Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

steppekiekendief` g 
steppekiekendief k

Steppekiekendief, circus macrourus, 40 - 50 cm.

Herkenning

De steppekiekendief is een zeer zeldzame doortrekker in Nederland. Hij heeft zeer lange smalle vleugels die spits toelopen. Lijkt erg veel op de Grauwe Kiekendief.Mannetje is echter erg licht grijs zonder vleugelstrepe. De punten van de vleugels zijn wigvormig zwart. Het vrouetje heeft een kleine witte stuit. De punten van de vleugels zijn niet zwart. Opvallend is de lichte halsring, boa genaamd.

Biotoop

Open vlakten, moerassen, braakliggend terrein tussen akkers en heide met lage struiken.

Voedsel

De steppekiekendief eet (veld)muizen, akkervogels (graspieper, veldleeuwerik, gele kwikstaart) hagedissen en grote insecten. 

Broeden

Het broedgebied ligt in Zuidoost-Europa en centraal Azië. In de winter trekt de vogel naar India en Zuidoost-Azië. In West-Europa komt de soort voor als dwaalgast

Aantallen in Nederland

Zeldzame doortrekker in Nederland.

Aantallen in onze omgeving

Slechts een enkele maal waargenomen in onze regio!!