Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

smelleken g

smelleken k

Smelleken, Falco colmbarius, 26 - 33 cm

Herkenning

Het Smelleken is de kleinste Europese valk. Het is een felle, snelle en wendbare jager. Soms vangt hij zelfs vogels die groter zijn dan hijzelf. Lijkt in de vlucht wat op de slechtvalk, maar is beduidend kleiner en vliegt met veel snellere vleugelslagen. Het mannetje is aan de bovenkant blauwgrijs met een zwarte eindband aan de staart en een oranje getinte borst. Het vrouwtje is aan de bovenkant egaal donkerbruin met een wit gestreepte borst.

Biotoop

 Moerassen, open kustgebieden en heide.

Voedsel

Het Smelleken slaat de prooidieren door er laag boven de grond (soms langdurig) achterheen te jagen. Vaak zijn dit piepers of lijsterachtige.

Broeden

Het Smelleken broedt niet in Nederland, maar is hier alleen te zien als wintergast of als trekvogel. Broedt in Scandinavië en Noord Rusland. Nestelt in bomen in verlaten kraaien- of roofvogelnesten, soms ook op de grond.

Aantallen in Nederland

Broedt niet in Nederland.

Aantallen in onze omgeving

Broedt niet in Nederland, wordt soms op de telpost gezien.