Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

fuut g

fuut k

Fuut, Podiceps cristatus, 46-51 cm.


Herkenning

Zeer algemene broedvogel in Nederland. Slanke vogel met lange hals. Heeft een laag in het water liggend, langwerpig lichaam en een lange snavel. In broedkleed heeft het mannetje een opvallend rode kop met uitstaande pluimen, in de winter onopvallend en lichter van kleur.

Biotoop

Rietomzoomde binnenwateren, inclusief vaarten en grachten (Amsterdam). In de winter vaak in grote groepen op zee of op binnenwateren te zien, een deel overwintert in Zwitserland, Engeland of Frankrijk.

Voedsel

 De fuut eet voornamelijk vis (blankvoorn). Doordat deze vis weinig gevoelig is voor vervuiling, doet de fuut het zo goed.

Broeden

Broedt in binnenwateren en grachten van begin april tot september. Heeft een prachtig baltsritueel, waarvan het kopschudden een belangrijk onderdeel is. Als beide vogels uit het water komen, met de borsten of flanken tegen elkaar aan, wordt dit de pinguïndans genoemd. Ze bieden elkaar dan waterplanten aan als bruidsboeket. Het nest bestaat uit half vergane waterplanten en ligt verankerd tussen de vegetatie. Beide partners broeden de drie tot vijf eieren uit in vier weken. De gestreepte jongen liften vaak mee op de rug van de ouders, een mooi tafereeltje.

Aantallen in Nederland

Heeft zich sterk uitgebreid, nu komen 13.000 tot 16.000 broedparen voor in Nederland, in 1975 waren dit nog 5000 tot 7500 broedparen.

Aantallen in onze omgeving

 In de Maashorst zijn geen broedende futen geteld. Op de visplas de Kleuter ziin meestal 3 paar aanwezig. Ook bij de waterplas in het sportpark (van Oort) is de fuut als broedvogel aanwezig.