Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

grotezilverreiger g

grotezilverreiger k

Grote Zilverreiger, Casmerodius albus, 85 - 100 cm.

Herkenning

Zeer grote geheel witte reiger, even groot als blauwe reiger, maar sierlijker. Heeft een zeer lange dunne hals en een rechte dolksnavel. In de vlucht verschilt hij van de Kleine Zilverreiger, door de poten die ver achter de staart uitsteken. De Kleine Zilverreiger heeft gele poten die niet zover uitsteken. Wordt steeds meer gezien. Is bij ons wintergast, maar er komen steeds meer broedparen. Overwinterd in Middellandse zee gebied en Afrika.

Biotoop

Sloten, waterkanten, ondergelopen land.

Voedsel

Vis en waterinsecten in sloten, maar ook zoogdieren zoals veldmuizen en amfibieën.

Broeden

Broedt in riet of bomen in grote moerasgebieden met overjarig riet. Broedt in kolonies, vaak met Lepelaars. Heeft in de broedtijd veel rust nodig. In broedkleed heeft hij lange sierveren aan de staart en de borst en een bijna zwarte snavel.

Aantallen in Nederland

Ongeveer 50 broedparen in de Oostvaardersplassen. Breidt zich uit.

Aantallen in onze omgeving

In de winter wordt deze soort bij de leijgraaf waargenomen, vooral rondom Vorstenbosch