Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

dwergarend g1

dwergarend k
Dwergarend, Hieraaetus pennatus, 46 – 53 cm

Herkenning

Een kleine arend (zo groot als Buizerd) met een lange staart met scherpe hoeken. Komt voor in de lichte en donkere vorm, de lichte vorm komt het meeste voor. Deze heeft lichte onderdelen en witte onderdekveren. Ze zijn in scherp contrast met de zwarte slagpennen, waardoor hij tweekleurig lijkt. De donkere vorm heeft wat lichtere binnenste handpennen. De witte vlekken aan beide zijden van de kop worden ook wel landingslichten genoemd. In zittende houding zijn de dik bevederde poten een goed kenmerk. Wordt vaak lastig gevallen door roofvogels, raven en kraaien.

Biotoop

Droge warme hellingen met open eikenbossen of bossen met aangrenzend open terrein.

Voedsel

Zweven op grote hoogte en speuren de grond af op zoek naar hagedissen, slangen, kikkers, muizen, jonge konijnen, kleine vogels en zelfs grote insecten. Ze storten zich in een spectaculaire duik met gesloten vleugels op hun prooi.

Broeden

Dwergarenden maken een groot nest van takken en wortels. Ze leggen meestal twee eieren die na 38 dagen uitkomen, de jongen vliegen na twee maanden uit. Vaak overleeft slechts een van de jongen.

Aantallen in Nederland

Zomergast, dwaalgast, broedt niet bij ons, maar in Spanje, Portugal, Zuid-Frankrijk en de Balkan.

Aantallen in onze omgeving

Slecht eenmaal in onze regio waargenomen.