Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

grauweklauwier g

grauweklauwier k

Grauwe Klauwier, Lanius collurio, 16 - 18 cm

Herkenning

Forse vogel die vaak in opgerichte houding zit. De kop is grijs met een zwarte brede band door het oog (wordt ook wel bandietenmasker genoemd), witte keel, snavel met haakvormige punt. Heeft een kastanjebruine rug en grijze stuit. De lange, losse, beweeglijke staart is wit met een zwarte omgekeerde T aan het uiteinde. De buik en borst zijn roze getint. Het vrouwtje en de jongen hebben een bruine rug en een geschubde buik en borst. De Grauwe Klauwier kan goed imiteren en wordt ook wel 'rode tuinvalk' genoemd.

Biotoop

Open cultuurlandschap met doornige struiken, ook open plekken in het bos, zandige streken, heide, weiden met meidoorn, sleedoorn, hondsroos of jeneverbes.
 

Voedsel

Grote insecten, nestjongen, volwassen vogels, hagedissen, amfibieën en knaagdieren. Zit vaak op een uitkijkpost bovenin de top van een struik om de omgeving af te speuren. De prooi wordt met de snavel gedood en na het vangen in de poten meegedragen, net als een roofvogel dat doet. Bij voedseloverschot maakt hij een voorraadkamer van opgeprikte prooien, door deze op de doornen van een struik of in het prikkeldraad te prikken. 

Broeden

Broedt in doornige struiken, het nest wordt gemaakt in een takvork. Legt vijf tot zes eieren in een nestkom van gevlochten gras en mos. Beide ouders voeren de kuikens, die na twaalf tot zestien dagen uitvliegen.

 

Aantallen in Nederland

Overwinterd in tropisch Afrika (Botswana). Rode lijstsoort, gaat sterk achteruit wegens gebrek aan voedsel, zoals grote insecten (meikevers). Dit komt door verruiging en verdroging van natuurgebieden. Er broeden hier 160 tot 200 broedparen, voornamelijk in noordoost Nederland.

Aantallen in onze omgeving

Broedt niet in onze omgeving, is in 2004 in de Maashorst gezien.