Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

Herkenning

Grote, donkere, compacte roofvogel met een kleine kop en vrij kleine snavel. Lijkt op de Schreeuwarend, maar de Bastaardarend heeft een bredere hand en langere vingers. Vliegt met rechtgehouden vleugels, die in glijvlucht wat afhangend worden gehouden. Een goed herkenningspunt is de lichte boog (witte halve maan of komma) aan de basis van de buitenste handpennen. Sommige vogels zijn lichter gekleurd. Het volwassen kleed wordt pas na vijf tot zes jaar verkregen. Ze overwinteren in oost Afrika.

Biotoop

Bossen met rivieren en moerassen.

Voedsel

Kleine zoogdieren, vooral knaagdieren zoals veldmuizen en waterspitsmuizen. Bij schaarste eet hij ook vogels zoals meeuwen, jonge reigers, roeken en duiven.

Broeden

De soort broedt niet in ons land. Nestelt in bomen.

Aantallen in Nederland

Is dwaalgast en zeer zeldzaam in onze streken.

Aantallen in onze omgeving

Slecht eenmaal in onze regio waargenomen (september 2007)

© Vogelwacht Uden e.o.