Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

bruinekiekendief g

bruinekiekendief1


Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, 43 - 55 cm.

 

Herkenning

De bruine kiekendief is de grootste kiekendief. Hij is iets groter dan de buizerd, maar met langere vleugels en staart en met een slanker lichaam. Je kunt hem herkennen aan de lage glijvluchten met in ondiepe V omhooggehouden vleugels. Het mannetje bruine kiekendief lijkt wat op het mannetje blauwe kiekendief, maar het mannetje bruine kiekendief heeft een bruine buik. Het vrouwtje is bruin met een roomkleurige kop en keel. Heeft vaak een lichte vlek op de borst.

Biotoop

Oud hoog riet, ondiepe meren of rivieren

Voedsel

De bruine kiekendief eet graag kikkers, kleine zoogdieren (veldmuis, dwergmuis), reptielen, insecten, eieren en nestjongen van vogels. Af en toe zakken de lange poten naar beneden en ploft de vogel als en steen in de vegetatie om zijn prooi te verrassen.

Broeden

De bruine kiekendief is een vogel van rietlanden en verschillende moerassige streken. Rietvelden en bruine kiekendieven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan de rand van ondiepe meren en rivieren staat vaak riet en daar vind je vaak zijn nest. Dit bestaat uit een stapel wilgentakken of riet en wordt bekleed met gras. Soms liggen er enkele nesten bij elkaar. Het vrouwtje broedt in 36 dagen vier of vijf eieren uit en brengt gemiddeld 2,8 tot 3,1 nestjong groot. Broedt voornamelijk in West (laag) Nederland.

Aantallen in Nederland

 In 1998 - 2000 broedden 1300-1450 paren in Nederland. Enkele uitschieters zijn de Waddeneilanden, de Oostvaardersplassen, het Deltagebied, het Friese merengebied en het Lauwersmeer. Het gaat dankzij bescherming en het verbieden van pesticiden in de jaren zeventig steeds beter met hem.

Aantallen in onze omgeving

Twee jaar geleden heeft de Bruine kiekendief in het Ossemeer ten noorden van Oss gebroed. In de Hemelrijkse waard bij Lithooyen is dit jaar twee keer een nest gevonden, maar dit is beide keren helaas ondergeploegd. Op de trektelpost zien we hem als doortrekker.

© Vogelwacht Uden e.o.