens. Broedt vooral op stenig terrein.

Aantallen in Nederland

Broedt niet in Nederland. In het najaar vooral langs de kust waar te nemen.

Aantallen in onze omgeving

Éénmaal waargenomen in de trektijd bij telpost Brobbelbies.