Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

braamsluiper g

aalscholver2

Braamsluiper, Silvia curruca, 11,5 - 13,5 cm

Herkenning

Lijkt op Grasmus, maar is compacter, heeft een wat grijzer voorkomen, een donkere oorstreek en een kortere staart. De poten zijn donker gekleurd. Leeft meer verborgen dan de Grasmus.

Geluid

Heeft een vrij eentonige zang, na 2 of 3 inleidende tonen eindigt de zangstrofe in een aflopende triller die meestal vanuit het struikgewas klinkt, soms ook tijdens zangvlucht. De zangstrofe is steeds hetzelfde en wordt na 7-10 seconden weer herhaald.

Biotoop

Overwintert in Oost Afrika ten noorden van de evenaar, maakt dus twee keer per jaar een enorme reis en dat voor zo'n klein vogeltje van amper twaalf gram! 13.000 tot 20.000 broedparen in Nederland

Voedsel

Tijdens de broedtijd insecten en hun larven, vóór de najaarstrek worden veel bessen gegeten om 'trekvet' op te bouwen.

Broeden

Heeft een verborgen leefwijze en nestelt vaak laag in een dichte struik. Kent niet de 'duveltje uit een doosje' zangvluchten van de Grasmus. Het nest is een gevlochten kom van grasjes, worteltjes en twijgjes, soms zie je de eitjes door de onderkant van het nest heen schemeren. De zijkant van het nest wordt versierd met spinrag. De broedduur is maar kort, omdat ze uit oost Afrika vrij laat in Nederland aankomen (na half april) en ook weer vrij vroeg wegtrekken.

Aantallen in Nederland

Overwintert in Oost Afrika ten noorden van de evenaar, maakt dus twee keer per jaar een enorme reis en dat voor zo'n klein vogeltje van amper twaalf gram! 13.000 tot 20.000 broedparen in Nederland

Aantallen in onze omgeving

Schaarse broedvogel in onze omgeving.