Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

barmsijs g

barmsijs k

Barmsijs, Carduelis cabaret, 12 – 14 cm

Herkenning

Een kleine gestreepte grijsbruine Vink met helderrood voorhoofd en zwarte kin. Vrij zeldzaam. In de broedtijd is bij het mannetje de borst ook rood. De snavel is klein, geel en spits. Heeft een hoge metaalachtige roep. Ze worden soms samen met Sijsjes gezien. De Groenlandse vorm is groter en er is ook nog een Witstuitbarmsijs. De grote en de kleine Barmsijs worden sinds enige jaren beschouwd als aparte soorten. In de winter zien we vooral overwinterende grote Barmsijzen, in de zomer meer kleine Barmsijzen.

Geluid

Op de opname zijn de roepjes te horen van foeragerende barmsijsjes. Snelle trillertjes. Soms zijn naast deze trillertjes ook opgaande nasale tonen te horen die doen denken aan een keep.

Biotoop

Kreupelhout, heesterbeplanting, vooral els, wilg, lariksbossen, jeneverbes en berk. In noordelijke gebieden ook op rotsachtig terrein boven de boomgrens en op toendra’s.

Voedsel

Berkenzaden, elzenzaden, maar ook graszaden, onkruidzaden en kleine insecten. Ze hangen vaak aan het uiteinde van een tak te bungelen om daar de insecten af te halen.

Broeden

Het nest is een komvormig bouwsel gemaakt van twijgen en gras, bekleed met plantaardig pluis. Er worden vier tot vijf eieren gelegd, die in 11 tot 13 dagen worden uitgebroed. Er wordt ook wel in losse kolonies gebroed. Na twee weken vliegen de kuikens uit en worden ze nog enkele dagen gevoerd door beide ouders.

Aantallen in Nederland

200 tot 300 broedparen van de kleine Barmsijs. ’s Winters komen hier ook grote Barmsijzen voor.

Aantallen in onze omgeving

De Barmsijs komt als broedvogel niet voor in onze omgeving.

© Vogelwacht Uden e.o.