Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

 grauwekiek g


 grauwekiekendief g
Grauwe kiekendief, circus pygagus, 39 - 50 cm.

Herkenning

De grauwe kiekendief is een zeer zeldzame broedvogel in Nederland. Hij heeft zeer lange smalle vleugels die spits toelopen. Dit in tegenstelling tot de Blauwe kiekendief die stompe brede vleugelpunten heeft. Het lichaam is slank en de staart lang en smal. Heeft een veerkrachtige ietwat sternachtige vlucht. Het mannetje is herkenbaar aan de zwarte streep op de grijsblauwe ondervleugel (ontbreekt bij blauwe kiekendief).

Biotoop

Open vlakten, moerassen, braakliggend terrein tussen akkers en heide met lage struiken.

Voedsel

De grauwe kiekendief eet (veld)muizen, akkervogels (graspieper, veldleeuwerik, gele kwikstaart) hagedissen en grote insecten. Maken soms voedselvluchten van wel vijftien kilometer.

Broeden

De Grauwe kiekendief heeft een spectaculaire baltsvlucht met duikvluchten, koprollen, zwenkingen en loopings. Begint vrij laat met broeden (half-eind mei) omdat hij dan pas terugkeert uit Afrika. Mede daarom wordt er weinig tijd aan de nestbouw besteed. Hij staat onder tijdsdruk, omdat hij weer vroeg terugkeert naar Afrika (eind augustus). Hij overwinterd langs de Zuidrand van de Sahel.

Aantallen in Nederland

In 1998 - 2000 broedden 29-45 paren in Nederland. Dit was voornamelijk in Noordoost Groningen en in Flevoland. Door nestbescherming worden veel nesten gered van de landbouwmachines.

Aantallen in onze omgeving

Als trekvogel is de Grauwe kiekendief soms op de trektelpost in de Maashorst gesignaleerd.