Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

sprinhaanzanger g

sprinhaanzanger k

Sprinkhaanzanger, Locustella naevia, 12,5 - 13,5 cm

Herkenning

Grijsbruin vogeltje met donkere vlekken op het verenkleed en onderstaart. De borst en buik zijn licht van kleur en meestal ongetekend, soms met lichte strepen. De staart is afgerond. Heeft een zeer dunne wenkbrauwstreep, waardoor hij te onderscheiden is van de Rietzanger. Beweegt de staart veelvuldig op en neer. Loopt meestal op de bodem van dichte vegetatie en heeft een 'muisachtig' gedrag. 

Geluid

De zang lijkt op het geluid van een sprinkhaan, vandaar zijn naam. Het is een snorrend en lang aangehouden zang. De spotvogel zingt dit met wijd open gesperde bek en draait daarbij continu zijn kop. Hierdoor horen we dat het geluid soms harder en dan weer zachter lijkt. Het geluid is hoger dan de zang van de Snor en de trillers zijn sneller. De sprinkhaanzanger zingt ook vaak in de schemering of 's nachts.

Biotoop

 Vochtig struikgewas, natte graslanden, moerasranden, weelderige en ruige begroeiing met overjarig riet.

Voedsel

Vooral insecten.

Broeden

Broeden graag in jonge dennenaanplant. Het nest is een eenvoudig kommetje van ruw gras, goed verborgen in een graspol of zeggenpol. Het vrouwtje is meestal onzichtbaar als ze van en naar het nest sluipt. Er worden meestal vijf eieren gelegd, soms twee keer per broedseizoen.

Aantallen in Nederland

4000 tot 6000 broedparen, overwinterd in Afrika, dus bij ons zomervogel. Broedt veel in de Wieden/Weerribben. Door verdroging van de moerassen gaat het broedgebied en daarmee het aantal broedparen achteruit.

Aantallen in onze omgeving

Schaarse broedvogel in onze omgeving.