Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

duinpieper g

duinpieper k

Herkenning

Iets groter dan de Boompieper, slanke vogel met vrij egale zandkleurige rug en roomkleurige ongestreepte buik.Langs de flanken lopen enkele zwarte strepen. Heeft een duidelijke lichte wenkbrauwstreep en geelachtige poten. De streep van de snavelrand naar het oog (teugel) is donker. Staat hoog op de poten.

Biotoop

Open droog terrein met weinig plantengroei zoals hellingen, zandverstuivingen, duingebieden, zandige heidegebieden en braakliggende akkers. Overwinterd in Afrika, bij ons zeer schaarse doortrekker en broedvogel.

Voedsel

Insecten en hun larven, maar ook spinnen.

Broeden

Het nest wordt in een graspol gemaakt (vaak buntgras). Alleen het vrouwtje broedt de 4 of 5 eieren uit. Doordat de kuikens met lang geelbruin dons bedekt zijn, vallen ze niet op.

Aantallen in Nederland

Rode lijstsoort. 25 - 30 broedparen in Nederland en neemt nog steeds in aantal af vooral op de Veluwe. Is hiermee een van meest zeldzame broedvogels van ons land .Dit komt voornamelijk door vergrassing van de stuifzandgebieden en de overgebleven gebieden zijn te onrustig. Is maar vier maanden in ons land (mei t/m augustus).

Aantallen in onze omgeving

Trekt in het voor-en najaar sporadisch over.