Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

dwergmeeuw g

dwergmeeuw k

Dwergmeeuw, Hydrocoloeus minutus, 24-28 cm.

Herkenning

Zeer kleine meeuw die veel lijkt op Zilvermeeuw. In zomerkleed een volledig zwarte kop, die volledig doorloopt in de keel en nek (dit t.o.v. Kokmeeuw).Verder volledig wit en grijze bovenvleugels. In de vlucht vallen de zwarte ondervleugels het meest op 

Biotoop

Komt vooral voor in zoetwatermoerassen in het binnenland. Eet hier voornamelijk insecten van het wateroppervlak.

Broeden

Broedvogel in het de Baltische Staten tot aan Finland. In Nederland een schaarse broedvogel in kweldergebieden.

Aantallen in Nederland

Zeer schaarse geen broedvogel in Nederland, in nieuwe kweldergebieden. Vooral een doortrekker langs de kust.

Aantallen in onze omgeving

Slechts een enkeling waargenomen in onze regio. (mei 1990 Hemelrijk)