Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

drieteenstrandloper g

drieteenstrandloper k

Drieteenstrandloper, Calidris alba, 18 – 21 cm

Herkenning

Iets groter dan de Bonte strandloper, maar met een helderwitte buik en lichtgrijze dekveren, zwarte poten en vrij dikke zwarte snavel. De achterteen ontbreekt, vandaar de naam. In de vlucht is de brede witte, zwart omgrensde vleugelstreep zichtbaar. Het is een zeer actieve vogel, die net als een speelgoedbeestje de teruglopende golven narent. Heeft in de broedtijd een roestkleurige bovenrug.

Biotoop

Open kusten, trippelend over zandige stranden, komt zelden in het binnenland voor.

Voedsel

Kleine kreeftachtige beestjes die opgepikt worden wanneer ze met het vloedwater meekomen.

Broeden

De soort broedt niet in ons land, ze broeden in de poolstreken. Het is een doortrekker en wintergast. Ze kunnen enorme afstanden afleggen.

Aantallen in Nederland

Doortrekker en wintergast langs onze kusten in kleine aantallen.

Aantallen in onze omgeving

Slechts eenmaal in onze regio waargenomen (Hemelrijk september 1990)