Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

snor g

snor k

Snor, Locustella lusciniodes 13,5 - 15 cm

Herkenning

Effen bruine vogel, lijkt wat op een Kleine Karekiet, met rechthoekige staart. Keel, borst en buik zijn roomkleurig en ongetekend, de bovendelen zijn effenbruin, de flanken en onderstaart wat rossig. Heeft een sluipend, muisachtig gedrag. Het is een heel behendige klimmer in het riet. De zang lijkt sterk op dat van de Sprinkhaanzanger, maar is lager van toon. De snor zingt vooral 's nachts. Hij leidt een wat minder verborgen leven dan de Sprinkhaanzanger, zeker als hij zingt zoekt hij een hoge zangpost. Roept in de vlucht 'tsik'. De houding is meestal opgericht.

Geluid

Biotoop

 Komt vooral voor in natte rietvelden, maar wordt ook gehoord in planten als lisdodde, wilgenbos en grote zegge. Woont in nattere gebieden dan de Sprinkhaanzanger.

Voedsel

 (Water)insecten en andere ongewervelden (spinnetjes).

Broeden

Baltsen doet de Snor vaak op de grond, met gespreide staart en slaande vleugels. Het vrij grote nest van rietbladeren ligt laag verborgen tussen de rietvegetatie en is vastgehecht aan de basis van rietstengels of andere vegetatie. Het is gevoerd met grashalmen. Het vrouwtje bouwt het nest, broedt de vier tot vijf eieren in twaalf dagen uit en zorgt voor de jongen, die na twee weken uitvliegen.

Aantallen in Nederland

Rode Lijst soort. Overwinteren ten zuiden van de Sahara, bij ons dus zomervogel (april tot september). 1700 - 2100 broedparen.

Aantallen in onze omgeving

Broedt niet in onze omgeving.