Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

ortolaan g

ortolaan k

Ortolaan Emberiza hortulana 15-16,5 cm


Herkenning

Middelgrote slanke gors. Het mannetje heeft een grijsgroen hoofd dat gemarkeerd wordt door een gele mondstreep, brede borstband en een lichtgele keel. In de zomer kastanjebruin en zwart gestreept bovenaan met diep oranjebruin getinte flanken en buik. Het vrouwtje heeft niet het grijsgroene hoofd van het mannetje en een smallere, soms onduidelijke borstband.
Beide hebben een geelwitte oogring, rozegele poten en snavel.

Geluid

zang                                                                      roep
   

Biotoop

In laagland in landbouwgebieden met groepen loofbomen en struikgewas en op open akkers. In Zuid Europa in open berggebieden, meestal op open plekken aan de bosranden, vaak boven de 1500m.

Voedsel

Zaden en insecten

Broeden

Maakt z’n nest in een kommetje onder een struik. Legt 4-6 zwartgespikkelde blauwachtige eieren die in 11-14 dagen door het vrouwtje worden uitgebroed.

Aantallen in Nederland

In Nederland en België zo goed als verdwenen als broedvogel en een vrij zeldzame doortrekker. Overwintert in tropisch Afrika.

Aantallen in onze omgeving

De ortlolaan is slechts enkele keren waargenomen op de telpost (najaar).