Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

nonnetje g

nonnetje k

Nonnetje, Mergellus albellus, 38 - 44 cm.

Herkenning

Het Nonnetje is de kleinste Zaagbek en een opvallende verschijning. Bijna geheel wit met zwarte tekening, ronde zwarte vlek rond het oog en zwarte streep over achterhoofd. In de vlucht zwarte vleugels met grote witte ovale vlakken, is een snelle vlieger. Het vrouwtje is grijs met een bruine kopkap.
De snavelpunt van de korte snavel heeft een kleine haak en de snavelrand is gezaagd, waarmee uitstekend vis gevangen kan worden. Achtervolgt zijn prooi regelmatig. Het zijn waakzame vogels, die bij de geringste verstoring opvliegen. Wordt zelden op zee gezien, maar komt zowel op zoet als op zout water voor.

Biotoop

Ondiep water zoals havens, rivierarmen en waterbekkens (Markermeer, IJsselmeer), wintergast.

Voedsel

Voornamelijk vis, maar ook ander dierlijk voedsel zoals insecten ('s zomers). Vissen vaak in paartjes of in groepen.

Broeden

Broeden net als Brilduikers in boomholtes en nestkasten. Er worden zes tot tien eieren gelegd, die een maand bebroedt worden. Tijdens het broeden houdt het mannetje de wacht, maar na het uitkomen van de eieren gaat hij weg om te ruien.

Aantallen in Nederland

Broedt niet in Nederland.

Aantallen in onze omgeving

In winters is deze soms te zien op de waterplas de Hemelrijk.