Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

aalscholver g


aalscholver k
Aalscholver, Phalacrocorax carbo, 77-94 cm.

Herkenning

Deze ietswat prehistorisch ogende donkere watervogel heeft een groot lichaam en een dikke hals met een knik erin. De vleugels hebben een schubtekening, waar in de zon een mooie glans overheen ligt Heeft een stevige snavel en in de broedtijd een witte dijvlek en witte wangen. Aalscholvers behoren tot de pelikaanachtige, alle tenen zijn voorzien van zwemvliezen waardoor het uitstekende zwemmers zijn. Lijkt op de kuifaalscholver, maar die is meer kustgebonden en kleiner.

Biotoop

Grote open binnenwateren, maar komt ook aan de kust voor (bij het Naardermeer huist al heel lang een grote kolonie aalscholvers, broeden ook in de Oostvaardersplassen).

Voedsel

voornamelijk vis (platvis, aal, baars en witvis), kunnen wel een kilo vis per dag eten en zijn daarom lang concurrenten geweest van de vissers. Jagen vaak in groepen; een school vis wordt bij elkaar gedreven en er wordt gezamenlijk gegeten. Duiken met gesloten vleugels naar de bodem, hierna moeten de vleugels weer drogen, omdat ze geen waterafstotende laag hebben.Ze doen dit door met gespreide vleugels op bijvoorbeeld een paal te gaan zitten. De aalscholver heeft in China en Japan lang voor de mens gevist; hij kreeg een touw om de poten en een ring om de hals dat het inslikken belette.

Broeden

Broedt landinwaarts in kolonies in bomen, aan de kust op rotsige eilandjes. Begint al met broeden vanaf half februari. De bomen gaan vaak dood door de vele uitwerpselen. Voor het nest worden levende takken gebruikt. De jongen worden door elke ouder één keer per dag gevoerd, de halfverteerde vissen worden opgebraakt, waarbij de kop van het jong een eind in de bek van de ouders verdwijnt.

Aantallen in Nederland

 Er broeden tot 20.000 paren in Nederland en de populatie neemt nog steeds toe

Aantallen in onze omgeving

Deze soort komt niet broedend in onze omgeving voor. Wel is deze het hele jaar waar te nemen bij grote waterplassen (o.a. Kleuter, Hemelrijk, Hofmansplassen)

© Vogelwacht Uden e.o.